Získat navigaci

Úkol:
Společnost Green Services GmbH potřebovala způsob, jak ulehčit fyzicky náročnou ruční práci spojenou s paletizací kobercových trávníků. Automatizace takového úkolu je však náročná nejen kvůli hmotnosti, ale také kvůli proměnlivým vlastnostem tohoto přírodního produktu.

Řešení:
Společnost Green Services se obrátila na společnost TwinAutomation, která se specializuje na stavbu strojů a automatizaci procesů a navrhla použití šestiosého průmyslového robotu FANUC M-20iD/35, který by paletizaci rolí kobercového trávníku usnadnil. Robot M-20iD/35, který se montuje na zadní část stávajícího sklízecího stroje, je podporován integrovanými bezpečnostními možnostmi, které zahrnují software FANUC DCS (Dual Safety Check).

Výsledek:
Zvedání těžkých břemen a fyzická námaha jsou nyní ve společnosti Green Services jen dávnou vzpomínkou. Bezpečný a produktivní provoz dnes zajišťuje automatizovaný paletizační systém vybavený robotem FANUC. Kapacita paletizace se zvýšila na přibližně 500 rolí za hodinu na základě sedmisekundového cyklu, což přináší zkrácení pracovní doby přibližně o 45 % a větší flexibilitu výroby.

O společnosti Green Services

Společnost Green Services GmbH se nachází asi 5 km severozápadně od Winterthuru ve Švýcarsku a v jejím čele stojí zakladatel a jednatel Ernst Brandenberger a jeho syn Marco. Společnost vyrábí kobercové trávníky pro domácí zahrady, dětská hřiště, parky, golfová hřiště a jiná sportoviště. Společnost Green Services má také zemědělskou firmu, která se zabývá chovem dojnic a zemědělskými plodinami.

Jak se robot stal zemědělcem

„Sklízení trávníku bylo vždy velmi náročným procesem, kdy každý válec vážil kolem 15 kg,“ uvádí Ernst Brandenberger, zakladatel a jednatel společnosti Green Services GmbH. „V souladu s naším étosem neustálého zlepšování jsme začali hledat automatizované řešení, které by ulehčilo vysoce fyzicky náročnou práci při paletizaci trávníku.“

Společnost Green Services oslovila společnost TwinAutomation GmbH, švýcarského specialistu na návrh a výrobu řešení na míru pro širokou škálu průmyslových odvětví. Společnost TwinAutomation nabízí kompletní řízení projektu od počátečního konceptu až po konečné uvedení do provozu a do projektů svých zákazníků pravidelně začleňuje roboty FANUC. V současné době je většina strojů, které společnost vyrábí a sestavuje, vybavena roboty.

  

 

„Tento projekt nás už od počátku velice zajímal, protože se jednalo o něco úplně jiného,”” říká Michael Studer, jednatel společnosti TwinAutomation.

Stejně jako mnoho jiných výrobců strojů a systémových integrátorů se společnost TwinAutomation obvykle zaměřuje na průmyslové aplikace, kde je standardem přesné strojírenství, standardní operační postupy a shoda s předpisy. Trávník je přírodní produkt, a proto je jiný.  

„Například vlhkost se mění každý den, což znamená, že vlastnosti trávníku mají tendenci kolísat,“ vysvětluje Studer. „Chování při balení pásů se liší, stejně jako pevnost a tvrdost. Vibrace motoru sklízecího stroje mají navíc na paletizaci negativní vliv.“

Bylo jasné, že aplikace paletizace trávníku ve společnosti Green Services bude vyžadovat mimořádně spolehlivý robot z hlediska ovládání, výkonu a životnosti. Z toho důvodu se společnost TwinAutomation rozhodla pro šestiosý průmyslový robot FANUC M-20iD/35, který nabízí nosnost 35 kg a dosah 1 831 mm.

„V zemědělství existuje mnoho nevyužitých aplikací pro průmyslové roboty, takže to byla vzrušující příležitost ukázat, co umíme,” říká Studer. „Robot FANUC s uchopovačem jsme připravili v našich prostorách, montáž a uvedení do provozu proběhlo v areálu společnosti Green Services. Namontovali jsme robot do stávajícího sklízecího stroje a pustili se do automatizace paletizace.“

Společnost TwinAutomation vybavila vozidlo různými bezpečnostními prvky, jako je například elektricky ovládaná padací bezpečnostní brána na zadní straně, která se zavře, když je robot FANUC v provozu. Další podporu bezpečnosti zajišťuje software FANUC DCS (Dual Check Safety), takže zaměstnanci mohou pracovat v naprostém bezpečí.  

Díky automatizačnímu systému, který je nyní ve společnosti Green Services v plném provozu, je kapacita paletizace přibližně 500 rolí za hodinu na základě 7sekundového cyklu.    

„Tímto inovativním přístupem se nám podařilo ušetřit přibližně 45 % pracovního času a zajistit obrovskou fyzickou úlevu pro naše zaměstnance,“ uvádí Brandenberger, jenž je s výsledkem více než spokojen. „Navíc je naše výroba flexibilnější.“

A Berger závěrem dodává: „Když se v našem oboru řekne "na poli", obvykle to znamená v provozu ve výrobním nebo zpracovatelském závodě, ale v tomto projektu toto slovní spojení nabylo takřka doslovného významu.