Získat navigaci

Úkol
TESY je největším bulharským a jedním z předních evropských výrobců elektrických zásobníkových ohřívačů vody, vodních nádrží s nepřímým ohřevem a elektrických topných zařízení. Pro výrobu elektrických zásobníkových ohřívačů vody v továrně v Shumenu společnost vybudovala inovativní, vysoce účinnou a ekologickou výrobu plastových dílů, což zaručuje vysokou kvalitu konečných produktů.

Řešení
Po provedení rozsáhlého výzkumu a podrobné analýzy se společnost TESY rozhodla investovat do dvou zařízení FANUC ROBOSHOT – plně elektrických vstřikovacích strojů s upínací silou 350 tun.

Výsledek:
Díky zavedení průmyslového vybavení společnosti FANUC se bulharskému výrobci TESY podařilo snížit náklady na výrobu dílů, snížit náklady na technologický odpad a energii, dosáhnout trvale vysoké kvality a opakovatelnosti vyráběných dílů a v neposlední řadě také dosáhnout zlepšení pracovního prostředí díky nízké hladině hluku zařízení.

STÁHNOUT PDF

TESY

Společnost TESY je součástí společnosti Ficosota Holding a na území Bulharska má pět závodů. Společnost prodává svou výrobu ve více než 50 zemích na 4 kontinentech, přičemž roční obrat společnosti TESY za rok 2017 dosáhl téměř 60 milionů EUR. Výrobní program společnosti zahrnuje elektrické ohřívače vody o kapacitě od 6 do 150 litrů, panelové konvektory, olejové radiátory, vysoce kvalitní smaltované nádrže s nepřímým ohřevem a vyrovnávací nádrže o objemu od 160 až 2 000 litrů.

Společnost pokračuje ve svém rozvoji zvyšováním své výrobní kapacity a zaváděním nových produktových řad v oblasti vytápění, větrání a klimatizace. „Abychom mohli zvýšit naši kapacitu při výrobě plastových dílů, které jsou součástí našich montovaných produktů, potřebovali jsme získat vysoce efektivní řešení,“  uvedl Desislav Dimitrov, projektový manažer pro strategické investice a vývoj společnosti TESY.

Bulharský výrobce při pohledu na společnost FANUC rozpoznal správného poskytovatele již v průběhu procesu studie a nalezl řešení, které dokonale splňuje výrobní cíle a potřeby společnosti – řada FANUC ROBOSHOT a-S300 iA s upínací silou 350 tun. „Společnost FANUC jsme si vybrali převážně proto, že nabízí jedinečná zařízení, která nemají mezi ostatními světovými výrobci této třídy strojů obdoby. Velmi důležitou podmínkou pro naše konečné rozhodnutí byla skutečnost, že jsme měli příležitost nabízená zařízení vyzkoušet spolu s vlastním materiálem a personálem, což nás prakticky přesvědčilo o vynikajících vlastnostech, funkčnosti a účinnosti strojů“, říká Desislav Dimitrov.
Zařízení FANUC ROBOSHOT a-S300 iA s upínací silou 350 tun je vstřikovací stroj vybavený plně elektrickým pohonem (servopohonem) všech os. „To nám spolu s přesným ovládáním CNC a doplňkovými systémy FANUC pomohlo dosáhnout o 70 % vyšší energetické účinnosti ve srovnání s hydraulickými stroji, s nimiž pracujeme už dlouho“, uvedl Desislav Dimitrov.

Pro společnost TESY se výhody při zavádění zařízení FANUC ROBOSHOT neomezují pouze na značné snížení nákladů na elektřinu ve výrobním procesu. 
Po zavedení zařízení ROBOSHOT bylo zřejmé, že dosažené výsledky zcela přesahují data z předběžných rozhovorů a data uvedená v nabídce. Dosáhli jsme mnohem rychlejšího výrobního cyklu, což vedlo ke zvýšení kapacity na těchto zařízeních o více než 50 %. „Extrémně nízké hladiny hluku elektrických zařízení FANUC vedly k výraznému zlepšení pracovního prostředí ve výrobní hale, což spolu s dalšími komplexními faktory vedlo k mimořádné úrovni spokojenosti jak osob, které se přímo podílely na výrobě, tak vedení společnosti, které bylo také velmi spokojeno s výslednou cenou nákladů,“ výslovně uvedl Desislav Dimitrov.
Díky dobré komunikaci a domluveným podmínkám společnost TESY také rozšířila své partnerství se společností FANUC v oblasti robotiky, když v loňském roce zavedla do své výroby dva roboty R-2000iC/165F a v letošním roce již investovala do několika dalších robotů. Za účelem praktického výcviku zaměstnanců přímo na místě společnost TESY vybavila své výcvikové středisko ROBO Center speciální robotickou buňkou FANUC Educational Package.

Dále bychom také rádi upozornili na aktivní a prospěšnou spolupráci, kterou jsme od týmu společnosti FANUC podle potřeby obdrželi ve všech fázích projektu – testování, instalace a poprodejní servis. Doufám, že jsme ve společnosti FANUC Bulgaria našli dlouhodobého partnera pro naše budoucí projekty!“ uzavřel Desislav Dimitrov.