Servopolohovadlá FANUC

Schopnosť dosiahnuť viac

Servopolohovadlá FANUC vám rozširujú možnosti a vďaka nim môžete s robotmi FANUC dosiahnuť oveľa viac. Modely pokrývajú škálu užitočných zaťažení až do 1 500 kg a podľa potreby ponúkajú rôzne stupne rýchlosti a flexibility. Zlepšite svoju konkurenčnú výhodu a zvýšte produktivitu – začnite využívať servopolohovadlá FANUC pri činnostiach náročných na flexibilitu a rýchlosť manipulácie s nástrojmi, napríklad pri oblúkovom zváraní.

Jednoduché programovanie

Servopolohovadlá FANUC poskytujú väčšiu flexibilitu pri širokej škále činností. Rýchlo a jednoducho sa nastavujú a programujú vďaka špecializovanému softvéru FANUC a nástroju FANUC Roboguide, v ktorom možno programovať offline.

Modely a špecifikácie pre vaše potreby

1-osové polohovadlo

Štandardné riešenie pre väčšinu aplikácií. Dostupné sú dve verzie s nasledujúcimi špecifikáciami:

Užitočné zaťaženie 300 kg, rozsah J1 740°, rýchlosť J1 160°/s, moment J1 353 Nm, ohybový moment 2 450 Nm, zotrvačnosť J1 230 kgm², opakovateľnosť 0,05 mm, hmotnosť 85 kg.

Užitočné zaťaženie 500 kg, rozsah J1 740°, rýchlosť J1 130°/s, moment J1 588 Nm, ohybový moment 2 920 Nm, zotrvačnosť J1 360 kgm², opakovateľnosť 0,05 mm, hmotnosť 88 kg.

1-osové duté polohovadlo

Ponúka vylepšenú ochranu káblov pri aplikáciách, pri ktorých hrozí riziko zasekávania. Dostupné sú dve verzie s nasledujúcimi špecifikáciami:

Užitočné zaťaženie 1 000 kg, rozsah J1 740°, rýchlosť J1 120°/s, moment J1 1 568 Nm, ohybový moment 20 580 Nm, zotrvačnosť J1 461 kgm², opakovateľnosť 0,05 mm, hmotnosť 280 kg.

Užitočné zaťaženie 1 500 kg, rozsah J1 740°, rýchlosť J1 90°/s, moment J1 1 960 Nm, ohybový moment 20 580 Nm, zotrvačnosť J1 686 kgm², opakovateľnosť 0,05 mm, hmotnosť 280 kg.

1-osové kompaktné polohovadlo

Umožňuje rýchlu prácu a riadenie vysokých užitočných zaťažení na malom priestore. Dostupné sú dve verzie s nasledujúcimi špecifikáciami:

Užitočné zaťaženie 1 000 kg, rozsah J1 740°, rýchlosť J1 120°/s, moment J1 1 568 Nm, ohybový moment 7 056 Nm, zotrvačnosť J1 461 kgm², opakovateľnosť 0,05 mm, hmotnosť 130 kg.

Užitočné zaťaženie 1 500 kg, rozsah J1 740°, rýchlosť J1 90°/s, moment J1 1 960 Nm, ohybový moment 7 056 Nm, zotrvačnosť J1 686 kgm², opakovateľnosť 0,05 mm, hmotnosť 130 kg.


2-osové oblúkové polohovadlo

Dokonalá flexibilná práca s bremenami až do 500 kg. Užitočné zaťaženie 500 kg, rozsah J1 270°, rozsah J2 480°, rýchlosť J1 120°/s, rýchlosť J2 190°/s, moment J1 1 764 Nm, moment J2 686 Nm, zotrvačnosť J1 300 kgm², zotrvačnosť J2 300 kgm², opakovateľnosť 0,05 mm, hmotnosť 295 kg.