Získat navigaci

EDM, svislá obráběcí centra a obslužné roboty zajišťují belgickému výrobci kování potřebnou flexibilitu

Zadání: Firma Sobinco, výrobce dveřních a okenních kování, poptávala sadu flexibilních řešení automatizace prototypování a výroby pro svůj závod v belgickém Zulte-Waregemu.

Řešení: Při výrobě prototypů a přípravků pro několik desítek nových modelů, které každý rok vyvíjí, se Sobinco spoléhá na EDM stroje FANUC. EDM stroje ROBOCUT jsou schopny pracovat přes noc i bez dozoru a současně splňují požadavky výrobce na přesnost a kvalitu povrchové úpravy. Ve výrobě se dále používají dvě svislá obráběcí centra FANUC ROBODRILL vybavená obslužnými roboty FANUC.

Výsledek: Rozhodujícím faktorem pro řešení FANUC byla naprostá spolehlivost. Při roční kapacitě 500 000 kusů dokáže stroj ROBODRILL pracovat šest hodin bez zásahu člověka. Díky mimořádné flexibilitě jsou stroje podle výrobce schopny rychle přecházet mezi výrobními běhy.
 

Nepřetržité zdokonalování a konstrukční inovace


Zamysleli jste se někdy nad tím, že závěsy a další příslušenství dveří a oken jsou složité výrobky, kterým se nevyhýbá nepřetržité zdokonalování? Ve firmě Sobinco se sídlem v belgickém Zulte-Waregemu jedou naplno stroje FANUC, ať už jde o elektrojiskrové drátové (EDM) řezačky pro prototypování, nebo frézy a roboty ve výrobě.

Moderní dveřní a okenní závěsy využívají četné důmyslné technické prvky, které umožňují zachovávat požadované pnutí a správné sestavení všech prvků. Neméně důležitým faktorem je vzhled – například posledním trendem jsou zapuštěné okenní závěsy, které jsou nejen esteticky přitažlivé, ale také výhodnější z pohledu údržby. Divize výzkumu a vývoje belgického výrobce okenních a dveřních kování Sobinco každý rok vyvine, otestuje a připraví do výroby několik desítek nových modelů.

Závěs tvoří dva díly, jejichž vzájemný pohyb je umožněn čepem v ose otáčení. Čep závěsu je umístěn na kovové destičce, která je upevněna ke dveřím, oknu či sloupku. Na začátku výroby závěsů je protlačovaný kovový profil ve tvaru destičky a čep. Následně se obrobky vrtají a frézují. První prototypy se vyřezávají z hliníkových bloků. Pro tento účel firma Sobinco používá EDM stroje FANUC, které jsou schopny v jediném úkonu zajistit požadovanou přesnost i povrchovou úpravu.

Vrtací přípravky a prototypy

Elektrojiskrové drátové řezání a obecně elektroerozivní obrábění je patrně jednou z nejméně známých technologií v arsenálu obráběčů kovů, avšak Sobinco je jednou z mnoha firem, které jsou přesvědčeny o jeho potenciálu a výhodách. Luc Cosyns působí ve firmě Sobinco jako vedoucí oddělení výroby nástrojů, kde vznikají prototypy a přípravky. Firma provozuje šest strojů ROBOCUT, z nichž tři jsou nové modely z řady α-C400 iA.
“U prototypů je na začátku 200mm hliníkový blok. Z něj se vyřízne profil. Drát o velikosti 0,25 mm je protažen náběhovým otvorem s pomocí vodního paprsku. Stroj pak přiloží mezi drát a obrobek napětí, které generuje výboje způsobující erozi materiálu. Tímto způsobem drát vyřízne určitý tvar.”

Dříve než se Luc začal zabývat výrobou přípravků, pracoval mnoho let na EDM strojích, takže tuto technologii dokonalé zná a ví, jak dosáhnout optimálních výsledků. Dokáže například v jediné operaci vyrábět na strojích ROBOCUT kola se šikmým ozubením; princip je ten, že řídicí jednotka CNC navádí drát diagonálně.

Dokonalá řezací plocha

Pro firmu Sobinco je jednou z největších výhod strojů ROBOCUT jejich spolehlivost. Luc Cosyns říká: “Operátor připraví práci v systému CAO/FAO. Po spuštění očekáváme, že stroj bude opracovávat obrobek bez dozoru a že bude druhý den ráno hotový. Řídicí jednotka FANUC disponuje celou řadou funkcí, které toto umožňují. Důležitým aspektem, který vyžaduje krajní přesnost, je průchod drátu. Pokud by se drát dostal do přímého styku s obrobkem, nedošlo by k výboji. Stroj proto musí precizně navést drát tak, aby došlo k výboji požadované intenzity. Současně musí být obrobky pravoúhlé, mít správné rozměry a řezací plocha musí být čistá. V případě obrobků vyžadujících vysokou přesnost obrábění používáme několik průchodů. Jsme schopni dosahovat jakosti povrchu Ra pouhých 0,15.”

Přeupnutí obrobku za účelem řezů z jiných stran pak umožňuje na EDM stroji vyrábět i složité prototypy. Tyto stroje se používají i při výrobě přípravků.

Zcela automatizovaná výroba

Po načrtnutí výroby se vytvoří forma na protlačování profilů se základním tvarem. Navazující obrábění od protlačovaných profilů po hotové závěsy je zcela automatizované.
Vedoucí obráběcí zóny Dominique Losfeld říká: “Uložené profily vyzvedává po jednom stroj a přenáší je k řezání a vrtání otvorů. Poté se obrobky odnášejí do zásobníku, odkud je robot FANUC vyzvedává a zavádí do jednoho ze čtyř frézovacích strojů Robodrill. Přitom musí robot nejprve uložit obrobky do matice 2 krát 2, která odpovídá upínacímu systému.

Provoz bez dozoru

Silným argumentem pro výběr značky FANUC byla v tomto případě naprostá spolehlivost. Poté, co je zásobník naplněn profily, může stroj pracovat až šest hodin bez dozoru. Vzhledem k roční produkci 500 000 kusů to není zbytečný luxus.
Dominique Losfeld pokračuje: “Jeden z našich strojů vybavených řídicí jednotkou FANUC už má 28 let a dosud jsme s ním neměli žádný problém. To je výmluvný důkaz jeho spolehlivosti. V této provozní jednotce máme 2 stroje Robodrill a tři další podobné stroje na výrobu menších obrobků, které se ukládají do šablony ručně. Stroje jsou mimořádně flexibilní, což znamená, že můžeme rychle přecházet na nové produkty. Jsou rovněž velice rychlé, zejména z pohledu podávání, což zaručuje vysokou produktivitu.”

Nová produktová řada

Divize výzkumu a vývoje během naší návštěvy v závodě v Zulte-Waregemu, kde pracuje přibližně 350 zaměstnanců, právě dokončovala vývoj nové produktové řady. V ambiciózních plánech rychlého uvedení nových produktů v osvědčené kvalitě Sobinco, díky níž se z rodinné firmy stal velký hráč v tomto segmentu, hrály elektrojiskrové řezací a frézovací stroje FANUC důležitou roli.

Použité produkty FANUC