Získat navigaci

FANUC Robocut zkracuje výrobní časy vysoce přesných razidel o polovinu

 

Zadání: Zdokonalit výrobu nástrojů doplněním nových možností obrábění mimo tradiční postup firmy Wilks – revolverové frézy.

Řešení: Automatizace některých pracovních postupů pomocí CNC elektrojiskrového řezání FANUC ROBOCUT 0iE.

Výsledek: Přesnější výroba razidel s tolerancí na mikrometry a zrychlení postupů vedlo ke zkrácení výrobních časů o více než 50 % a ke zvýšení celkové produktivity.


PVC profily určené pro společnosti zajišťující vybavení lodí a prodejen z celého světa


Wilks je rodinná výrobní firma s 25 zaměstnanci. Specializuje se na výrobu profilů z PVC. Jeden z našich zkušených nástrojařů jde letos do penze. Proto jsme usoudili, že je ideální chvíle podívat se na možnosti, jak bychom mohli vylepšit postup výroby nástrojů oproti dosud používaným tradičním revolverovým frézkám. Společnost FANUC nám byla často doporučována. Po schůzce s Andy Spencem, na níž jsme mluvili o našich požadavcích, nám již bylo jasné, že nepůjde o jednorázový nákup stroje, ale že jsme našli partnera, jehož stroje budeme pořizovat dlouhodobě. Jsme malá firma, proto jsme si museli být jisti, že se veškeré investice do strojů relativně rychle vrátí a nezkomplikuje to harmonogram obrábění kvůli potřebě zvládnout nové dovednosti.

Z počátku jsme považovali za problém, že máme jen minimální zkušenosti s technologiemi CNC a CAD. Díky podpoře, které se nám od společnosti FANUC dostalo, názorným ukázkám a nakonec i školení v její britské pobočce jsme se pro ně nadchli a získali důvěru jak v naši schopnost úspěšně vyrábět, tak v to, že jsme si k této práci vybrali ten pravý stroj. Okamžitě po našem proškolení byl stroj Robocut zprovozněn. Razidlo, jehož výroba dříve trvala 40 hodin, jsme naprogramovali a nastavili za 2 hodiny a za dalších 16 hodin vyřezali. To je úspora více než poloviny času. Ještě působivější ovšem bylo, že po vyzkoušení na naší vytlačovací lince nástroj fungoval napoprvé a bez nutnosti ladění. Ušetřené hodiny práce bylo možno využít jinde, například na výzkum a vývoj, zkoušky produktů, ladění nástrojů nebo návrh nových razidel. Nyní pracujeme efektivněji a díky získaným zkušenostem půjde vše ještě lépe.

Zdánlivě přes noc jsme přešli od relativně jednoduchých technologií k vysoce přesné výrobě nástrojů. Celý přechod byl překvapivě jednoduchý... vlastně bychom si přáli, abychom se touto cestou vydali už dávno. Steve Waldie, manažer nástrojárny: „V minulosti jsme nástroje pro vytlačování museli vyrábět tradičními nástrojařskými postupy, například pomocí dělených forem. Hlavním problémem pro nás byl přechod kulatého otvoru v zadní části razidla v někdy značně komplikované obdélníkové tvary v části přední čili výstupní. Vzhledem k těmto komplikacím byla výroba razidel časově náročná a přitom nebyla vždy zcela přesná. Po zakoupení stroje FANUC Robocut Alpha OiE a absolvování pětidenního školení jsme už následující týden mohli začít vyřezávat produkční razidla. Jako nováčci v oboru systémů CAD a elektroerozivních hloubiček řízených pomocí CNC jsme se museli mnoho naučit, nicméně šlo to překvapivě rychle. Společnost FANUC nám poskytla podporu, kdykoli jsme ji potřebovali. To samo o sobě nás značně uklidňovalo a došlo díky tomu jen k minimálním zpožděním v realizaci zakázek. Nyní vyrábíme razidla s přesností na mikrony a přitom se výroba zhruba o 50 % zrychlila. Jakmile jsme si pořídili stroj FANUC Robocut, už nás ani nenapadne ohlížet se zpět.“

Použité produkty FANUC