Řídicí jednotka bez mechanické jednotky a kinematiky robotůŘídicí jednotka J-30iB je zavedenou řídicí jednotkou společnosti FANUC, která dosahuje vysokých úrovní flexibility, což jí umožňuje přizpůsobit se jakémukoli automatizačnímu řešení, které má požadavky na umístění. Obsahuje servopohony, je však bez jakýchkoli mechanických jednotek a kinematiky robotů. Řídicí jednotka se dodává ve třech různých konfiguračních variantách, které jsou k dispozici pro různé aplikace – od malých po velké. Individuální konfigurace lze vyžádat a realizovat po technickém posouzení.

STÁHNOUT PROSPEKT


Integrované programovatelné řízení stroje

Integrovaná, vysoce výkonná jednotka PMC řídicí jednotky J-30iB má přístup k celému systému I/O, což umožňuje snadné odpojení nebo ovládání periferních zařízení bez negativních vlivů na výkon pohybu.