OPC ServerOPC is a communication standard for industrial automation. The FANUC OPC Server is a Windows ® application software for PCs that converts the communication protocol between OPC and FOCAS. Devices with an OPC client functionality can communicate with FANUC CNCs via this software

Výhoda

  • Připojení k aplikačnímu softwaru třetích stran se snadnou funkčností klienta OPC

Upozornění

U některých funkcí se může vyžadovat další hardware, jiný typ procesoru (CPU) nebo vyšší kapacita paměti, případně zde mohou vznikat potíže s kompatibilitou s jinými funkcemi. V případě pochybností se obraťte na obchodního zástupce společnosti FANUC a vyžádejte si další informace a podporu.