Bezpečnostné funkcie pre roboty

Dômyselná bezpečnosť šetrí priestor aj peniaze

Bezpečnosť operátorov je vždy prvoradá a predstavuje najdôležitejšiu súčasť dizajnu robotickej bunky. Každá fáza vytvorenia bezpečnej konfigurácie môže byť nákladná a výrazne sa prejaviť na priestorových požiadavkách. Spoločnosť FANUC poskytuje na vyriešenie týchto dvoch problémov rôzne inteligentné bezpečnostné riešenia, ktoré minimalizujú náklady a priestorové požiadavky a dokážu pritom zabezpečiť prvotriednu bezpečnosť operátorov, robotov aj nástrojov.

FANUC Dual Check Safety DCS

FANUC DCS je inteligentný integrovaný softvér určený na dosiahnutie úplnej bezpečnosti operátorov, robotov a nástrojov. Nie sú potrebné nákladné investície alebo rozmerné bezpečnostné zariadenia. Priestor potrebný na robotickú bunku je minimálny. Vďaka FANUC iPendant Touch môžu operátori vizualizovať definované bezpečnostné zóny a potvrdiť ich z 3D perspektívy robotickej bunky.

Majte svoj robot pod kontrolou

DCS T1 – Kontrola rýchlosti kontroluje rýchlosť robota, keď je v manuálnom bezpečnom režime T1. Pohyb robota je automaticky obmedzený na 250 mm/s.

Pohybový kryt

Vysoko citlivá detekcia kolízií (HSCD) pre minimálne poškodenia v prípade kolízie a optimalizované časy cyklov a spotreba energie po použití identifikácie zaťaženia.

Bezpečnejšia práca

Vďaka spoľahlivo riadenej prevádzkovej rýchlosti modely DCS Joint alebo Cartesian Speed Check pomáhajú s bezpečnejšími nastaveniami a prácami ako je odhrotovanie, oblúkové zváranie a utesňovanie.

Bezpečnosť pre stanice ručného podávania

DCS Joint alebo Cartesian Position Check Safety kategórie 3/Pld šetria cennú plochu podlahy a pri najmenších bezpečnostných zónach zabezpečujú bezpečnosť operátora v rámci 3D definovanej oblasti prevádzky.

Výhody funkcie DCS od spoločnosti FANUC:

  • nie je potrebný ďalší hardvér
  • najmenšie bezpečnostné zóny (50 cm)
  • veľmi jednoduché nastavenie bezpečnostnej zóny
  • jednoduché mapovanie pohybových skupín
  • dva oddelené spínacie obvody pre dvojnásobnú bezpečnosť