Získat navigaci

Firma Seeger Precision Parts LTD zvedá laťku opakovatelné přesnosti

Zadání:
Soustružit široký okruh přesných dílů pro osobní, užitkové a těžké nákladní automobily a motocykly. 

Řešení:
Soubor tvořilo 65 CNC automatů Star Micronics a 27 strojů Miyano. Za účelem maximální flexibility byl každý stroj vybaven osvědčeným CNC řízením FANUC. Tento řídicí systém nabízí bezproblémovou dopřednou kompatibilitu a inteligentní funkce nezbytné k realizaci rozmanitých úloh podle nejpřísnějších norem.

Výsledek:
V současné době firma Seeger pracuje na 18 směn v týdnu. Každý den vyrobí přibližně 150 000 dílů. Navzdory těmto vysokým objemům se veškerá produkce firmy Seeger vyznačuje mimořádným stupněm opakovatelné přesnosti.


Od motorek až po těžká vozidla

Společnost Seeger Präzisionsdrehteile GmbH (Seeger Precision Parts Ltd) v nepřetržitém provozu vyrábí součásti pro automobilový průmysl na strojích řízených zařízeními značky FANUC.

Ideální soustruhy by, alespoň podle firmy Seeger GmbH, měly být masivní, přesné a rychlé a vybavené řídicí jednotkou FANUC CNC. Tito experti na přesné soustružení se tohoto principu drží už 30 let se všemi 92 stroji, které ve svém výrobním závodě mají. Patří mezi ně 65 dlouhých a 27 krátkých automatických soustruhů, které kromě mnoha soustružených součástí pro těžká vozidla i osobní automobily dosud obrábí i produkt, který tato firma sama vyvinula: přední stupačky pro motocykly.

Pustit se do výroby sad předních stupaček pro motocykly je něco, co udělá jen vášnivý motorkář. Někdo, kdo se nakazil chopperovým virem při sledování klasického filmu Bezstarostná jízda. Název „chopper“ označuje upravené motocykly s dopředu posunutými stupačkami, dlouhými předními vidlicemi a vysokými řídítky, na kterém můžete při jízdě po venkovských silničkách sedět vzpřímeně. Wilhelm Seeger ovšem spatřil v boomu chopperů obchodní příležitost. To je důvod, proč v roce 1981 založil firmu nesoucí jeho jméno a pustil se do výroby právě těchto sad motocyklových stupaček. Dokonce ještě na začátku osmdesátých let nebylo v prodeji příliš originálních chopperů – výjimkou nebyly ani firmy Honda, Yamaha, Suzuki či Kawasaki a dokonce ani Harley-Davidson. Milovníci motocyklů si tedy museli vyhrnout rukávy a upravit nějaký sériový model.

Wilhelm Seeger na ty doby rád vzpomíná: „Téměř pro všechny sériové motocykly jsme vyvinuli sady umožňující posunutí stupaček o 50 cm či více dopředu. A lidé si u nás tyto výrobky s certifikací TÜV, tedy s oprávněním pro použití na silnicích, dosud objednávají. Nejlepším obdobím pro tyto módní produkty byla doba mezi roky 1985 a 1995. Tehdy měl Seeger tržby asi milion německých marek ročně s pěti zaměstnanci na plný úvazek. Pro Wilhelma Seegera to však ve skutečnosti byla práce na částečný úvazek. Až do konce roku 2005 totiž zůstal věrný své práci výrobního vedoucího ve velké společnosti. Teprve od té doby věnuje všechno své úsilí jen vlastní firmě.

Produktivita především

Seegerova firma se v průběhu let stále rozvíjela. Z počátku Seeger přijímal i soustružnické zakázky a fungoval tak vlastně jako rozšíření dílny různých jiných firem. Když se zaměstnavatel Wilhelma Seegera v osmdesátých letech kvůli snížení nákladů rozhodl zadat výrobu soustružených součástí od 3 mm do 40 mm vnější firmě, přišla objednávka prvních sérií. Seeger nicméně zdůrazňuje: „Museli jsme se utkat s konkurencí a tu zakázku jsme nedostali kvůli mým kontaktům, ale díky kvalitě a konkurenceschopné ceně.“ Tu připisuje minimálním administrativním nákladům, což ve firmě Seeger Präzisionsdrehteile GmbH (Seeger Precision Parts Ltd) zůstává důležitou prioritou až dosud. Z 85 zaměstnanců je pouze 1,5 zaměstnáno v administrativě, ostatní pracují ve výrobě.

