„V souladu se životním prostředím...“

Ve společnosti FANUC je práce v souladu s přírodou klíčovou součástí naší filosofie. Má také dlouholetou tradici, a proto při vývoji a poskytování automatizačních řešení klademe velký důraz na trvalou udržitelnost a péči o životní prostředí. Bez ohledu na to, zda se jedná o robot, robotický stroj nebo řešení pro automatizaci závodů, naše produkty se vyrábí s ohledem na životní prostředí.

Naše hlavní sídlo nacházející se na úpatí hory Mt. Fuji poblíž národního parku Fuji-Hakone Izu je obklopeno lesy japonských modřínů a červených borovic, které jsou domovem volně žijících ptáků. Díky tomuto okolí je našim zaměstnancům neustále připomínáno životní prostředí a nutnost je respektovat.

Trvale udržitelné výrobní technologie

Již od prvního dne bylo naším cílem neporazit ani jediný strom. Les společnosti FANUC tak nejen přispívá k prevenci globálního oteplování, ale také nás inspiruje k vytváření trvale udržitelných výrobních technologií.

Snižování našeho vlivu

Aby byly naše výrobní postupy co nejvíce udržitelné a šetrné k životnímu prostředí, snažíme se snižovat spotřebu energie, podporovat omezování a recyklaci odpadu a neustále zlepšovat procesy regulace chemických látek.

Pořádáme také školení v oblasti životního prostředí pro všechny zaměstnance ve všech platových třídách a oblastech působnosti, která zvyšují jejich povědomí o problematice a pomáhají nám minimalizovat dopad na životní prostředí.

Ekologická ocenění

V roce 1991 jsme získali první globální ekologické ocenění od japonského ministerstva mezinárodního obchodu a průmyslu. V roce 1999 naše hlavní sídlo v Japonsku získalo certifikát ISO 14001 v oblasti všech firemních činností, což zahrnuje produktové skupiny FA, ROBOT a ROBOMACHINE. Neustále se snažíme své renomé v oblasti životního prostředí po celém světě vylepšovat.

Řízená ochrana přírody

Stanovení cílů představuje nejlepší způsob, jak dospět k ještě lepší trvalé udržitelnosti. Důležité jsou i externí pokyny a kontrola kvality. Proto spolupracujeme s nezávislým výborem pro ochranu přírody, který nám pomáhá dosáhnout střednědobých a dlouhodobých cílů.