Politica de confidențialitate și de cookie-uriSiguranța și securitatea datelor dvs. cu caracter personal sunt foarte importante pentru FANUC Automation, Romania S.R.L., Ferma 9, Hala 25, 407280 Florești, Romania (denumită în continuare „FANUC”). Noi respectăm toată legislația privitoare la protecția datelor în timp ce prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, unde „date cu caracter personal” sau „date” au înțelesul specificat mai jos.

Această Politică de confidențialitate dorește să vă informeze despre prelucrarea Datelor dvs. în legătură cu vizitarea site-ului nostru web www.fanuc.eu (denumit în continuare „Site”) și utilizarea de către dvs. a oricăror servicii suplimentare oferite de FANUC.

Ne rezervăm dreptul de a modifica această Politică de confidențialitate în orice moment. Astfel de modificări vor fi publicate pe Site-ul nostru și vor intra în vigoare imediat, dacă nu este specificat altfel. Prin urmare, vă recomandă să consultați această Politică de confidențialitate la intervale regulate pentru a accesa ceea mai recentă versiune.

Organismul responsabil

Responsabil pentru prelucrarea datelor conform Regulamentului general al UE privind Protecția datelor („GDPR”) este:

FANUC Automation Romania S.R.L.
Ferma 9, Hala 25
407280 Florești
Romania
Email: info@fanuc.ro
Fax: +36 23 332 008

1. Date cu caracter personal/Date

Date cu caracter personal înseamnă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană fizică identificabilă este cea care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator, cum ar fi numele, numărul de identificare, datele de localizare sau un identificator online.

2. Prelucrarea datelor

„Prelucrarea” datelor va avea înțelesul care este definit în Articolul 4 al GDPR: „prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.”

Prelucrăm Datele dvs. doar în măsura în care este necesar și cu condiția să fie permisibil legal, de ex. dacă acest lucru este necesar în scopul derulării unui contract sau pentru a vă permite utilizarea Site-ului nostru sau cu condiția ca dvs. să ne fi acordat consimțământul dvs. expres. Aceasta se aplică și la orice schimb de Date în cadrul grupului nostru de companii. În special, prelucrăm Datele dvs. în următoarele scopuri și în bazat pe următoarele baze legale:

2.1 Date colectate pentru Disponibilitatea tehnică a Site-ului web

În scopul disponibilității tehnice a site-ul web este necesară prelucrarea unor anumite informații transmise automat despre dvs. pentru ca browser-ul dvs. să afișeze site-ul nostru web și pentru ca dvs. să puteți utiliza site-ul web. Aceste informații sunt colectate automat la fiecare vizită a site-ului nostru web și sunt stocate în fișierele jurnal ale serverului nostru. Aceste informații se referă la sistemul de calcul al calculatorului care face solicitările. Prin aceasta sunt colectate următoarele informații:

 • Adresa IP
 • Tipul de browser / versiunea (de ex.: Firefox 59.0.2 (64 Bit));
 • Limba browser-ului (de ex.: germană);
 • Sistemul de operare (de ex.: Windows 10);
 • Rezoluția internă a ferestrei de browser;
 • Rezoluția ecranului;
 • Activarea Javascript;
 • Java pornit / oprit;
 • Cookie-uri pornite / oprite;
 • Adâncimea de culoare;
 • Ora accesului

Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pentru disponibilitatea tehnică a site-ului nostru web în următoarea bază legală:

 • pentru îndeplinirea unui contract sau pentru implementarea de măsuri pre-contractuale în conformitate cu Art. 6 par. 1 litera b al GDPR cu condiția ca dvs. să vizitați site-ul nostru web pentru a obține informații despre produsele și serviciile noastre; și
 • pentru a proteja interesele noastre legitime în conformitate cu Art. 6 par. 1 litera f al GDPR pentru a face disponibil site-ul din punct de vedere tehnic pentru dvs. Interesul nostru legitim este de a vă oferi un site web atrăgător, funcțional din punct de vedere tehnic și ușor de utilizat.

2.2 Formularul de înregistrare

Puteți să vă înregistrați produsul pentru a avea acces la o gamă largă de servicii suplimentare, cum ar fi un suport mai eficient sau alerte de suport de produse, etc. folosind Formularul de înregistrare furnizat pe Site-ul nostru. Vi se cere să furnizați câteva informații cu caracter personal, precum și informații relevante referitoare la produs.

Vom folosi toate Datele colectate prin intermediul Formularului de înregistrare exclusiv pentru furnizarea acestor servicii suplimentare.