Díky vysoké hodnotě, kterou Seeger dokázal za peníze nabídnout, objem zakázek rostl. A spolu se zakázkami soustružničtí specialisté ze Salemu, města na jezeře Constance, vždy investovali do správného stroje. Wilhelm Seeger vysvětluje svoji strategii: „Každou poptávku jsme propočítali a podali nabídku. Poté, co jsme zakázku získali, jsme objednali stroj, na němž bychom příslušnou součást mohli co nejekonomičtěji vyrobit.“

V dílně na výrobu motocyklových stupaček a prvních zakázkových výrobků stály konvenční křivkové a revolverové soustruhy. V roce 1989 Wilhelm Seeger objednal svůj první stroj CNC – s řídicí jednotkou FANUC. Bylo to dobře promyšlené rozhodnutí, všechny dodavatele CNC zařízení ostatně znal ze svého hlavního zaměstnání. Za jeho volbou stály následující důvody: už tehdy byly řídicí jednotky FANUC považovány za maximálně spolehlivé a jejich ovládání za jednoduché – což si za dlouhé roky jejich používání ověřila i firma Seeger Präzisionsdrehteile GmbH (Seeger Precision Parts Ltd).

Konzistentní výběr strojů i řídicích jednotek CNC

Dnes je strojový park ve firmě Seeger tvořen 92 stroji, z čehož je 65 automatických soustruhů Star Micronics a 27 strojů Miyano. Všechny jsou vybaveny řídicí jednotkou CNC od japonské světové jedničky. „Máme k tomu dobré důvody,“ vysvětluje Moritz Seeger. Spolu se svým bratrem Manfredem firmu od svého otce v roce 2010 převzal. Od té doby má na starosti oddělení CNC. „Řídicí jednotky FANUC mají neuvěřitelně vysokou míru pohotovosti. Nikdy jsme se nesetkali s výpadkem stroje způsobeným problémy s CNC. Dokonce i u obrazovek jsou vady jen výjimečné.“ Další výhodou řídicích systémů FANUC je kontinuita. I přes všechny pokroky v technologii řízení každý operátor, který někdy pracoval s řízením FANUC, i na novém modelu okamžitě ví, kde najít určitou nabídku. Může se tedy ihned zaměřit na inovace specifické pro příslušný stroj.

Důslednost ve výběru řízení má přirozeně i další výhody, které se projevují zejména v pracovních postupech. Téměř každý pracovník je schopen ovládat všechny stroje, což je jedním ze základních principů zastávaných firmou Wilhelma Seegera. Jak říká: „Pokud například nějaký pracovník není kvůli nemoci přítomen, můžeme snadno jeho práci rozdělit mezi ostatní. Obsluha systému CNC od firmy FANUC je navíc snadná, což je další výhodou, o níž se Seeger zmiňuje: „Vzhledem k nedostatku zkušených strojařů si hodně ceníme přehledné a jasné obsluhy stroje a jeho vysoké spolehlivosti. Pokud bych na každou řídicí jednotku potřeboval specialistu, vznikla by závislost, o jakou rozhodně nestojím.“ Ačkoli si firma školí zkušené pracovníky, pro 2. a 3. směnu jsou zpravidla k dispozici pouze ti s průměrnými znalostmi. Jsou rádi, že dokážou CNC a stroj obsluhovat, aniž by museli procházet složitým školením.

Přesné soustružené díly pro automobilový průmysl a další odvětví

V současnosti je ve firmě Seeger Präzisionsdrehteile GmbH (Seeger Precision Parts Ltd) 18 směn týdně. Každý den vyrobí přibližně 150 000 dílů. Obráběním tyčoviny se vyrábí součásti o průměru od 3 mm do 40 mm. Motocyklový trh v současné době hraje jen okrajovou roli. Motocyklové stupačky nyní představují pouhé procento z celkových tržeb. Velká část součástí, zhruba 50 procent, je určena pro výrobce užitkových vozidel a dalších 20 procent pro výrobce vozidel osobních. Zbytek jsou obecné stroje, lékařská zařízení a další odvětví.

