Inteligentní řízení strojeCharakteristiky stroje se v průběhu času mění v důsledku změn zatížení, teploty, polohy stroje, opotřebení apod. Inteligentní řízení stroje je soubor funkcí, které zlepšují jednotlivé funkce řízení stroje. To, co tyto funkce činí „inteligentní“, je schopnost automatického přizpůsobení se měnícím se podmínkám stroje v reálném čase. Nejkratší doby cyklu, nejvyšší přesnost a kvalitu obrábění lze dosáhnout trvale udržitelným způsobem.

Například funkce Smart Adaptive Control (inteligentní adaptivní řízení) přizpůsobuje rychlost posuvu aktuálnímu zatížení vřetena a teplotě během hrubování. Díky tomu funkce inteligentního adaptivního řízení umožňuje využít výkon obráběcích strojů a zkrátit dobu cyklu.

Dalším příkladem je funkce Smart Machining Point Control (inteligentní řízení bodu obrábění). Tato funkce předpovídá pohyb bodu obrábění pomocí modelu a potlačuje vibrace. Snižuje se tím riziko chyby polohování. Funkce inteligentního řízení bodu obrábění tedy zvyšuje kvalitu povrchu obráběných dílů.