În acest scop de prelucrare a datelor, noi colectăm următoarele date:

 • Adresa de e-mail
 • Prenumele și numele de familie
 • Numele companiei
 • Strada
 • Codul poștal
 • Orașul
 • Țara
 • Numărul de telefon

Noi prelucrăm datele menționate mai sus în scopul descris pe următoarea bază legală:

 • pentru îndeplinirea obligațiilor unui contract sau pentru implementarea măsurilor pre-contractuale în conformitate cu Art. 6 par. 1 litera b al GDPR cu condiția ca dvs. să vă înregistrați pentru a folosi contul de utilizator și serviciile oferite în acest context, în special la magazinul nostru online; și
 • pentru a proteja interesele noastre legitime în conformitate cu Art. 6 par. 1 litera f al GDPR pentru a face disponibil portalul din punct de vedere tehnic pentru dvs. Interesul nostru legitim este de a putea să vă oferim un portal atrăgător, funcțional din punct de vedere tehnic și ușor de utilizat.

2.3 Formularul de contact

Ne puteți trimite întrebări prin utilizarea Formularului de contact disponibil pe Site-ul nostru. Pentru a vă răspunde la întrebare, avem nevoie de câteva Date de contact, cum ar fi numărul dvs. de telefon sau adresa dvs. de e-mail. Toate celelalte câmpuri de Date sunt marcate cu „voluntar” și vă puteți trimite întrebarea fără a completa aceste informații solicitate suplimentar.

Toate solicitările de suport trimise de dvs. prin intermediul formularelor noastre online vor fi trimise direct către subsidiara corespunzătoare, iar Sediul central european va fi anunțat printr-o copie.

Vom folosi toate Datele colectate prin intermediul Formularului de contact exclusiv pentru a gestiona întrebarea dvs.

În acest scop de prelucrare a datelor, noi colectăm următoarele date:

 • Adresa de e-mail
 • Forma de adresare
 • Prenumele și numele de familie
 • Numele companiei
 • Țara
 • Numărul de telefon
 • Toate datele suplimentare pe care ni le transferați prin intermediul solicitării dvs.

Noi prelucrăm datele menționate mai sus în scopul descris pe următoarea bază legală:

 • pentru a proteja interesele noastre legitime în conformitate cu Art. 6 par. 1 litera F al GDPR: interesul nostru legitim este de a răspunde adecvat la întrebările clienților.

2.4 Începeți să vă automatizați

În mod similar, puteți obține suport intensiv pentru aplicațiile dvs. prin punerea de întrebări prin intermediul Formularului „Începeți să vă automatizați”. Din nou, vi se vor cere anumite informații cu caracter personal, cum ar fi numărul de telefon și trimiteți întrebarea dvs. făcând clic pe butonul „Sună-mă înapoi”. După aceea, vă vom suna înapoi pentru a vă rezolva problema.

Informațiile care nu sunt strict necesare sunt marcate cu „voluntar” și puteți pune întrebarea fără a ne furniza respectivele informații. Dacă ne veți oferi aceste informații suplimentare, le vom folosi exclusiv pentru a gestiona întrebarea dvs.

În acest scop de prelucrare a datelor, noi colectăm următoarele date:

 • Adresa de e-mail
 • Forma de adresare
 • Prenumele și numele de familie
 • Numele companiei
 • Numărul de telefon
 • Toate datele suplimentare pe care ni le transferați prin intermediul solicitării dvs.

Noi prelucrăm datele menționate mai sus în scopul descris pe următoarea bază legală:

 • pentru a proteja interesele noastre legitime în conformitate cu Art. 6 par. 1 litera F al GDPR: interesul nostru legitim este de a răspunde adecvat la întrebările dvs.

2.5 Formularul de feedback

Ne puteți oferi feedback la produsele și serviciile noastre prin utilizarea Formularului de feedback de pe Site-ul nostru. Pentru a prelucra feedback-ul dvs., avem nevoie de anumite date, cum ar fi: „Numele companiei, Persoana de contact a clientului, E-mail” și „Ați primit acest chestionar de la”. Toate celelalte câmpuri de Date din Formularul de feedback sunt marcate cu „voluntar” și puteți oferi feedback-ul clientului fără a completa informațiile solicitate.

Vom folosi toate Datele colectate prin intermediul Formularului de feedback exclusiv pentru a gestiona feedback-ul dvs.

În acest scop de prelucrare a datelor, noi colectăm următoarele date:

 • Adresa de e-mail
 • Forma de adresare
 • Prenumele și numele de familie
 • Numele companiei
 • Țara
 • Numărul de telefon
 • Toate datele suplimentare pe care ni le transferați prin intermediul feedback-ului dvs.

Noi prelucrăm datele menționate mai sus în scopul descris pe următoarea bază legală:

 • pentru a proteja interesele noastre legitime în conformitate cu Art. 6 par. 1 litera F al GDPR: interesul nostru legitim este de a evalua adecvat feedback-ul dvs.

