Získat navigaci

Firma Seal Maker navrhla specializované plastikářské řešení s CNC systémem FANUC  

Zadání:
Specializovaný výrobce těsnění Seal Maker nebyl spokojen se stroji, které byly původně navrženy pro obrábění kovů, a proto se rozhodl navrhnout vlastní stroj.

Řešení:
V těsné spolupráci se svým dlouholetým partnerem, společností Fanuc, vyvinul Seal Maker stroj navržený konkrétně pro zpracování plastů. Jeho srdcem je CNC řízení FANUC řady 0i-TD. Díky lehké konstrukci a nižším silám, které při obrábění plastů působí, mohly být ve strojích použity menší hnací motory FANUC s větší účinností.

Výsledek:
Na veletrhu MDA India 2009 firma Seal Maker představila novinku SML 500e. Od té doby bylo vyrobeno více než 120 strojů. U novějších strojů, kterými firma Seal Maker obohatila svůj sortiment, využívá také řízení FANUC řady 0i-TF. CNC systémy FANUC nabízejí řadu volitelných doplňků a přídavných funkcí a poskytují výrobcům značnou flexibilitu při obrábění plastů.


Rychlá a flexibilní výroba dokonalého těsnění

Seal Maker je nově vyvinutý zakázkový soustruh určený k výrobě těsnění.

Obráběná těsnění jsou potřebná nejen k opravám a údržbě, ale stále větší význam mají i pro dodavatele OEM. Rostoucí přijetí této technologie umožnily výrobní systémy, jejichž software i soustruh jsou optimálně vyladěny na příslušný materiál a představují ekonomicky výhodné řešení. Tyto podmínky perfektně splňuje stroj SML 500e od firmy Seal Maker, vybavený pohony a řízením CNC od společnosti FANUC.

Technologie těsnění je velice různorodá. Na trhu jsou těsnění všech možných tvarů a materiálů, velikost výrobních sérií se navíc pohybuje od jednoho kusu do mnoha milionů. Velmi různorodé jsou proto i výrobní postupy. Kromě tradiční výroby těsnění vstřikováním výrobci stále častěji používají systémy založené na obrábění a soustružení.

Společnost Seal Maker GmbH z rakouského Pöttelsdorfu se specializuje na vývoj, výrobu a prodej krátkých tyčí a trubek a na obráběcí systémy určené k jejich konečné úpravě. Johann Glocknitzer, generální ředitel a vlastník firmy Seal Maker, vysvětluje: „Na rozdíl od tradiční výroby těsnění vstřikováním náš systém umožňuje efektivní výrobu malých až středních sérií. Obráběním lze vyrobit i výrobky neobvyklých rozměrů a profilů.“

Receptem firmy Seal Maker na úspěch je: „Polotovar + soustruh = těsnění“. V nabídce tedy mají více než 30 různých materiálů, které – dodávané jako polotovary – představují asi 55 % tržeb. Dalším základním kamenem celého systému jsou zpracovatelské stroje, které se na tržbách firmy Seal Maker podílejí asi 25 %. Zbývajících 20 % získává firma vlastní výrobou těsnění, kterou považuje „výhradně za zálohu pro naše zákazníky, kteří již od nás odebírají polotovary a stroje,“ informuje Glocknitzer. Svoji firmu koneckonců rozhodně nepovažuje za dodavatele těsnění, spíše za poskytovatele služeb pro jiné výrobce těsnění. Výroba je součástí poskytovaných služeb, pro Johanna Glocknitzera ovšem má velkou prioritu: „Mnoho našich zákazníků používá jen menší stroje, případně jejich výrobní kapacity někdy nedostačují. V případě potřeby jsme ochotni pro ně vyrobit výrobky větších rozměrů, případně větší výrobní série.“

Zkušenost získaná touto službou je pro firmu přínosná ve dvou ohledech. Především upevňuje loajalitu zákazníků. Firma díky ní ale také získává cenné znalosti, které může využít při vývoji softwaru a strojů. Až donedávna firma Seal Maker nabízela šest modelů strojů s různou velikostí a vybavením, schopných vyrábět těsnění s maximálním vnějším průměrem až 720 mm. Tyto soustruhy od externích výrobců přizpůsobuje speciálním potřebám výroby těsnění a vybavuje je vlastním softwarem SML, nástroji, držáky, sacím systémem a drtičem odřezků. Kromě toho firma zajišťuje údržbu a opravy těchto strojů SML a praktické školení.

