Získat navigaci

Firmy TECOI a FANUC spojily síly a začaly vyrábět špičkové CNC stroje 

Zadání:
Průběžně vylepšovat výkon strojů, zachovat konkurenceschopnost, zvýšit přesnost, omezit prostoje a zkrátit celý pracovní postup v zájmu časových úspor a vyšší produktivity.

Řešení:
Vybavení strojů vyráběných firmou TECOI snadno programovatelným CNC řízením FANUC řady 31i. Instalace robotů FANUC k vykládce hotových dílů. Tyto roboty jsou vybaveny čelistí se 40 nezávislými přísavkami. Sbírají a ukládají díly na palety připravené k balení.

Výsledek:
Se zavedením vysoce výkonného číslicového řízení FANUC v sortimentu strojů TECOI se zvýšila produktivita i přesnost. Nové roboty FANUC podpořily plynulost manipulace, což vedlo ke zvýšení produktivity.„Společnost FANUC jsme zvolili,“ říká Jorge Rodríguez, CEO firmy Tecoi, „především kvůli přesnosti a všestrannosti, kterou je schopna poskytnout v mnoha různých úlohách, například při fazetování. Poté, co jsme na našich strojích instalovali pokosové hlavy, se práce s nimi stala složitější a tehdejší ovládání nestačilo. Potřebovali jsme výkonnější číslicové řízení, které by dokázalo provádět více úloh. Cílem bylo umožnit ovládání série takových činností, jako je šikmé řezání, umožnit ovládání výšky plechu, zvýšit přesnost motorů a umožnit koordinované pohyby v šesti osách.“

Rozhodující role číslicového řízení a automatizace

ROSTOUCÍ FLEXIBILITA A PRODUKTIVITA PŘI ŘEZÁNÍ PLECHŮ

Společnost TECOI, uznávaný specialista na vývoj a výrobu řezacích strojů, nalezla ve společnosti FANUC skvělého partnera pro vývoj inovativních a velmi konkurenceschopných strojů a výrobních systémů. Na dosažení cílů této obchodní strategie se významně podílelo i číslicové řízení a automatizace. Společnost TECOI vznikla v roce 1995 ve Valle de Sabero de León sloučením dvou firem, jedné specializované na výrobu automatizovaných strojů a druhé zaměřené na vývoj technických řešení v kovoprůmyslu. Právě tato kombinace lidských a technických zdrojů ji inspiruje k investicím do inovací a k tomu, že si všechny vyráběné stroje a součásti sama navrhuje. Z počátku se firma soustředila především na návrh, výrobu, instalaci a údržbu průmyslových strojů a stolů na řezání plazmatem a plamenem. Později svoji produktovou řadu rozšířila i na laserové řezací stroje a kombinované stroje na řezání plechů a přípravu k obrábění a svařování. Nejnovější generace obráběcích strojů zlepšila proces řezání a doplnila předchozí modely. U některých aplikací, spočívajících v přípravě hran ke sváření, a v některých speciálních odvětvích je důležité splnit určité podmínky. Při přípravě ke svařování součástí pro větrné elektrárny je například nevhodné používat tepelné úpravy, protože zahřátí by mohlo ovlivnit vlastnosti materiálu. Aby vyřešila takové praktické problémy, pořídila si firma obráběcí stroje pro vrtání, pevné závitování a frézování. Co je však nejdůležitější, každý aktuálně vyráběný stroj lze přizpůsobit podle požadavků jednotlivých zákazníků.