2.6 Scopurile de marketing

Având consimțământul dvs. expres („Optare” prin bifarea casetei corespunzătoare) sau în orice alt mod permis de legislația aplicabilă, putem folosi Datele dvs. în scopuri legate de comercializarea produselor și serviciilor noastre sau ale partenerilor noștri de afaceri („Scopuri de marketing”). Acestea includ următoarele: (1) trimiterea către dvs. de newsletter-e, comunicate de presă, anunțuri de evenimente și alte comunicări similare referitoare la produsele sau serviciile pe care le oferim; (2) comercializarea sau promovarea produselor sau serviciilor noastre către dvs.; (3) solicitarea de informații de la dvs. privind îmbunătățirea produselor sau serviciilor noastre; (4) informarea dvs. de oferte de la terțe părți despre care credem că dvs. sau compania dvs. ați putea fi interesați și care au legătură cu produsele sau serviciile noastre; (6) în alte scopuri pe care vi le dezvăluim la momentul în care obținem consimțământul dvs.

În orice moment, vă puteți revoca consimțământul pentru utilizarea viitoare a Datelor dvs. în Scopuri de marketing. În acest caz, contactați responsabilul nostru pentru protecția datelor la datele de contact menționate în Secțiunea 6 de mai jos.

În acest scop de prelucrare a datelor, noi colectăm următoarele date:

 • Adresa de e-mail
 • ALTELE

Noi prelucrăm datele menționate mai sus în scopul descris pe următoarea bază legală:

 • Dacă ne-ați oferit consimțământul dvs. prin intermediul procedurii de optare dublă, în conformitate cu Art. 6 par. 1 litera a al GDPR;
 • Dacă ne-ați oferit adresa dvs. de e-mail în legătură cu achiziția de bunuri sau servicii sau dacă vă trimitem publicitate personalizată pentru a proteja interesele noastre legitime în conformitate cu Art. 6 par. 1 litera b al GDPR; interesele noastre legitime se bazează pe interesele noastre economice în implementarea de măsuri de publicitate și de publicitate orientată pe grupuri țintă.

Utilizarea Datelor pentru Publicitate și Dreptul la opoziție:

Dacă am primit adresa dvs. de e-mail în legătură cu încheierea contractului și furnizarea de produse și nu ați obiectat la aceasta, ne rezervăm dreptul de a vă trimite la intervale regulate prin e-mail oferte de produse similare din gama noastră de produse. Puteți obiecta la această utilizare a adresei dvs. de e-mail în orice moment prin trimiterea unui mesaj la opțiunea de contact descrisă mai jos sau prin intermediul unui link prevăzut în acest scop în e-mailul de publicitate, fără a suporta niciun cost, altul decât cel de transmitere conform tarifelor de bază.

2.7 FANUC eStore

FANUC eStore vă permite să accesați în orice zi și la orice oră o gamă imensă de piese originale pentru echipamente direct de la producător.

Cumpărarea:

În eStore vă permitem să comandați din gama noastră de produse. Puteți adăuga articole din gama noastră în coșul dvs. de cumpărături din eStore.

Pe lângă datele cunoscute din procesul de înregistrare, sunt colectate următoarele date:

 • Articolele din gama de produse;
 • Numărul de articole;
 • Dealeri care se vor ocupa cu livrarea bunurilor

Noi prelucrăm datele menționate mai sus în scopul descris pe următoarea bază legală:

 • pentru îndeplinirea obligațiilor unui contract sau pentru implementarea măsurilor pre-contractuale în conformitate cu Art. 6 par. 1 litera b al GDPR dacă utilizați site-ul nostru web pentru a vă informa despre gama noastră de produse și pentru a plasa comenzi.
 • pentru a proteja interesele noastre legitime în conformitate cu Art. 6 par. 1 litera f al GDPR pentru a face disponibil portalul din punct de vedere tehnic pentru dvs. Interesul nostru legitim este de a putea să vă oferim un eStore atrăgător, funcțional din punct de vedere tehnic și ușor de utilizat.

Plata:

Utilizăm un furnizor de servicii de plată pentru a vă prelucra plata comenzii. În acest scop noi prelucrăm numele dvs., adresa și informațiile de plată furnizate de dvs.

Noi prelucrăm datele dvs. în scopurile menționate mai sus în următoarea bază legală:

 • pentru îndeplinirea obligațiilor unui contract sau pentru implementarea măsurilor pre-contractuale în conformitate cu Art. 6 par. 1 litera b al GDPR.

Prelucrarea comenzii:

Pentru a vă putea trimite produsele comandate, transmite prenumele și numele dvs., datele de contact (adresa, dacă este necesar numărul de telefon, e-mailul etc.) precum și o a adresă de livrare deviată către serviciul de livrare folosit de noi.