Johann Glocknitzer však se svými stroji stále nebyl spokojen. Soustruhy původně navržené k obrábění kovů jsou totiž pro výrobu těsnění poněkud zbytečně velké. Proto oddělení vývoje CNC ve firmě Seal Maker začalo uvažovat o „vlastním“ výrobním systému speciálně navrženém ke zpracování plastických hmot. K realizaci skutečného projektu nakonec vedla nejenom potřeba technické optimalizace, ale také požadavek úspornějších strojů. Výsledek: Na veletrhu MDA India 2009 firma Seal Maker představila první model z řady vlastních strojů s názvem SML 500e. V něm využila všechny zkušenosti získané v posledních letech. Od té doby bylo vyrobeno a u zákazníků úspěšně instalováno více než 120 strojů tohoto modelu.

Jako partner v oblasti řízení a pohonů byla společnost FANUC, specialista na CNC řízení, připravena tvůrcům stroje pomoci. Firma Seal Maker s ní spolupracovala už od nákupu svého prvního CNC soustruhu. Tehdy šlo o stroj vybavený řídicí jednotkou FANUC, který se stal základem vývoje jejího vlastního softwaru. Řídicí jednotkou FANUC CNC byly vybaveny i další pořízené stroje. V letech 2004 až 2007 firma Seal Maker na přání zákazníků do strojů instalovala i jiné řídicí jednotky, Johann Glocknitzer s tím však nebyl spokojen. Podotýká: „V podstatě to fungovalo, uživatelé však museli akceptovat nedostatky z hlediska pohodlí obsluhy a celkové uživatelské přívětivosti programů. A co víc, docházelo k potížím s lokálním poskytováním služeb. V tomto směru se jako specialisté na těsnící technologie spoléháme na podporu poskytovanou výrobci řízení. A společnost FANUC nám tuto podporu poskytuje optimálním způsobem, proto naše systémy vybavujeme výhradně jejími řídicími jednotkami.“

V současnosti se stroje SML 500e dodávají s řídicí jednotkou CNC FANUC řady 0i-TD, brzy ji však nahradí jednotka řady 0i-TF. Protože je SML 500e navržen jako lehký stroj, ideálně se hodí k obrábění plastických hmot, při němž působí menší síly. Proto také bylo možno použít menší a efektivnější pohony. Hlavní vřeteno stroje SML 500e pohání motor o výkonu 3,7 kW (S1) / 5,5 kW (S2), proto je oproti srovnatelným strojům a jejich typickému výkonu 11 kW (S1) / 15 kW (S2) (11/15 kW) výrazně energeticky úspornější. Osy X a Z pohání motory o výkonu 1 kW.

Ve fázi vývoje si firma dala záležet i na tom, aby přesnost stroje odpovídala současné špičce. Díky vysoce přesnému vodicímu systému je zaručena přesnost na tisíciny, což je u každého stroje ověřováno pomocí speciálního měřicího zařízení.

Kompletní systém SML obsahuje i software CAD/CAM vyvinutý firmou Seal Maker a instalovaný do počítače dodávaného spolu se systémem. V něm si uživatel může vybrat z více než 200 standardizovaných těsnění. Během několika sekund software plně automaticky vytvoří kompletní program pro CNC řízení včetně volby nástroje. Současně jsou vytvořeny různé datové sestavy a určena doporučená tolerance, aby mohlo být vyrobeno technicky bezchybné těsnění. To přináší úsporu času při nastavování stroje, protože už ho není třeba programovat.

