Získat navigaci

FANUC a ESPS pro Vernay v nizozemském Oldenzaalu

Úkol:

Společnost Vernay hledala způsob, jak plně automatizovat výrobní proces zahrnující řešení pro regulaci průtoku, která se používají v mnoha průmyslových odvětvích včetně výroby domácích a zdravotnických přístrojů, průmyslových aplikací a automobilového průmyslu. K dispozici byla poměrně omezená půdorysná plocha, takže řešení muselo být kompaktní.

Řešení:

Řešení realizovala společností ESPS a skládalo se ze dvou robotů FANUC v každé ze čtyř pracovních buněk. Robot SCARA, FANUC SR-6iA, se používá k vychystávání, umisťování a kontrole kvality a robot FANUC M-20iD pak k flexibilnímu zakládání do vstřikovacího stroje a vykládání z něj.

Výsledek:

Řešení umožnilo společnosti Vernay provozovat tento výrobní proces plně automatizovaným způsobem. Společnost tak může vyrábět díly 24 hodin denně bez přerušování.

O společnosti Vernay

Společnost Vernay si za 75 let existence vybudovala celosvětovou pověst specialisty na řešení regulace průtoku. Společnost Vernay vyrábí více než miliardu produktů ročně a má provozy v Asii, Americe a Evropě, které se specializují na vývoj a výrobu pryžových součástí ventilů a sestav ventilů. Její produkty se používají v zařízeních pro domácnost a zdravotnictví, v průmyslových aplikacích a v automobilovém průmyslu. Vzhledem k tomu, že její produkty se používají jako součásti jiných zařízení, název společnosti často není viditelný na první pohled. Přesto hrají její produkty zásadní roli v rámci fungování respirátorů, ventilačních systémů baterií pro elektromobily, brzdových systémů, inkoustových tiskáren a kávovarů, a proto musejí splňovat nejvyšší standardy kvality s nulovou tolerancí závad.

Společnost ESPS navrhla pro společnost Vernay řešení, které využívá šestiosé robotické rameno M-20iD ke vkládání forem do vstřikovacího stroje a vykládání hotových dílů z něj. V závislosti na systému EoAT (koncových nástrojů ramene) mohou roboty zpracovávat různé díly a provádět různé operace.

V typickém příkladu výrobního procesu robot M-20iD zvedne zásobník s kovovými vložkami a zasune ho do vstřikovacího stroje. Jakmile je dokončen cyklus operace vstřikování, M-20iD vyjme zásobník s hotovými díly ze stroje a umístí ho na pracovní lavici. Robot SCARA (FANUC SR-6iA) vyjme ze zásobníku postupně každý hotový výlisek a podrží jej v poloze pro kontrolu kvality pomocí počítačového kamerového systému. Když je počítačová kontrola kontroly kvality dokončena, robot SCARA umístí výlisek na zásobník, který jej dopraví dále po lince k zabalení.

Kromě kontroly kvality se robot SCARA používá také k předběžnému umístění kovových vložek do zásobníku, který pak robot M-20iD vloží do vstřikovacího stroje.

Systém je dostatečně flexibilní, aby umožnil náhodnou kontrolu kvality ze strany lidské obsluhy, která může vybrat zásobník pro další ruční kontrolu a měření.

André Vos, inženýr pro automatizaci, zaměstnanec společnosti Vernay odpovědný za tyto pracovní buňky, popsal motivaci k projektu a jeho zásadní omezení: „Hledali jsme řešení, které by plně automatizovalo naše výrobní procesy 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. Vzhledem k tomu, že půdorysná plocha, kterou jsme měli k dispozici, byla omezená, muselo být vše také provedeno s maximálním ohledem na kompaktnost.“

Vos popsal řešení následovně. „"Automatizace pokrývá celý proces od vkládání vložek a dílů sestav přes vyjímání vylisovaných produktů a čištění forem až po konkrétní ukládání zkontrolovaných a schválených dílů. Pro všechny aplikace v rámci manipulace se používají roboty FANUC.“

Společnost Vernay je s výsledky spokojena, což Vos komentoval slovy: „"Plná automatizace těchto procesů nám umožňuje vyrábět díly 24 hodin denně bez přerušování. Další výhodou je celosvětová dostupnost produktů a dílů FANUC, což nám umožňuje dosáhnout zaměnitelnosti a standardizace. S funkčností jsme více než spokojeni a nyní jsme nasadili roboty FANUC v několika výrobních buňkách po celém světě.“