Vynikající přesnost dráhy pro aplikace, které vyžadují vysokou přesnost

IRobustní proporce pomáhají předcházet axiálním výchylkám a vůli převodů, díky čemuž je dosaženo udržení nepřesností na minimu i při vysokých rychlostech a úzkých křivkách. Kromě toho sekundární enkodér FANUC dále detekuje přesnou polohu výstupu osy a kompenzuje případná zkreslení způsobená převody nebo reduktory. Díky tomu model dosahuje vynikajících výsledků v přesnosti lineární i kruhové dráhy.

Jak vám můžeme pomoci zvýšit produktivitu? Naši odborníci se těší na to, až vám budou moci pomoci.

OBRAŤTE SE NA NÁS