Noi prelucrăm datele dvs. în scopurile menționate mai sus în următoarea bază legală:

 • pentru îndeplinirea obligațiilor unui contract sau pentru implementarea măsurilor pre-contractuale în conformitate cu Art. 6 par. 1 litera b al GDPR.

2.8 Academia FANUC

Academia FANUC oferă o gamă largă de programe de training pentru a satisface nevoile dvs. specifice. Utilizarea de către dvs. a Academiei FANUC este supusă reglementărilor privind Confidențialitatea.

Dacă alegeți și comandați un program de training, atunci când noi realizăm serviciul comandat, noi prelucrăm următoarele date:

 • Prenumele și numele de familie al participanților înregistrați;
 • Numele companiei;
 • Strada
 • Codul poștal
 • Orașul
 • Țara
 • Adresa de e-mail
 • Numărul de telefon
 • aptitudinile existente, funcțiile și pozițiile deținute;

Noi prelucrăm datele dvs. în scopurile menționate mai sus în următoarea bază legală:

 • pentru îndeplinirea obligațiilor unui contract sau pentru implementarea măsurilor pre-contractuale în conformitate cu Art. 6 par. 1 litera b al GDPR dacă doriți să vă informați despre programele disponibile și dacă comandați un program sau serviciu.

2.9 Candidaturile online

Vă puteți depune candidatura online prin utilizarea Formularului de candidatură online. Toate candidaturile primite vor fi recepționate de biroul de la sediul central european și de acolo vor fi transferate departamentului responsabil din cadrul grupului FANUC bazat pe principiul strict al nevoii de a cunoaște.

Toate Datele primite prin intermediul candidaturilor online for fi folosite exclusiv în scopul gestionării candidaturii dvs.

Datele cu caracter personal pe care le procesăm despre dvs. includ datele pe care le colectăm direct de la dvs., fie ca parte a procesului de candidatură la noi, fie prin alte interacțiuni pe care le puteți avea cu noi. Acestea pot include și date sensibile cu caracter personal, de ex. date despre starea de sănătate sau religie.

Dacă decideți să participați la procesul nostru de candidatură, noi prelucrăm următoarele date, precum și toate datele pe care ni le transmiteți în cadrul candidaturii dvs.:

 • Prenumele și numele de familie;
 • aptitudinile existente, funcțiile și pozițiile deținute;
 • data nașterii;
 • fotografia;
 • funcțiile deținute în trecut;
 • aptitudinile și certificările;

2.10 Conformitatea legală și Aplicarea legii

Conformitatea legală:

De asemenea, prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pentru a îndeplini alte obligații legale care ne sunt cerute în legătură cu prelucrarea comenzii dvs. Acestea includ anumite perioade de retenție conform dreptului comercial, al industriei sau a legislației fiscale.

Noi prelucrăm datele dvs. în scopurile menționate mai sus conform următoarelor principii legale:

 • pentru a îndeplini o obligație legală care ne este cerută conform Art. 6 par. 1 litera c al GDPR în legătură cu dreptul comercial, al industriei sau a legislației fiscale, în măsura în care suntem obligați să înregistrăm și să stocăm datele dvs.

Aplicarea legii:

De asemenea, prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pentru a ne exercita drepturile și pentru a ne aplica acțiunile în justiție. De asemenea, prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pentru a ne putea apăra de acțiunile în justiție. În ultimul rând, prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în măsura necesară pentru a ne apăra de fapte penale sau pentru a da în judecată pentru fapte penale.

Noi prelucrăm datele dvs. în scopurile menționate mai sus în următoarea bază legală:

 • pentru a proteja interesele noastre legitime în conformitate cu Art. 6 par. 1 litera f al GDPR în măsura în care exercităm acțiuni în justiție sau ne apărăm în litigiile legale sau prevenim sau clarificăm fapte penale.

3. Cookie-uri și Plugin-uri de rețele sociale

Folosim cookie-uri și plugin-uri de rețele sociale pe Site-ul nostru care pot implica prelucrarea Datelor dvs. cu caracter personal.

Cookie-urile sunt fișiere text care sunt salvate în browser-ul de Internet sau de către browser-ul de Internet atunci când vizitați un site web de pe un sistem de calcul. Un cookie conține un șir caracteristic de caractere care permite o identificare unică a browser-ului atunci când site-ul web este apelat din nou. Anumite cookie-uri sunt folosite doar pentru simpla funcționare a site-ului web, altele sunt folosite în scopuri de analiză.

