Pomaga spełniać potrzeby produkcji

Inaczej niż w przypadku konwencjonalnych usług serwisu i pomocy technicznej, firma FANUC wychodzi z założenia, że potrzeby każdego klienta są różne, dlatego serwis i wsparcie techniczne muszą być elastycznie dopasowane czasem do bardzo specyficznych potrzeb. Niezależnie od tego, czy celem jest maksymalizacja wydajności maszyny, czy wydłużenie jej czasu użytkowania, usługi serwisowania i pomocy technicznej firmy FANUC koncentrują się przede wszystkim na kliencie i jego specyficznych wymaganiach produkcyjnych. Aby to osiągnąć i umożliwić klientom uzyskiwanie najlepszych rezultatów z pracy ich maszyn, oferujemy cały szereg rozwiązań związanych z planowaniem prac utrzymaniowych, prewencyjną konserwacją czy koniecznością jej przeprowadzenia w nagłym wypadku. Dodatkowo oferujemy obszerny katalog części zamiennych i szereg standardowych i dostosowanych programów szkoleniowych.

Usługi konserwacji FANUC

Aby pomóc ograniczyć negatywny wpływ na produkcję, a jak najlepiej wykorzystać możliwości Twojej maszyny, oferujemy usługi konserwacji obniżające całkowity koszt jej użytkowania.  Bez względu na specyfikę produkcji w Twoim zakładzie rozwiązania FANUC utrzymają sprawność eksploatacyjną maszyny dzięki dedykowanym procedurom konserwacji zapobiegawczej, prognostycznej i reaktywnej, które pozwolą zmaksymalizować czas pracy i zredukować ewentualne przestoje do minimum.
Dowiedz się więcej

8 grup produktów, 1 akademia

Akademia FANUC oferuje wszystko to, co jest potrzebne do podniesienia kwalifikacji zespołów i poprawienia produktywności – od programów wprowadzających dla początkujących aż po kursy specjalistyczne, poświęcone konkretnym zastosowaniom. Nasze bogate portfolio obejmuje m.in. szybkie, intensywne kursy, szkolenie u klienta, szkolenia na różnych maszynach i programy szkoleń elektronicznych.
Dostęp do Akademii

Zamawianie części zamiennych online

Dopóki maszyna będzie w użyciu, będziemy zapewniać do niej oryginalne części zamienne — co najmniej przez 25 lat. Dysponując 20 centrami dystrybuującymi części w całej Europie i wyszkolonymi technikami serwisu, a dodatkowo oferując bezpośredni dostęp do sklepów FANUC online oraz możliwość sprawdzania dostępności i zamawiania części, zapewniamy pomoc w utrzymaniu ruchu, niezależnie od tego, co się wydarzy.
Przejdź do części zamiennych FANUC

Usługi konsultingowe FANUC — doskonalenie dzięki specjalistycznej wiedzy

  • wsparcie dla zastosowań
  • skrócenie czasów cykli
  • wydajniejsze programowanie
  • optymalizowanie i dostrajanie działających systemów
  • pakiety oprogramowania komputerowego do optymalizacji
  • doradztwo w zakresie programowania
  • symulacje

Żółty świat myśli na zielono

W całym procesie produkcyjnym staramy się być tak przyjaźni dla środowiska, jak to tylko możliwe. Nie tylko przyjmujemy zużyte przez naszych klientów smary, akumulatory i silniki, ale i zapewniamy takie usługi jak diagnostyka FANUC — pozwalają one na oszczędność energii i redukcję kosztów dzięki zwiększeniu produktywności i znacznemu ograniczeniu zużycia energii.

Przejdź do usług konserwacji

„Jesteśmy do dyspozycji codziennie przez całą dobę. Gwarantujemy dostęp do inżynierów serwisu oraz zdalnej pomocy online diagnostyki, wsparcia na miejscu awarii oraz innych usług, każdego dnia”

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI