Chcete zvýšit svou produktivitu na vyšší úroveň?

Společnost FANUC spojuje automatizaci s pokročilou analytikou a umožňuje průmyslovým podnikům bez ohledu na jejich velikost přijímat chytřejší a rychlejší obchodní rozhodnutí. Objevte odstupňované produkty IIoT, které zvyšují efektivitu výroby díky lepší kvalitě, výkonu, provozuschopnosti a OEE. Udělejte své výrobní procesy efektivnější díky řešením IIoT od společnosti FANUC a jejích partnerů pro FIELD system.

Prohlédněte si naši nabídku řešení IIoT a naleznete dokonalou odpověď na své potřeby při automatizaci


Q&A

Co je průmysl 4.0?

Průmysl 4.0 je označení pro čtvrtou průmyslovou revoluci. Každá průmyslová revoluce, založená na praktickém využití nejnovějších technologických pokroků, představuje pro výrobu velkou změnu, která má přinést významná a rozsáhlá zlepšení.

Z historie víme, že první průmyslová revoluce založená na parní a vodní energii se datuje do doby od roku 1760. Trvalo více než sto let, než se před rokem 1800 objevily počátky druhé průmyslové revoluce, která využila výhod elektrifikace.

Třetí průmyslová revoluce, jejíž počátky sahají do roku 1969, využila pokroku v elektronice, výpočetní technice a automatizaci. Čtvrtá průmyslová revoluce (Průmysl 4.0), o níž se poprvé hovořilo v roce 2011, zavádí do výrobního odvětví technologie a koncepce, jako je internet věcí (IoT), kybernetické fyzické systémy (CPS), sítě, cloud computing, kognitivní výpočetní technika a umělá inteligence (AI).

Jaký je rozdíl mezi IoT a IIoT?

Převedením fyzického prostředí do oblasti digitálních signálů může internet věcí přinést zlepšení díky rychlejší komunikaci a lepší analýze. Konektivita a efektivní výměna dat vytvářejí základní část internetu věcí, a proto má tato technologie již tak velký dopad na společnost. Mezi běžné příklady „každodenní“ technologie IoT patří sledování fitness, chytrá domácí zařízení (chytré reproduktory, chytré měřiče, chytré vypínače světel, kamery s domovním zvonkem), osobní monitory znečištění ovzduší a zařízení pro dopravní informace v reálném čase, a to je jen několik příkladů.

Průmyslový internet věcí (Industrial Internet of Things, IIoT) je označení pro specifický případ využití IoT, konkrétně pro využití technologií IoT v průmyslu nebo výrobě. Přijetím přístupu IIoT mohou výrobci využít výhod, které zahrnují vyšší produktivitu, nižší výrobní náklady, lepší kontrolu kvality procesů a snížení počtu úkonů náročných na pracovní sílu.

Zařízení IIoT jsou v podstatě jakákoli zařízení použitá ve výrobním procesu, která si prostřednictvím sítě vyměňují data (například o stavu chodu, stavu, aktualizacích nastavení). Mezi běžná zařízení IIoT v moderním průmyslu patří CNC obráběcí stroje, robotická ramena, automatizované mobilní roboty (AMR), PLC a specifické procesní systémy, jako jsou měřicí stroje, svařovací zařízení nebo systémy vidění. Samozřejmě je také možné dodatečně instalovat senzory do ručně ovládaných strojů nebo systémů, aby byly připraveny na Průmysl 4.0.

Podporují produkty FANUC koncepce IIoT?

Úspěch společnosti FANUC je založen na průkopnickém podnikání. Společnost zavedla ethernetový port do svých výrobků již v 90. letech minulého století, kdy si uvědomila obrovský potenciál zařízení připojených k průmyslové síti. V tehdejší době tato funkce usnadňovala čtení a zápis parametrů zařízení, úlohy přenosu programů a sběr záložních dat. Všechny obráběcí stroje, CNC systémy a roboty FANUC jsou dnes připraveny na IIoT

 


 

Musím se připojit ke cloudovému serveru, abych mohl využívat IIoT?

Nemusíte. Aby výrobci získali výhody IIoT, musí pouze využít svou interní síť, některá připojená zařízení a vybraná řešení FANUC IIoT. V některých případech však připojení ke cloudovému serveru přináší přidanou hodnotu, jako je sledování výroby z externích míst nebo lepší podporu prostřednictvím vzdálených techniků. 

 

Je portfolio IIoT společnosti FANUC vhodné pouze pro použití se zařízeními FANUC?

Není. Společnost FANUC ví, že výrobní závody obvykle používají zařízení od mnoha různých dodavatelů. Většina řešení IIoT společnosti FANUC je proto schopna podporovat zařízení cizích výrobců. 


Chcete zlepšit výkonnost výroby? Naši specialisté se těší na to, aby vám poskytli podporu!

KONTAKTUJTE NÁS A DIGITALIZUJTE SVÉ PODNIKÁNÍ