Výborný spojenec

Neustálé zlepšování výkonu strojů si vyžádalo nutnost vybavit je řízením umožňujícím zvětšovat jejich přesnost a spolehlivost. Proto firma navázala spolupráci se společností FANUC, která dosud tvoří zásadní součást její strategie. „Společnost FANUC jsme zvolili,“ říká Jorge Rodríguez, CEO firmy Tecoi, „především kvůli přesnosti a všestrannosti, kterou je schopna poskytnout v mnoha různých úlohách, například při fazetování. Poté, co jsme na našich strojích instalovali pokosové hlavy, se práce s nimi stala složitější a tehdejší ovládání nestačilo. Potřebovali jsme výkonnější číslicové řízení, které by dokázalo provádět více úloh. Cílem bylo umožnit ovládání série takových činností, jako je šikmé řezání, umožnit ovládání výšky plechu, zvýšit přesnost motorů a umožnit koordinované pohyby v šesti osách.“
V tomto směru jsou rozsáhlé zkušenosti společnosti FANUC s automatizačními řešeními pro firmu Tecoi velkým přínosem a skvěle doplňují její vlastní zkušenosti z oboru řezání. Tedy perfektní aliance. Řezání plazmatem a plamenem, laserové řezání i obrábění, zejména vrtání, pevné závitování a frézování, to vše lze řídit pomocí jedné vysoce výkonné číslicové řídicí jednotky 31i.
„Kromě toho,“ říká Marcos, nákupní ředitel ve firmě Tecoi, „jsme optimalizovali výrobní proces a zrychlili montáž NC ze čtyřiceti hodin na pouhých šest.“ Další silnou stránkou řídicí jednotky FANUC je její snadné programování a používání.
Firma Tecoi vyvíjí vlastní software, který je velmi všestranný a intuitivní: CISCAD. Jeho hlavní vlastností je možnost využívat různých metod řezání podle konkrétní požadované řezací úlohy. Díky tomu je možno vyřezávat otvory jinou rychlostí a s jinou hloubkou řezu než hrany. Software CISCAD s řídicími funkcemi FANUC výborně spolupracuje, což zajišťuje výbornou spolehlivost systému. Kromě toho používá další programy pro manipulaci s plechy, automatické vkládání, správu úloh, určování parametrů lití, správu nákladů atd. „Výhoda takové řídicí jednotky, jako je 31i, spočívá v tom, že ji můžeme začlenit do námi vyrobených strojů i do jiných, které upravujeme,“ dodal Marcos. Další velmi důležitou službou, kterou společnost FANUC komplexně zajišťuje, je školení personálu a technická podpora.

Obstát v konkurenci

Ve světě průmyslu nestačí jen vyrobit stroj za rozumnou cenu, navíc je třeba ho stále zdokonalovat a zlepšovat jeho konkurenceschopnost. Je-li takový stroj použit ve velkovýrobě, ovlivňuje čas potřebný ke vkládání a vykládání materiálu produktivitu práce. Cílem je co nejvíce omezit prostoje a zkrátit celý pracovní postup v zájmu časových úspor a vyšší produktivity. I v tomto směru se firma Tecoi mohla opřít o zkušenosti společnosti FANUC. Ta pro ni dodala robot, který zajišťuje vkládání a odebírání součástí a celý proces automatizuje. Pro účely odběru hotových součástí byl robot vybaven nástavcem se 40 nezávislými přísavnými držáky. Pro každou odebíranou součást přitom má přesné informace, které potřebuje k jejímu automatickému zdvižení a umístění na palety tak, aby byla připravena k zabalení. Šikmo řezané součásti ovšem nelze vyjmout přímo a k jejich zdvižení a uložení je třeba trochu manévrování. Před zdvižením každé součásti dostane robot informace, které potřebuje k jejímu rozpoznání. Na jejich základě při jejím zdvihání použije správné přísavné držáky.
„To je hned dvojí vylepšení,“ tvrdí Rodríguez, „protože na jedné straně nám společnost FANUC pomohla implementovat u námi vyráběných strojů vysoce výkonné číslicové řízení a na druhé straně nám umožnila využít robot ke vkládání a odběru materiálů a výrazně tak zvýšit produktivitu.“
Automatizace tohoto procesu představuje vylepšení v mnoha oblastech. Zejména pomohla výrobní proces optimalizovat a standardizovat, což vedlo ke konstantním dobám cyklu a produktivitě. Kromě toho došlo ke zlepšení pracovních podmínek.

I přes vylepšení, která firma Tecoi provedla, však nelze usnout na vavřínech. Je důležité dále vyvíjet nové funkce reagující na nové potřeby a hledat řešení, která by zvýšila rychlost, produktivitu atd. Stále existuje prostor pro zlepšení a firmy Tecoi a FANUC na něm budou i nadále pracovat – v zájmu celého metalurgického průmyslu. Trh požaduje nejenom konkurenceschopné ceny, ale i flexibilitu, možnost inovovat, spolehlivost a kvalitu. To jsou naše cíle a jsme přesvědčeni, že společně již brzy dokážeme nabídnout nová efektivní řešení.