Začnite z iskanjem

Naloga:
Za doseganje večje učinkovitosti, preglednosti in hitrosti proizvodnje za zmanjšanje tveganja lomljenja in izgube dragocenih kovin je resnično merilo kakovosti izdelkov dosti enostavnejši monitor, ki deluje ponoči.

Rešitev:
Družba Cyberis je prva testna stranka iz Švice za programsko opremo FANUC MT-LINKi za zbiranje in upravljanje s podatki o proizvodnji.

Rezultat:
Identifikacija vzrokov okvar, izpadov delovanja in drugih težav je hitro omogočila zagotavljanje izboljšane racionalizacije rešitev. Vodja proizvodnje že po mesecu dni delovanja pričakuje dodatno 5-odstotno izboljšanje produktivnosti.


Družba CYBERIS SA je družinsko podjetje, specializirano za natančno izrezovanje, nahajajo pa se v srcu švicarske regije Jura Arc. Družba je pravi laboratorij idej, tudi zato so se odločili za partnerstvo z družbo FANUC Švica in postali prva testna stranka programske opreme za zbiranje podatkov MT-LINKi. Že po mesecu in pol uporabe so rezultati preizkusa prepričljivi.

Družina Bourquard že več kot 60 let dela na tem, da podjetje PIBOR ISO SA pripelje na sam vrh v panogi natančnega izrezovanja. Podjetje se prednostno osredotoča na finomehaniko, draguljarstvo, mikrotehnologijo in podjetja z medicinsko tehnologijo; njihove stranke pa lahko uživajo prednosti vrhunskega strokovnega znanja, podprtega z vrsto strojev, ki vključujejo najsodobnejšo tehnologijo. Na prelomu tisočletja se je družina Bourquard odločila kupiti podjetje Varin Décolletage iz švicarske regije Jura, ki je kasneje postalo CYBERIS SA. Vodenje Cédrica Bourquarda, znatne investicije in trdo delo na organiziranosti so podjetje CYBERIS SA pripeljali na višjo raven rezanja za proizvodnjo vijakov, zatičev, cevi in ​​drugih cilindričnih delov ter urnih mehanizmov iz dragocenih kovin in posebnih zlitin. Podjetje je prejelo certifikata RJC-COP in RJC-CoC Sveta za odgovorno draguljarstvo (Responsible Jewellery Council) za svoj občutek družbene in okoljske odgovornosti ter za sledljivost svojih izdelkov iz dragocenih kovin in tako je CYBERIS SA vzor za druga podjetja iz svojega sektorja. Družba je tudi imetnik certifikata po ISO 9001:2015 in ima popolnoma integriran sistem vodenja kakovosti.

Podjetje od leta 2016 vodi Christian Zanetta v duhu dolgoročne trajnosti in stalnih naložb v tehnologijo. S Patrickom Frundom, vodjo informatike pri PIBOR ISO SA, in Gaëtanom Sprungerjem, projektnim vodjo pri obeh podjetjih, so tri vodje združile svojo energijo in veščine za integracijo programske opreme za upravljanje s podatki o proizvodnji MT-LINKi, ki ga je zasnovala družba FANUC in ga priporoča njihovo švicarsko podjetje, FANUC Switzerland. To so v Švici naredili prvi. In pri tem so zelo uspešni, kot smo ugotovili decembra 2019.


»Enostavnost MT-LINKinas je zapeljala« »Ko nam je družba FANUC predstavila programsko opremo za zbiranje in upravljanje s podatki o proizvodnji MT-LINKi, sta enostavnost uvedbe in uporabe obetali boljšo preglednost, učinkovitost in hitrost naše proizvodnje,« je pojasnil Christian Zanetta.

Kompleksnost večine programske opreme ERP oz. MES odvrne mnogo majhnih in srednjih podjetij, saj je tako programsko opremo težko integrirati. Da so poskusni uporabnik pri integraciji prvega paketa programske opreme MT-LINKi v Švici, vodij pri CYBERIS SA ni oviralo, ravno nasprotno. »Cena programske opreme je bila zelo ugodna (12.000,00 CHF za 100 strojev, op. ur.), zato smo jo lahko preizkusili brez nevarnosti za poslovanje,« je potrdil Patrick Frund. »In naš cilj pri CYBERIS SA je, da smo začetniki novih proizvodnih metod,« je dodal Christian Zanetta. Programsko opremo so v proizvodnjo namestili v samo 40 dneh, in v času našega obiska je bila povezana že s 95 % proizvodnih strojev.

Za implementacijo je bil odgovoren Gaëtan Sprunger, ki je poudaril, kako enostavni sta bili namestitev in implementacija: »Vsi naši stroji, oz. praktično vsi, so opremljeni s FANUC CNC. Vse kar smo potrebovali je bila fizična omrežna povezava na CNC za povezavo s programsko opremo, podobno sistemu plug-and-play,« je pojasnil. Na račun veščin mladega strokovnjaka s področja informatike in prijaznosti sistema MT-Linki za uporabnike usposabljanje in podpora pri implementaciji, ki so ju nudili pri FANUC Switzerland, nista bila potrebna. Edine težave so izvirale iz hišne programske opreme za upravljanje s podatki določenih strojev, a tudi te so bile razrešene. Podatki, zbrani s programsko opremo MT-LINKi s strojnih orodij, robotov in druge numerično nadzorovane opreme, se zbirajo prek protokola FOCAS na namenskem računalniku. Podatki so po zaslugi spletne tehnologije dostopni v surovi obliki ali v obliki razpredelnic in diagramov na katerem koli tabličnem računalniku ali pametnem telefonu z odobrenim dostopom. Na podlagi zbiranja in analize teh podatkov lahko upravljavci strojev spremljajo dosežene rezultate proizvodnje na velikanskem zaslonu v delavnici.