În special, folosim următoarele cookie-uri pe Site-ul nostru:

3.1 Cookie-uri pentru Disponibilitatea tehnică a Site-ului web

Anumite cookie-uri sunt folosite doar pentru disponibilitatea tehnică a site-ului web. Este necesară prelucrarea unor anumite informații transmise automat despre dvs. pentru ca browser-ul dvs. să afișeze site-ul nostru web și pentru ca dvs. să puteți utiliza site-ul web. Anumite funcții ale site-ului nostru web pot să nu fie oferite dacă nu utilizați cookie-uri. Următoarele informații sunt stocate și transferate către noi în cookie-uri, care sunt necesare pentru disponibilitatea tehnică:

 • ID cookie
 • Produse în coșul de cumpărături / servicii selectate
 • Informații de conectare
 • Etc.

3.2 Google Analytics

Acest Site folosește Google Analytics, un serviciu de analiză web furnizat de Google, Inc. („Google”). Google Analytics folosește cookie-uri pentru a ajuta la analizarea unui site web în privința modului în care utilizatorii folosesc site-ul. Informațiile generate de cookie despre utilizarea unui site web vor fi transmise și stocate de Google pe servere din Statele Unite.

Anonimizarea IP-urilor este activată pe acest Site. Aceasta înseamnă că adresa dvs. de IP va fi scurtată la zona Statelor Membre ale Uniunii Europene sau la alte părți ale Acordului din Spațiul Economic Europeană. Doar în cazuri excepționale toată adresa IP va fi transferată mai întâi pe un server Google din SUA și scurtată acolo.

Google va folosi aceste informații în numele nostru pentru a evalua utilizarea de către dvs. a acestui Site, pentru crearea de rapoarte despre activitatea pe site-ul web și pentru a ne furniza alte servicii referitoare la activitatea site-ului web și utilizarea Internetului.

Adresa IP comunicată de Browser-ul dvs. în scopul Google Analytics nu va fi asociată cu nicio altă dată deținută de Google. Puteți refuza utilizarea de cookie-uri prin selectarea setărilor adecvate din browser-ul dvs., însă rețineți că dacă procedați astfel nu veți putea utiliza toate funcțiile Site-ului nostru. De asemenea, puteți opta să renunțați să fiți urmăriți de Google Analytics care va avea efect ulterior prin descărcarea și instalarea Add-on-ului de browser Google Analytics Opt-out pentru browser-ul dvs. web pe care îl folosiți prin vizitarea: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

3.3 Google Tag Manager

Site-ul nostru web folosește Google Tag Manager. Google Tag Manager este o soluție care permite comercianților să gestioneze etichetele paginilor web dintr-o singură interfață desktop. Serviciul Google Tag Manager însuși (care implementează etichetele) este un domeniu fără cookie-uri care nu colectează nicio informație cu caracter personal. Serviciul Google Tag Manager declanșează alte etichete care, în schimb, pot colecta date. Google Tag Manager nu accesează aceste date. Dacă s-a făcut dezactivarea la nivel de domeniu sau cookie, aceasta va rămâne pentru toate etichetele de urmărire implementate cu Google Tag Manager.

3.4 Facebook Connect

Facebook Connect este un instrument al Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, SUA; Facebook). Este un instrument inclus în site-urile web ale terților, cum suntem noi, care permite unui utilizator să se conecteze pe aceste site-uri web fără a fi necesară înregistrarea unui cont pe aceste site-uri web. Utilizatorul poate folosi Facebook Connect pentru a se conecta la aceste site-uri web folosind datele de conectare ale profilului său de Facebook. Astfel, pentru a putea folosi Facebook Connect, aveți nevoie de un cont Facebook. După conectarea reușită pe site-ul web terț folosind datele de conectare Facebook, este creată o conexiune între profilul Facebook și site-ul web care folosește Facebook Connect. Pe lângă funcția de conectare, Facebook Connect poate fi folosit pentru a crea conținut pe site-ul web sau prin intermediul profilului de Facebook al utilizatorului. De exemplu, site-ul web poate întreba utilizator dacă poate posta conținut în numele utilizatorului. Datele utilizatorului care sunt de obicei transmise la utilizarea Facebook Connect includ: numele, profilul de Facebook, vârsta, sexul și lista de „prieteni” Facebook. Pentru mai multe informații despre utilizarea de către Facebook a datelor cu caracter personal, consultați informațiile din politica de confidențialitate a Facebook https://www.facebook.com/help/238318146535333?helpref=hc_global_nav.

