Centralizace evropských činností přizpůsobování výrobků

Společnost FANUC otevírá v lucemburském Conternu nové středisko pro přizpůsobování a distribuci („Customisation and Distribution Center“, CDC)

Echternach, Lucembursko4. srpna 2017 – Společnost FANUC Europe Corporation, jeden z předních světových výrobců v oblasti tovární automatizace pro systémy CNC, robotů a výrobního strojního zařízení, odhaluje svůj poslední strategický tah, kterým je centralizace evropských činností přizpůsobování výrobků a logistiky v novém středisku CDC v lucemburském Conternu.


Andrea Scammacca

  Ředitel pro evropský dodavatelský řetězec

Po spojení tří obchodních divizí FANUC FA, FANUC Robotics a FANUC Robomachines a následné úspěšné integraci tří různých systémů ERP do jediného systému mohla společnost FANUC realizovat studie k určení nejlepšího umístění evropského centralizovaného střediska pro přizpůsobování výrobků. Analýza využívající metodu těžiště ukázala, že optimálním řešením je umístění střediska do Lucemburského velkovévodství. Důvodem je jeho centrální poloha v Evropě a ideální vyvážení dalších faktorů, například zákaznických provozoven, objemu přepravovaného zboží, jakož i nákladů na přepravu, práci a sklady. Ředitel pro evropský dodavatelský řetězec, Andrea Scammacca, se s námi v následujícím rozhovoru podělil o další informace.

Otázka: Jaké činnosti se budou v novém CDC v Conternu provádět?

Andrea Scammacca: Základní činnost bude spočívat v provádění standardního přizpůsobování výrobků podle potřeb evropských zákazníků. V rámci evropských operací budou tyto činnosti centralizovány v Conternu, přestože necháváme jednotlivým dceřiným společnostem možnost provádět ve speciálních a naléhavých případech přizpůsobování výrobků pro zákazníky na místní úrovni. Další významné činnosti budou zahrnovat správu zásob na evropské úrovni, stejně jako distribuci více než 10 000 robotů a robotických zařízení ročně.

Otázka:Jak se má středisko CDC zařadit do dodavatelského řetězce společnosti FANUC a jakou bude přidávat hodnotu?


Distribuční středisko FANUC v Conternu

Andrea Scammacca: V současnosti, kdy se neustále objevuje ohromné množství různých technologií, se náš obor pohybuje rychleji než kdy dříve. Evropské středisko při přizpůsobování a distribuci představuje solidní a stabilní propojovací prvek mezi naší japonskou centrálou a našimi pobočkami v 29 lokalitách v Evropě. Náš distribuční systém jsme reorganizovali tak, aby bylo možné snadno reagovat na objednávky přizpůsobených výrobků přímo ze střediska CDC, místo toho, aby byly takové výrobky převážně dodávány z místních poboček. To nám umožní zkrátit dodací doby a definovat tak nové odvětvové normy. Domnívám se, že skutečnost, že pod jednou střechou budeme mít stabilní zásoby různých výrobků, variant a vysoce kompetentní nadnárodní pracovní kolektiv, povede k vyšší efektivitě interních procesů a pro naše zákazníky to bude znamenat ještě lepší zkušenosti.

Otázka: Jaký dopad bude mít tento strategický tah na evropský trh?

Andrea Scammacca: Tato reorganizace přinese evropským zákazníkům výhodu v podobě vynikajících služeb. Základní funkce střediska CDC spočívá v provádění standardních činností přizpůsobení výrobků pro evropské zákazníky, které prediktivně vypočítává náš systém pro tvorbu prognóz.


Zleva doprava: Andrea Scammacca (ředitel pro evropský dodavatelský řetězec), Shinichi Tanzawa (evropský předseda představenstva a CEO) a Dr. Y. Inaba (japonský předseda představenstva a CEO) při slavnostním otevírání střediska

Na základě provedeného vyrovnání kapacity budou operace skladového hospodářství navrženy tak, aby bylo zajištěno, že naše dodávky budou schopny rychle reagovat na fluktuace poptávky. I během sezónních výkyvů, například během léta nebo na konci roku, bude možné efektivně poptávku naplňovat. Dalším důležitým faktorem je standardizace. Specializovaní zaměstnanci na plný úvazek budou zárukou konzistence při plnění evropských objednávek na základě standardizovaných procesů, ať již jde o balení, či dokumentaci. Zkrátka a dobře, zákazníci se mohou těšit na stejnou kvalitu výrobků v celé Evropě, protože evropské objednávky bude nyní z velké části zpracovávat jediný tým.

Kromě toho jsem osobně přesvědčen, že tato činnost nebude nikdy 100% centralizovaná, byť centralizace nabízí podstatné výhody, protože nabídka flexibilních služeb představuje jednu z našich priorit – mám na mysli možnost reagovat na místní úrovni, požaduje-li to zákazník. Dále bych chtěl zdůraznit skutečnost, že každá z našich místních poboček má své zásoby náhradních dílů, což je znovu zárukou rychlého servisu.

Otázka: Budete schopni zaručit konzistentní dodávky v rámci všech kategorií výrobků?

Andrea Scammacca: Díky našemu vynikajícímu systému prognóz a skutečnosti, že významné funkce, konkrétně přizpůsobování výrobků, správa zásob a expedice objednávek, budou v Conternu centralizovány, budeme schopni standardizovat dodávky veškerého sortimentu výrobků. Jednoznačně doporučujeme našim zákazníkům, aby požádali o zařazení do našeho systému prognóz. Sami uvidíte, jak bude v takovém případě možné zkrátit dodací lhůty na výrobky FANUC. V některých případech jsme již schopni dodávat hlavní standardní verze robotů ve lhůtách kratších než čtyři týdny a v budoucnosti budeme ještě rychlejší.

O společnosti FANUC

FANUC Corporation je přední světový výrobce tovární automatizace pro systémy CNC, robotů a výrobního strojního zařízení (ROBODRILL, ROBOCUT a ROBOSHOT). Již od roku 1956 je společnost FANUC průkopníkem na poli vývoje počítačově řízených zařízení v odvětví automatizace. Společnost FANUC má více než 252 poboček na celém světě a zaměstnává přes 5 500 zaměstnanců a nabízí tak ohromnou síť pro prodej, technickou podporu, logistiku a služby pro zákazníky.

Další informace poskytne:

FANUC Europe Corporation S.A.

7, rue Benedikt Zender
L-6468 Echternach

Telefon : +352 (0)72 7777-0
Email: pr@fanuc.eu
Internet: www.fanuc.eu