Získat navigaci

Specializace v oblasti přesného obrábění komponentů

Úkol:
Společnost Vedos Verspanende Techniek BV z Venlo se zaměřuje na výrobu přesných komponent pro špičkové aplikace v odvětvích jako je zdravotnictví nebo výroba polovodičů.

Řešení:
Použití obráběcích center ROBODRILL, která mají otáčky 25 000 ot./m, pro zajištění dostatečně vysoké rychlosti obrábění při použití fréz o velikosti 1 mm nebo menší pro mechanické komponenty.

Výsledky:
Obráběcí centra FANUC ROBODRILL zajišťují vysokou úroveň efektivity, která zákazníkům společnosti Vedos nabízí komplexnější obrábění. Malé komponenty jsou vyráběny s vysokou přesností a současně je zaručeno offline programování a kontrola kvality.

STÁHNOUT PDF

Dostatečně vysoká rychlost obrábění

Hrdinské příběhy z metalurgického odvětví se obvykle týkají velkých, těžkých ingotů a vysokých objemů třísek. Ale svět malých přesných komponent má také své specifické výzvy, které vyžadují vysoký stupeň specializace. Společnost Vedos Verspanende Techniek BV z Venlo se zaměřuje na výrobu přesných komponent pro špičkové aplikace v odvětvích jako je zdravotnictví nebo výroba polovodičů.

Během naší návštěvy ve společnosti Vedos běželi stroje plnou rychlostí. A to doslova, protože společnost používá obráběcí centra Robodrill, která rotují rychlostí 25 000 ot./min. To je nutné pro dosažení dostatečně vysoké řezné rychlosti pomocí fréz o velikosti 1 mm nebo menší.

„Specializujeme se na přesné mechanické komponenty,“ vysvětluje generální ředitel Frank Siepel. „Vyrábíme těsnicí kroužky o průměru několika milimetrů, malé šrouby a další spojovací prvky pro aplikace, u kterých je vyžadována velmi vysoká přesnost. Například v elektronových mikroskopech musí být všechny části dokonale hladké, s drsností menší než 0,8. Každá nerovnost by u takového mikroskopu vedla k nepřesnému měření.“

Malá velikost obrobků a vysoká přesnost vyžadují zvláštní přístup. U zařízení je vyžadována vysoká stabilita, která systematicky zajišťuje požadovanou kvalitu. Velmi specifickou se také rychle stává manipulace. Zaměstnanci společnosti Vedos jsou lidé s velkou trpělivostí a důrazem na detaily. Malé produkty se shromažďují v krabicích a sítech. Někdy je třeba je po opracování na obráběcích strojích přemístit do forem, kde budou podrobeny následné operaci. Během naší návštěvy jeden ze zaměstnanců používal háček k vyndávání mosazných kroužků o průměru několika milimetrů z malé krabičky, ve které byly zachyceny spolu s třískami ze soustruhu. Každý kroužek, který zaměstnanec nevytáhl, představoval pět eur v tržbách.

 

Vysoce stabilní a přesné

Společnost založil tchán Franka Siepella před 20 lety. Frank do společnosti později nastoupil jako zaměstnanec na částečný úvazek, rychle se však více a více zapojoval, což oba pány vedlo k úplnému převzetí. To bylo v roce 2015. Ve společnosti Vedos byl od začátku kladen důraz na vysokou přesnost malých částí.

„Máme 5 soustruhů pro vrtání a 6 strojů s přívodem tyčí“, říká Frank Siepel. „Postupem času jsme přidávali další obráběcí centra ROBODRILL od společnosti FANUC. Nejdříve jsme měli tříosá zařízení určená pro dokončování soustružených komponentů. Šrouby, do který se musela vyfrézovat drážka – takovéto věci. Následně jsme přikročili ke 4osým zařízením, abychom svým zákazníkům mohli efektivněji dodat složitější obráběcí práci. Důraz je stále kladen na malé komponenty, je zde však také mnoho dalších aspektů, jako je off-line programování a kontrola kvality na souřadnicovém měřicím zařízení.“

Společnost Vedos má 8 obráběcích center Robodrill, která obsluhuje 5 operátorů. „Nejstarší obráběcí centrum Robodrill je nyní 10 let staré a je stále stejně přesné jako předtím,“ říká Frank o svém výběru společnosti FANUC. „Protože pracujeme s malými frézami, potřebujeme zařízení s vysokými otáčkami. Strojní zařízení musí být také velmi stabilní a přesné, abychom mohli provést rychlou výměnu a přesto se zajistit požadovanou kvalitu. Obráběcí centra Robodrill to nabízí.“

 

Efektivnější než 12osá zařízení

Při výběru společnosti FANUC byla důležitým faktem skutečnost, že zařízení jsou cenově velmi dostupná. „Vzhledem k jejich dlouhé životnosti není samotný odpis zařízení tak vysokou částkou,“ zdůrazňuje Frank Siepel. „Díky jejich vysoké spolehlivosti mají také vysokou dostupnost.“

Z tohoto důvodu také společnost Vedos dává přednost většímu počtu zařízení namísto toho, aby investovala do složitých strojů pro dokončování. „12osé zařízení možná může ušetřit ve výrobě čas, ale musíte se podívat na to, zda se tento zisk neztratí při konfiguraci,“ říká Frank. „Nakonec se počítá pouze cena za produkt. Pokud můžeme používat dvě zařízení, tak je to obvykle mnohem efektivnější, než kdybychom udělali všechno na složitém soustruhu s poháněnými nástroji. Máme dokonce zákazníky, kteří mají své vlastní obráběcí stroje, ale i tak se na nás obracejí, protože jsou naše náklady nižší.“

Svou roli také hraje typ produktů. „Abychom získali hladký povrch, pracujeme s velmi malými frézami. Máte také malé drážky, které lze snadno odstranit. Rychlé a dynamické zařízení, jako je Robodrill, je mnohem účinnější než velký a složitý víceosý stroj. Velmi záleží na typu produktů a objednaném množství. Pokud musí být tolerance frézování ve srovnání s obráběním na soustruhu velmi přesná, má použití kombinovaného zařízení smysl. Pokud však spolu tyto tolerance nesouvisejí, získáme vyšší účinnost na více zařízeních, aniž bychom ohrozili přesnost.“