MT-LINKi že prinaša zaslužek

Po začetnem pozdravu so bile to prve besede Christiana Zanette, ko smo se srečali na licu mesta pri CYBERIS SA. »Osebje v delavnici je hitro prepoznalo prednosti uporabe MT-LINKi,« je izjavil Christian Zanetta. »Boljša preglednost nevarnosti lomljenja in izgube dragocenih kovin, realno merjenje kakovosti izdelkov in bistveno enostavnejši nadzor čez noč so pomagali pri tem, da je ekipa programsko opremo sprejela,« je dodal. Identifikacija vzrokov okvar, izpadov delovanja in drugih težav je hitro omogočila izboljšano racionalizacijo rešitev. Vodja proizvodnje ocenjuje, da se je čas delovanja strojev od uvedbe sistema izboljšal za dodatnih 5 %. »Hitrejše delovanje ima neposredni vpliv na dobičkonosnost stroja. S korektivnimi ukrepi, ki jih omogoča analiza podatkov, je donosnost naložb že realnost,« je potrdil Christian Zanetta. »Še več, odprtost programske opreme MT-LINKi bo omogočila učinkovito povezavo z našim sistemom ERP in hkrati zagotovila nadaljnjo enostavno uporabo,« je zagotovil Gaëtan Sprunger. Družba CYBERIS SA lahko tako zbira in analizira velike količine podatkov strojev, kar jim omogoča takojšnje korektivne ukrepe. Zbirajo pa se tudi določene informacije za dolgoročne analize. To bodo s pridom uporabili pri aktivnostih za napovedovalno vzdrževanje, ki bo lahko postopoma izpodrinilo korektivno vzdrževanje - vzrok dragih zastojev.

Dodatni nadzor in varnost - obetavni vidiki širitve

»Programska oprema MT-LINKi je popolnoma usklajena z našo filozofijo poslovanja,« je poudaril Christian Zanetta. »Omogoča nam prehod na Industrijo 4.0 in hkrati ohranja pomen ljudi, vse v obliki programskega orodja, ki ga lahko vsakdo enostavno usvoji.« Od prvih dni so strokovnjaki v delavnici vabljeni, da se spoznajo s programsko opremo. Družba FANUC Switzerland ponuja dan usposabljanja kot pomoč pri tej integraciji, a za družbo CYBERIS SA to ni bilo potrebno. »Sčasoma bo vsakdo imel lastno podporo pri nadzoru podatkov svojih strojev,” je izjavil Christian Zanetta. Ljudje, odgovorni za to implementacijo, izpostavljajo tudi varnost podatkov, ki jo zagotavlja enojni kabelski prenos. Skupni strošek investicije je znašal manj kot 20.000 CHF, če upoštevamo ponovno uporabo materialov in obstoječih povezav. »Ni oblakov, ni možnih vdorov, ni padcev omrežja, ni zastojev dela, hitra in enostavna namestitev, učinkovito orodje po zelo razumni ceni; kaj več bi še potrebovali za prehod v obdobje 4.0?” je zaključil Christian Zanetta. »Poleg tega pa ne zahtevamo nič več kot le novo instalacijo, saj od leta 2022 načrtujemo naložbo v MT-LINKi pri družbi PIBOR ISO SA,« je napovedal Patrick Frund, tik preden smo odšli. Za družbo FANUC Switzerland je bila pilotna postavitev s prvo testno stranko dosti več kot le potrditev kakovosti programske opreme; šlo je tudi za resnični preskok stranke proti Industriji 4.0. To je bil cilj, ki so ga razvijalci želeli doseči. 

Avtor Michel Pech

MT-LINKi v središču povezav 4.0

MT-LINKMT-LINKi je paket računalniške programske opreme, ki povezuje proizvodne stroje povezuje z namenom zbiranja, upravljanja in predstavljanja vrste informacij o teh strojih. Ne le, da zagotavlja povezavo FANUC CNC, po zaslugi protokola OPC-UA lahko povezuje tudi vso numerično opremo, kot so roboti ali merilni stroji, s PLC in CNC krmilniki drugih blagovnih znamk. Ta programska oprema prispeva tudi k pripravi strojev na Internet stvari (Internet of things - IoT). Informacije, ki izvirajo iz različnih virov, je tako možno zbrati in podatke prenesti na računalnik. Od tam pa je podatke možno prenesti na tablične računalnike ali pametne telefone, glede na predhodno določene pravice dostopa do podatkov. Podatke, ki jih zbere programska oprema MT-LINKi, je možno tudi posredovati do nadzorne osebe v podjetju, zadolžene za sistem MES oz. ERP (Manufacturing Execution System oz. Enterprise Resource Planning), s čimer ji omogoči vpogled v podatke, zbrane med nadzorom proizvodnje. Programska oprema MT-LINKi je zelo dostopna, tako tehnično kot finančno. Osebje v delavnici in vodstvo lahko programsko opremo zlahka usvojijo kot orodje, ki jim pomaga pri vsakdanjem delu analize podatkov in vodenja posla. Programsko opremo je enostavno implementirati, vsem podjetjem, velikim in malim, pa omogoča hitro analizo podatkov o proizvodnji, s čimer lažje dosežejo optimizacijo z vidika numerične tovarne.MP