Jednou ze specialit těchto expertů na přesné soustružení jsou například jednotlivé díly pro elektromagnety používané v ovládání převodovky, v hydraulice řízení a v brzdových systémech. I samotný materiál vyžaduje speciální výrobní znalosti. V magnetech se totiž používá nerezová a zároveň magnetická legovaná ocel. Zde se vyplácí mnohaleté zkušenosti s výběrem strojů a s obráběcími postupy, otáčením a rychlostí podávání. Konečný produkt firmy Seeger koneckonců musí splňovat toleranci 10 až 20 µm. A že tuto přesnost dodržuje, ověřují a 100% potvrzují nároční zákazníci z automobilového průmyslu.

Kvalita musí být stoprocentní

„Naše stroje, ať už značky Star nebo Miyano, pracují s přesností na 1/100 mm,“ říká Moritz Seeger. „Všechny vlivy způsobující nepřesnosti však odstranit nelze. Proto je pro nás velkou prioritou kontrola kvality.“ Firma Seeger vytvořila vlastní testovací prostor, v němž každou součást měří. Pět zaměstnanců tam pracuje na několika plně automatických měřicích stanicích, z nichž některé jsou patentovaným dílem této firmy. Jsou vybaveny zkušebním robotem, který vezme součást z palety a podrží ji pod vysoce přesným zobrazovacím systémem, který posoudí, zda je součást v pořádku či ne. Poté robot měřený předmět vrátí na paletu a v případě, že jeho rozměry neodpovídají požadavkům, ho odmítne.

To se však stává relativně zřídka, firma Seeger se totiž na své zaměstnance a stroje může spolehnout. Zejména kombinace Star / FANUC a Miyano / FANUC představují velmi dobře koordinované týmy, které spolehlivě fungují a svými užitečnými funkcemi pomáhají pracovníkům v práci. Jde především o makra, která zajišťují přesné provádění obráběcích postupů. Je například možné nastavit počítadlo kusů tak, aby signalizovalo, kdykoli je třeba vyměnit řezné destičky.

Parametry nástrojů je kvůli opotřebení nutno neustále korigovat. To se provádí v případě, že obsluha stroje při měření obrobků zjistí, že se průměr blíží horní hranici tolerance. K nápravě stačí stisknout speciální kompenzační tlačítko na řídicí jednotce FANUC a ihned se zobrazí příslušná obrazovka, aniž by bylo třeba listovat mnoha nabídkami. „Toto tlačítko se na všech řídicích jednotkách FANUC nachází na stejném místě,“ potvrzuje Moritz Seeger, „dokonce i v řídicích jednotkách různých generací.“ Obrovskou výhodou pro nás je i dopředná kompatibilita všech CNC systémů značky FANUC.“ To znamená, že program napsaný pro starší model bude zpravidla fungovat i na řídicí jednotce nejnovější generace. Moritz Seeger uvádí příklad: „Jednou jsme spustili program ze stroje Star Micronics z roku 2001 na novém stroji Star z roku 2011. Pracoval bez jakýchkoli úprav. Tuto kompatibilitu jsme zažili na všech strojích Star modelů SR-20, SR-32 a SA-16 vybavených řídicími jednotkami FANUC řady 16i, 18i nebo 32i.“

Seeger Präzisionsdrehteile GmbH (Seeger Precision Parts Ltd), Salem/Neufrach, Německo, ...

... je smluvním výrobcem přesných soustružených součástí především pro dodavatelské firmy z oboru osobních a užitkových automobilů. Velikost série se pohybuje od zkušebních sérií 1000 kusů až po roční série několika milionů kusů. Součásti jsou dodávány připravené k instalaci a v případě požadavku i předmontované. Požadovanou kvalitu zajišťuje 100% kontrola. V roce 2010 měla firma Seeger Präzisionsdrehteile GmbH 85 zaměstnanců a tržby 10,5 milionů euro. Na rok 2011 předpokládá tržby nejméně 12 milionů euro.