3.5 Pardot

Folosim formulare Pardot sau sisteme de gestionare a formularelor pe site-ul nostru web și pe paginile destinație pentru a colecta informații despre vizitatori și pentru a transforma vizitatorii anonimi în potențiali clienți identificați. Formularele Pardot sunt concepute și gestionate integral în Pardot. Sistemele de gestionare conectează Pardot la formularele noastre externe pentru a aduce informații despre potențialii clienți în Pardot. Pardot urmărește vizitatorul și activitățile potențialului client pe site-ul nostru web și pe paginile destinație prin utilizarea de cookie-uri în browser-ele acestora. Cookie-urile sunt setate pentru a reține preferințele (cum ar fi valorile pentru câmpurile formularului) atunci când un vizitator revine pe site-ul nostru. Pardot mai folosește și un cookie pentru utilizatorii conectați pentru a menține sesiunea și pentru a reține filtrele tabelului. Pardot folosește cookie-uri de primă parte pentru urmărire și setează cookie-uri de la terțe părți pentru redundanță. Folosirea împreună de cookie-uri de primă parte și de terță parte este standard în industria de automatizări de marketing. Cookie-urile Pardot nu salvează informațiile identificabile personal, ci doar un identificator unic. Pardot folosește cookie-uri de primă parte pe subdomeniile sistemului nostru de urmărire și pe domeniile Pardot. Pardot folosește cookie-uri de la terțe părți pe paginile https și atunci când contul nostru nu are configurat un subdomeniu pentru sistemul de urmărire. Pardot setează trei tipuri de cookie-uri:

 • Cookie-ul vizitator este alcătuit dintr-un ID unic de vizitator și din identificatorul unic al contului dvs. De exemplu, numele cookie-ului „visitor_id12345” stochează valoarea vizitator „1010101010”, iar „12345” este identificatorul contului. Acest cookie este setat pentru vizitatori de către codul de urmărire Pardot.
 • Dacă contul dvs. urmărește preferințele de optare, pi_opt din cookie este setat cu valoarea adevărat sau fals atunci când un utilizator optează pentru sau contra urmăririi.
 • Este setat un cookie de sesiune cu numele „pardot” atunci când sunteți conectat ca un utilizator Pardot. Acest cookie nu este setat în browser-ul unui vizitator.

3.6 GA Audiences

Site-ul nostru web folosește GA Audience, un serviciu furnizat de Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, State Unite („GA Audience”). GA Audience folosește cookie-uri care sunt stocate pe calculatorul dvs. sau pe alte dispozitive mobile (de ex. smartphone-uri, tablete, etc.) și care permit analizarea utilizării dispozitivelor respective. Prin acest proces, aceste date sunt evaluate parțial pe mai multe dispozitive. Procedând astfel, Google Audience primește acces la cookie-urile create ca parte a utilizării Google AdWords și Google Analytics. Datele cum sunt adresele IP și activitățile utilizatorului sunt transmise la un server al companiei Google Inc și stocate acolo pentru a fi utilizate în acest scop. Google Inc. va transfera aceste informații către terțe părți dacă este prevăzut de lege sau dacă aceste date vor fi prelucrate de către terțe părți.

Puteți împiedica colectarea și transmiterea, precum și prelucrarea datelor cu caracter personal (în special adresa dvs. IP) prin dezactivarea executării de JavaScript în browser-ul dvs. sau prin instalarea unui instrument cum este „"NoScript"”. De asemenea, puteți împiedica Google să colecteze și să prelucreze datele generate de cookie-urile referitoare la modul în care folosiți site-ul web (inclusiv adresa dvs. IP) prin descărcarea și instalarea plugin-ului de browser de la http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Găsiți mai multe informații despre protecția datelor atunci când folosiți GA Audience la următorul link: https://support.google.com/analytics/answer/2700409?hl=en&ref_topic=2611283.

3.7 Double Click

Uneori realizăm campanii publicitare folosind DoubleClick, un serviciu al Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA („Google”). Noi și furnizori terță parte, inclusiv Google, folosim împreună cookie-uri de primă parte (cum ar fi cookie-ul Google Analytics) și cookie-uri terțe părți (cum ar fi cookie-ul Google DoubleClick) pentru a informa, optimiza și servi reclame în funcție de vizitele anterioare ale unei persoane pe site-ul nostru web și pentru a raporta modul în care afișarea reclamelor, alte utilizări ale serviciului de reclame și interacțiunile cu aceste afișări ale reclamelor și servicii de reclame au legătură cu vizitele pe site-ul nostru.

Puteți refuza utilizarea de cookie-uri prin selectarea setărilor adecvate din browser-ul dvs., însă rețineți că în acest caz s-ar putea să nu puteți utiliza integral funcțiile de pe site-ul nostru web.

Puteți împiedica colectarea datelor generate prin descărcarea și instalarea plugin-ului de browser disponibil la următorul link: https://adssettings.google.com/u/0/authenticated?hl=en-GB de la articolul de dezactivare a extensiei DoubleClick. Alternativ, puteți dezactiva cookie-urile Doubleclick pe site-ul Digital Advertising Alliance făcând clic pe următorul link http://optout.aboutads.info/?c=2#!/

Pentru a afla mai multe despre cookie-urile DoubleClick și cum să controlați aceste cookie-uri, accesați acest link: http://www.google.co.uk/policies/privacy/ads/.

