Naprostá flexibilita pro vaše výrobní postupy

Efektivní sběr a sledování

iRVision je jedinečný systém vizuální detekce typu plug and play od firmy FANUC. Je plně integrovaný do řídicí jednotky R-30iB a byl vytvořen s cílem umožnit rychlou instalaci, snadné používání a velkou flexibilitu. Používá buď 2D, nebo 3D rozpoznávání obrobků a dokáže je lokalizovat bez ohledu na jejich velikost, tvar nebo polohu. Dokáže také číst čárové kódy, třídit podle barvy a podporuje i flexibilní plnění součástmi, vysokorychlostní vizuální sledování linky (iRPickTool) a sběr ze zásobníku nebo panelu. Systém iRVision velkou měrou přispívá ke zvýšení produktivity. Linka se díky němu obejde bez vodicích přípravků, což dále snižuje náklady.

Zahrnuje všechny typy vision (vidění) s iRVision

Díky iRVision může každý robot pracovat naprosto stejně jako člověk. Lze použít všechny typy vision (vidění), od 2D po 3D Vision. Touto technologií lze vybavit kompletní řadu robotů, od nejmenších až po nejvýkonnější roboty, včetně všech našich typů řídicích jednotek. Díky této obrovské rozmanitosti je řešení iRVision vhodné pro různá použití a průmyslová odvětví.

Stáhnout brožuru

2D a 2 ½ D vision

iRVision vyhledá díly, jejich přesné umístění a orientaci (X,Y, Z a R). Výsledkem je, že díky odstranění nutnosti použití drahých polohovacích přípravků se zvýší flexibilita výroby. 2D vision se hodí pro všechny činnosti zahrnující manipulaci s materiálem, paletizaci a odebírání z palet, a také pro provádění vizuálních kontrol.

iRCalibration

Funkce
i
RCalibration
jsou založeny na technologii iRVision, jedná se však o samostatný servisní nástroj, který zjednodušuje počáteční nastavení, což urychluje celou integraci a vede ke zlepšení přesnosti aplikace. iRCalibration podporuje tzv. mastering a remastering robotů, automatické nastavení TCP a UFRAME a vizuální nastavení/kalibraci skupin robotů, např. aplikací obloukového svařování pomocí několika ramen. Mezi další řešení založená na vizuálních systémech patří iRVision Weld Tip Inspection a iRTorchMate.

iRVision Weld Tip

iRVision Weld Tip Inspection vizuálně kontroluje stav hrotu bodového svařování a identifikuje závady. Tento speciální software dokáže provádět různé testy a umožňuje měřit opotřebení hrotu a identifikovat, zda byl vyměněn nebo upraven.

iRVision Torch Mate

iRVision Torch Mate navržený pro dílny a vybavený průmyslovou kamerou udržuje středový bod nástroje přesně v určené dráze a zabraňuje tak problémům se zarovnáním. iRVision zajišťuje konzistentní kvalitu svarů. Tím prodlužuje dobu provozuschopnosti, neboť nejsou nutná preventivní opatření.

iRPick Tool

2D funkci technologie

iRVision lze integrovat do nástroje iRPickTool tza účelem detekce náhodně umístěných součástí na pohyblivém dopravníku. Tímto způsobem nástroj iRPickTool. propůjčuje jednomu či více robotům schopnost rozpoznávat a manipulovat s předměty (uchopovat a pokládat) na lineárním a/nebo kruhovém dopravníkovém pásu. Nástroj přináší široké spektrum funkcí, včetně pokročilého řízení fronty a funkce zásobníků a nosičů. Je navržen tak, aby jej mohli snadno používat začátečníci i experti, a umožňuje vytvářet standardní i vlastní konfigurace. Snadno se nastavuje díky technologii plug & play, nevyžaduje TP programování a pohodlně se obsluhuje pomocí zařízení iPendant touch.

DALŠÍ INFORMACE O NÁSTROJI IR PICK TOOL