Začnite z iskanjem

Podjetje GEDIA je dobavitelj v avtomobilski industriji in uporablja robote FANUC za večjo fleksibilnost in izboljšano kakovost

Naloga: V okviru programa preoblikovanja obrata robotizirati procese varjenja, da se doseže 100-odstotna ponovljivost, kar zadeva kakovost in količino, ustvariti nova delovna mesta ter izboljšati delovne pogoje.

Rešitev: Namestitev 57 robotov FANUC, saj je družba FANUC prisotna po vsem svetu, ponuja širok razpon vrst robotov, zagotavlja preprosto in zanesljivo zasnovo na podlagi preizkušenih rešitev, širok razpon rešitev programske opreme, preprosto uporabo, ustvarjanje in uporabo aplikacij ter, ne nazadnje, ker gre za hitro rastoč in popolnoma strokoven sistem tehnične podpore in objektov za usposabljanje po Evropi.

Rezultat: Popolnoma avtomatiziran proces proizvodnje in večja fleksibilnost glede na spreminjajoče se zahteve strank ter zmogljivost proizvodnje več različnih delov na enem stroju. Ustvarjenih je bilo tudi 200 novih delovnih mest.

57 delavcev v prvi vrsti

Intervju: Andrzej Marcinek, predsednik in član uprave v podjetju GEDIA Poland Assembly sp. z o.o., ter Paweł Cieślak, vodja oddelka za vzdrževanje v istem podjetju.

Zakaj in kdaj ste se odločili uvesti robote v vaši tovarni?

Za popoln odgovor na to vprašanje je treba najprej na kratko predstaviti zgodovino našega obrata in podjetja GEDIA na splošno. Začetki segajo 100 let v preteklost. Družba GEDIA, sprva majhna družinska zlatarna v nemškem mestu Attendorn, je postala eden glavnih svetovih poddobaviteljev delov za avtomobilsko industrijo z obrati po vsem svetu. Podružnica GEDIA Poland Assembly, ustanovljena leta 2008, je ena najmlajših hčerinskih podjetij.
Odločitev za robotizacijo je bila sprejeta pri oblikovanju obrata. Izhajala je neposredno iz pozitivnih izkušenj družbe GEDIA z roboti (leta 1994 je predstavila svojo prvo robotsko postajo) ter potrebe po zagotavljanju izdelkov stalne kakovosti in izjemno naprednih tehnologij.

Vaša zbirka robotov FANUC je res navdušujoča. Zakaj ste se odločili za to znamko?

Poljska podružnica našega podjetja ima 57 robotov FANUC. Izbira robotov FANUC je bila strateška odločitev na podlagi visokih ciljev, ki smo jih sprejeli za kakovost robotov. Navdušilo nas je tudi, da je družba prisotna po vsem svetu, ponuja širok razpon vrst robotov, zagotavlja preprosto in zanesljivo zasnovo na podlagi preizkušenih rešitev, širok razpon rešitev programske opreme, preprostost za uporabo, ustvarjanje in uporabo lastnih aplikacij ter, nenazadnje, ker gre za hitrorastoč in popolnoma strokoven sistem tehnične podpore in objektov za usposabljanje po Evropi.

Kakšne procese v vašem podjetju upravljajo roboti?

Robote v 60 % uporabljamo za točkovno varjenje. Preostalih 40 % predstavlja varjenje po postopku MIG/MAG, varjenje zatičev in premikanje obdelovancev.

Zgodovina podjetja sega 100 let v preteklost. Zato je za vas verjetno lažje primerjati delo pred robotizacijo in po njej? Kaj se je najbolj spremenilo? Industrijski roboti omogočajo popolno avtomatizacijo proizvodnega procesa. To vključuje pridobitev 100-odstotno ponovljivosti obdelovancev, kar zadeva kakovost in količino. Uporaba robotov daje tudi večjo fleksibilnost pri uvajanju sprememb na podlagi povpraševanja strank in omogoča proizvodnjo več različnih delov na enem stroju. V današnjih težkih pogojih na trgu je to nedvomno velika prednost in omogoča takojšnje odzivanje na spremembe.

Raziskave dokazujejo, da robotizacija ustvarja nova delovna mesta. Je tako tudi v vašem podjetju?

Zagotovo. Naši roboti so »ustvarili« skoraj 200 novih delovnih mest. Brez teh novih zaposlenih bi bilo nemogoče doseči rast podjetja z doseganjem novih strank, realizacijo zapletenejših projektov in prilagajanjem potrebam trga – to je proizvodnja ob ravno pravem času.

Ali so poleg novih delovnih mest vidni tudi drugi vplivi robotov na zaposlovanje?

Roboti odpirajo nove karierne možnosti za tiste, ki zaradi svoje starosti ali spola (npr. zaradi zakonskih omejitev za ženske glede dvigovanja težkih bremen na delovnem mestu) sicer ne bi mogli delati v določenih panogah. Zavedati se je treba tudi, da na znesek naložbe in donosnost projekta ne vplivajo samo stroški dela. Tukaj so še stroški, povezani z logistiko, najemom prostora, odpadki (napake zaradi kakovosti) in nezgodami, ko premikanje delov poteka ročno. Menimo, da je človeški kapital dragocena pridobitev vsakega podjetja, ki se ji ne sme odreči. Z uporabo avtomatiziranih procesov lahko prihranimo denar na drugih območjih, kjer nastajajo stroški.


Niste imeli pomislekov zaradi tako velike naložbe? Kako ste pregnali morebitne dvome?

Robotizacija je bila strateška odločitev na podlagi dolgoročnih izračunov. Če ne bi bila donosna, se ne bi podali v to.


Načrtujete kakšne nove izvedbe robotov?

Da, trenutno izvajamo pripravo za uporabo dveh proizvodnih linij, sestavljenih iz petih robotov, ter manjše linije s tremi roboti, zasnovanih na procesih kovičenja, spajanja in laserskega varjenja.


Avtomobilska industrija, v kateri delujete, je ena najbolj avtomatiziranih panog.

V naši panogi so roboti nujni. To izhaja iz vedno večjih zahtev po kakovosti in količinah ter tehnološkega napredka pri procesih, v katerih bi bilo ročno delo zelo nevarno in v nekaterih primerih celo nemogoče. To velja na primer pri procesih, v katerih je uporabljena laserska tehnologija.


Vendar pa v drugih panogah nove tehnologije niso tako dobro sprejete. Ali menite, da so na Poljskem tradicionalne rešitve še zmeraj donosnejše od visokotehnoloških?

Zavedamo se, da nekatera podjetja zmanjšujejo stroške naložbe tako, da najprej uporabljajo ročne procese in jih šele pozneje avtomatizirajo. Menimo, da se s tem delo in tudi stroški podvojijo. Poleg tega lahko ročna uvedba izdelka na trg vpliva na kakovost in ima tako katastrofalne posledice za podjetje.


Ali lahko nerobotizirana podjetja uspešno konkurirajo robotiziranim?

Na to vprašanje ni nedvoumnega odgovora. Narava izdelka določa ustrezen proizvodni proces. Poleg tega je v naši panogi nemogoča stoodstotna odprava ročnih procesov, saj so pri nekaterih procesih človeške veščine nezamenljive. Podjetje je lahko konkurenčno, če najde pravo ravnovesje med ročnim in avtomatiziranim.