3.8 LinkedIn Marketing Solutions

Site-ul web folosește LinkedIn Marketing Solutions, un instrument al LinkedIn Company (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlanda) folosit pentru a crește accesibilitatea acțiunilor de marketing ale site-ului web. La fiecare conectare la un site web care conține funcții LinkedIn, se stabilește o conexiune cu serverele LinkedIn. Una dintre aceste funcții este atribuirea unei vizite a utilizatorului pe site-ul web care folosește LinkedIn Marketing Solutions la profilul de LinkedIn al utilizatorului. LinkedIn folosește cookie-uri pentru a asigura funcționarea tehnică. Puteți împiedica plasarea de cookie-uri pe sistemul dvs. prin configurarea corespunzătoare a browser-ului dvs. de Internet. Suplimentar, puteți împiedica folosirea analizelor de marketing bazate pe LinkedIn Marketing Solutions prin accesarea acestui link: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls. Rețineți că această configurație poate fi ștearsă dacă ștergeți toate cookie-urile plasate în sistemul dvs.

Pentru mai multe informații referitoare la utilizarea datelor cu caracter personal de către LinkedIn , consultați direct LinkedIn. Puteți consulta politica de confidențialitate a LinkedIn la https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

3.9 Utilizarea de plugin-uri sociale

Pe Site-ul nostru utilizăm plugin-uri sociale ale mai multor furnizori de rețele sociale, cum ar fi Twitter, Facebook sau Google +. Dacă faceți clic pe butonul corespunzător unui astfel de plugin, acesta se activează și browser-ul dvs. se conectează la serverul furnizorului respectiv de rețea socială. Funcțiile plugin-ului nu vor fi activate prin simpla vizitare a Site-ului nostru, ci doar prin clicul pe butonul respectiv.

Dacă vizitați Site-ul nostru și faceți clic pe un astfel de buton în timp ce sunteți conectat la contul dvs. de la respectivul furnizor de rețea socială, informațiile care arată că ați vizitat Site-ul nostru vor fi redirecționate către respectivul furnizor de rețea socială. După aceea, furnizorul de rețea socială poate stoca și conecta această informație la profilul dvs. Pentru a evita acest lucru, trebuie să vă deconectați de la contul dvs. înainte de a face clic pe butonul respectiv.

Pentru a afla mai multe despre destinația și scopul colectării datelor și utilizării datelor de către furnizorul de rețea socială, precum și drepturile dvs. corespunzătoare și setările pentru a vă proteja confidențialitatea, consultați politicile de confidențialitate ale furnizorului respectiv de rețea socială.

4. Retenția datelor

În mod normal, dacă doar vizitați și vizualizați site-ul nostru web fără a-l folosi în mod activ (vedeți mai jos), Datele dvs. sunt păstrate doar atât timp cât este necesar pentru respectivul scop pentru care au fost colectate și sunt șterse după aceea. Prin urmare, dacă Datele nu mai sunt necesare, le vom șterge imediat, cu excepția cazului în care legislația prevede perioade specifice de retenție. În acest caz, Datele vor fi blocate în orice alte scopuri diferite de retenția legală și vor fi șterse la terminarea perioadei de retenție aplicabilă.

Atunci când folosiți în mod activ site-ul nostru web (folosiți un formular de contact, plasați o comandă sau achiziționați un serviciu oferit de noi), putem, de asemenea, să stocăm datele dvs. cu caracter personal pentru o perioadă mai mare de timp, în cazul în care trebuie să ne protejăm de orice eventuală acțiune în justiție. În acest caz, vom stoca datele dvs. cu caracter personal până la momentul în care orice acțiune în justiție care apare ca urmare a relației cu dvs. devine nulă ca urmare a expirării termenului limită, ceea ce în general înseamnă între 12 și 36 de luni, însă, în funcție de acțiune și de obiectul acesteia, poate însemna până la 30 de ani.

În privința cookie-urilor, aveți opțiunea de a le șterge în orice moment prin utilizarea funcțiilor corespunzătoare ale browser-ului dvs.

5. Drepturile dvs. ca Persoană vizată

În conformitate cu prevederile legale al GDPR sunteți îndreptățiți la următoarele drepturi ca persoană vizată, pe care le puteți exercita asupra noastră:

Dreptul la informare: Aveți dreptul de a solicita confirmarea din partea noastră în orice moment în scopul Art. 15 al GDPR dacă se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc. În caz afirmativ, aveți dreptul conform Art. 15 al GDPR să primiți informații despre astfel de date cu caracter personal, precum și despre alte informații specifice (printre altele, scopurile prelucrării, categoriile de date cu caracter personal, categoriile de destinatari, perioada de stocare planificată, originea datelor, utilizarea procesului decizional automat și, în cazul de transferuri către terțe țări, garanțiile adecvate) și o copie a datelor.

