„В хармония с околната среда...“

Важна част от философията на FANUC е да работим в хармония с природата.
 Това има дълга традиция и затова ние поставяме силен акцент върху устойчивостта и грижата за околната среда, когато разработваме и представяме нашите решения за автоматизация. Независимо дали е робот, робомашина или решение за автоматизация нашите продукти са създадени с уважение към природата.

Разположено в подножието на планината Фуджи, близо до национален парк Фуджи-Хаконе Изу, седалището ни е заобиколено от гора от японска листокапна борика и червени борове, която е изпълнена с диви птици. Благодарение на тези околности, персоналът ни не забравя за природата и нуждата да я уважаваме.

Устойчиви производствени технологии

Още от ден първи целта ни е била да не отсечем нито едно дърво. Така, гората на FANUC не само допринася за предотвратяването на глобалното затопляне, но и ни вдъхновява да създаваме устойчиви производствени технологии.

Намаляване на въглеродните емисии

За да направим производствените си процеси възможно най-екологосъобразни и устойчиви, ние се стремим да намалим разхода на енергията, да насърчаваме намаляването на отпадъците и рециклирането, както и постоянно да подобряваме процесите си на управление на химическите вещества.

За да помогнем на персонала ни да разбере и сведе до минимум въздействието ни върху околната среда, ние също така осигуряваме за всичките ни служители обучение по опазване на околната среда, свързано с работното място.

Отличия за опазване на околната среда

През 1991 г. бяхме наградени с First Global Environment Award от японското министерство на международната търговия и промишленост. През 1999 г. седалището ни в Япония беше сертифицирано по ISO 14001 във връзка с бизнес дейностите в цялото предприятие, които включват продуктовите групи FA, ROBOT и ROBOMACHINE. Стремим се постоянно да подобряваме екологичните си препоръки по целия свят.

Целенасочено опазване на околната среда

Поставянето на цели е най-добрият начин да станем по-устойчиви; освен това, насоките от вън и качественият контрол също са важни. Ето защо ние си партнираме с независим комитет по опазване на околната среда, за да можем да постигнем средносрочните и дългосрочните си цели.

Поглед отвъд собствения ни заден двор

Като резултат от над 50 години опит в серво технологията, нашите продукти са създадени да бъдат колкото е възможно по-енергоефективни. Избирайки нашите продукти, клиентите ни помагат на околната среда, като правят производствените си процеси по-чисти, по-ефективни и по-устойчиви.