Kromě standardních profilů v softwaru Seal Maker, které lze individuálně upravovat, mohou výrobci těsnění využít volitelné dílenské programovací rozhraní Manual Guide i od společnosti FANUC. Pomocí něj lze snadno a rychle na stroji naprogramovat speciální profily. Aktuální model řídicí jednotky stroje SML 500e, tedy 0i-TD, obsahuje i bezpečnostní funkci zvanou Dual Check Safety. Ta vyhovuje současným mezinárodním bezpečnostním standardům a sleduje oblasti stroje, které jsou z hlediska bezpečnosti kritické. Výsledkem je vyšší bezpečnost obsluhy i stroje.

Johann Glocknitzer je přesvědčen, že je společnost FANUC jako dodavatel technologií řízení a pohonů tím pravým partnerem. Zdůrazňuje: „Se společností FANUC úspěšně spolupracujeme již několik let a jsme přesvědčeni o vysoké spolehlivosti a kvalitě jejích řídicích jednotek CNC.“ Během vývoje našich obráběcích systémů byli kompetentní strojní odborníci ze společnosti FANUC připraveni pomoci našemu týmu radami a informacemi. Budeme s nimi tedy úzce spolupracovat i v budoucnu.“
Nabídku strojů v posledních letech rozšířily dva další. Pro segment velkých těsnění byly vyrobeny karuselové soustruhy, na nichž lze vyrobit těsnění až do průměru 1850 mm. Kromě toho firma vylepšuje poháněné nástroje (kompletní osa C) a automatizaci. To vše v úzké spolupráci se společností FANUC, takže lze pro naše stroje vytvářet volitelné příslušenství, které pro zákazníky představuje značnou přidanou hodnotu.

Vysoce výkonné standardní CNC

Řídicí jednotka CNC 0i-Model D je známa svým jednoduchým provozem a doplňkovými funkcemi, které byly dříve doménou špičkových ovládacích jednotek. Všechny řídicí jednotky tohoto modelu jsou navíc vybaveny ethernetovým rozhraním a jsou tudíž skvěle připraveny k síťové komunikaci s počítačovými systémy. Dále je do řídicí jednotky zabudován PCMCIA slot pro paměťovou kartu. Další výhody pramení z využití integrované bezpečnostní funkce Dual Check Safety. Ta vyhovuje současným mezinárodním bezpečnostním standardům a sleduje oblasti stroje, které jsou z hlediska bezpečnosti kritické. Přínosný je i obslužný software ‚Manual Guide i‘ od společnosti FANUC. Ten v jediné aplikaci spojuje dvě metody programování. Podle potřeby a požadavků může obsluha volit mezi programováním pomocí dialogových oken a tradičním programováním podle DIN ISO. Stávající programy lze využít i v budoucnu, dokonce je možno je dále vylepšovat. Společnost FANUC dodává i nástroj Program Transfer Tool, což je počítačová aplikace sloužící ke správě podprogramů a nástrojových korekcí. Výměna dat se systémem CNC probíhá po ethernetovém spojení.

Celosvětový úspěch

Firma Seal Maker je celosvětově působícím výrobcem vysoce kvalitních polotovarů, CNC soustruhů a těsnění využívaných ve všech průmyslových oborech. Od svého vzniku v roce 1997 se nesmírně úspěšně rozvíjí a v současnosti mezi její spokojené zákazníky patří firmy z více než 60 zemí na všech kontinentech. Kromě zaručené kvality vyráběných produktů spočívají silné stránky firmy Seal Maker především v oblasti služeb, flexibility při tvorbě zakázkových produktů, krátkých výrobních časů a spolehlivé realizaci zakázek. V současnosti firma ve svém sídle v Pöttelsdorfu (Burgenland/Rakousko) zaměstnává asi 100 lidí, kteří v roce 2014 vytvořili tržby 14 milionů eur. Rakouské sesterské společnosti mají na starosti regionální trhy v Rakousku (Kapfenberg a Linz) a v Singapuru pro jihovýchodní Asii.