Dreptul la corectare: Conform Art. 16 al GDPR, aveți dreptul să cereți rectificarea datelor cu caracter personal stocate despre dvs. dacă sunt inexacte sau incorecte.

Dreptul la ștergere: Aveți dreptul, în condițiile Art. 17 al GDPR, să ne solicitați ștergerea datelor cu caracter personal referitoare la dvs. fără întârziere. Printre alte lucruri, nu există dreptul la ștergere dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru (i) exercitarea dreptului la libertatea de expresie și informare, (ii) îndeplinirea unei obligații legale care ni se aplică (de ex. obligațiile legale de retenție) sau (iii) susținerea, exercitarea sau apărarea de acțiunile în justiție.

Dreptul de limitare a prelucrării: În condițiile Art. 18 al GDPR aveți dreptul de a ne solicita limitarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal.

Dreptul de transfer al datelor: Aveți dreptul, în condițiile Art. 20 al GDPR, să ne solicitați să vă furnizăm datele cu caracter personal referitoare la dvs. pe care ni le-ați trimis într-o manieră structurată, la zi și într-un format citibil de către mașină.

Dreptul la revocare: Aveți dreptul de a vă revoca consimțământul la prelucrarea datelor cu caracter personal în orice moment având efect în viitor, fără a suporta niciun cost, altele decât costurile de transmitere conform tarifelor de bază.

Dreptul la opoziție: Aveți dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în condițiile Art. 21 al GDPR, ceea ce înseamnă că trebuie să încetăm să vă prelucrăm datele cu caracter personal. Dreptul la opoziție există doar în limitele prevăzute în Art. 21 al GDPR. În plus, interesele noastre pot împiedica încetarea prelucrării, astfel încât avem dreptul să vă prelucrăm datele cu caracter personal în pofida opoziției dvs.

Dreptul la apel la o autoritate de supraveghere: Aveți dreptul să înaintați o plângere la o autoritate de supraveghere, în special în Statul Membru al locului dvs. de rezidență, de muncă sau unde a avut loc încălcarea suspectată, în condițiile prevăzute în Articolul 77 al GDPR dacă credeți că prelucrarea datelor personale respective încalcă prevederile GDPR. Dreptul la apel nu aduce niciun prejudiciu față de oricare altă modalitate de soluționare administrativă sau juridică.

Mai jos găsiți informațiile de contact referitoare la autoritatea de supraveghere.

6. Autoritatea de supraveghere

Aveți dreptul de a înainta o plângere la autoritatea de supraveghere responsabilă. În cazul nostru, aceasta este:

The National Supervisory Authority for Personal Data Processing
President: Mrs Ancuţa Gianina Opre
B-dul Magheru 28-30
Sector 1, BUCUREŞTI
Tel. +40 21 252 5599
Fax +40 21 252 5757
e-mail: anspdcp@dataprotection.ro
Website: http://www.dataprotection.ro/

7. Responsabilul cu protecția datelor din cadrul grupului

FANUC Europe Corporation, Société Anonyme
7, rue Benedikt Zender
6468 Echternach
LUXEMBOURG

8. Informații despre Dreptul la opoziție, Articolul 21 al GDPR

 1. Aveți dreptul de a obiecta în orice moment la prelucrarea datelor dvs. pe baza Art. 6 par. 1 f al GDPR (prelucrarea datelor pe baza echilibrului de interese) sau a Art. 6 par. 1 e al GDPR (prelucrarea datelor în interes public), dacă există motive pentru aceasta care apar în urma situației dvs. speciale. Aceasta se aplică și la crearea de profilul bazate pe această prevedere în înțelesul Art. 4 Nr. 4 al GDPR.

Dacă obiectați, nu vom mai prelucra datele dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care putem demonstra motive convingătoare și aplicabile pentru prelucrare, care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dvs. sau dacă prelucrarea are rol de a susține, exercita sau apăra de acțiuni în justiție.

 1. De asemenea, prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în cazuri individuale pentru marketing direct. Dacă nu doriți să primiți reclame, aveți dreptul de a obiecta la aceasta în orice moment. Aceasta se aplică și la crearea de profiluri, în măsura în care aceasta să fie asociată cu o astfel de reclamă directă. Pe viitor vom ține cont de această opoziție.

Nu vom mai prelucra datele dvs. pentru marketing direct dacă obiectați la prelucrarea în aceste scopuri.

Obiecția poate fi făcută fără formalități și trebuie adresată către

FANUC Automation Romania S.R.L.
Ferma 9, Hala 25
407280 Florești
Romania
Email: info@fanuc.ro
Fax: +36 23 332 008

Cea mai recentă actualizare: Mai 2018