Získat navigaci

Tváří v tvář měnící se poptávce spoléhá firma Reimer na osvědčené CNC stroje

Zadání:
Vyrábět široké spektrum vysoce přesných dílů pro nepřebernou řadu odvětví. S ohledem na ostře sledované doby realizace muselo řešení nabídnout maximální dostupnost, spolehlivost a flexibilitu.

Řešení:
Použití soustruhů Mori Seiki a Doosan s CNC řízením FANUC, které bylo zvoleno na základě reputace značky FANUC, pokud jde o spolehlivost a pokročilé funkce obrábění.

Výsledek:
Špičková provozní dostupnost a konzistence. Podle firmy Reimer se řídicí systémy FANUC vyznačují vždy logickým uspořádáním, mají pochopitelné rozvržení a nadto se vyznačují mimořádnou spolehlivostí.


Pohotovost na prvním místě

Dodavatel se spoléhá na osvědčené obráběcí stroje používající systémy CNC od firmy FANUC.

Firma Alfred Reimer GmbH z Gronau si díky své kvalitě a spolehlivosti vybudovala výbornou pověst jakožto výrobce vysoce přesných součástí. Její ředitelé chtějí zajistit, aby se zákazníci mohli spolehnout na včasné dodávky a vysokou flexibilitu. Proto věnují velkou pozornost zařízení s nejvyšší mírou pohotovosti: mezi stroji používanými v jejich firmě dominují stroje Mori Seiki a Doosan s řídicími jednotkami od firmy FANUC.

Když Alfred Reimer svou stejnojmennou „GmbH“, tedy společnost s ručením omezeným, v roce 1984 založil, začala jako malá soustružnická firma v jeho dvojgaráži ve městě Gronau-Epe. Následoval však rychlý růst. Majitel najal zaměstnance a zakoupil špičkové CNC soustruhy značky Mori-Seiki. „V roce 1986 jsme byli průkopníky čtyřosého soustružení v Německu,“ vzpomíná majitelův syn Rainer Reimer, který spolu se svou sestrou Monikou Zellmannovou nyní firmu řídí. Téměř každé dva roky musela rozvíjející se firma hledat větší budovu nebo rozšiřovat výrobní prostory.

V roce 1992 nakonec firma vybudovala vlastní výrobní závod, v němž funguje dosud. Obsahuje 1000 m² výrobního prostoru i kancelářské prostory a na počátku v ní pracovalo asi 20 zaměstnanců. Motorem růstu firmy byl automobilový průmysl, pro nějž Alfred Reimer od roku 1987 vyráběl soustružené díly ve středně velkých sériích. Téměř okamžitě po přestěhování do nové budovy však příliv těchto stabilních zakázek vyschnul, vzpomíná Rainer Reimer, neboť dotyční zákazníci přešli k dodavatelům z východu. Bylo tedy nezbytné se na trhu přeorientovat. Výroba sériových součástí byla postupně ukončena. Od té doby se firma Alfred Reimer GmbH soustředí na malé série vysoce přesných součástí.

Dalším milníkem byl rok 2004. Tehdy zakladatel svoji firmu předal svému synovi a dceři. Rainer Reimer, vystudovaný technik obráběcích strojů s dalším obchodním vzděláním, a Monika Zellmannová, která původně pracovala v bankovnictví, ve firmě svého otce v podstatě vyrostli. První programy pro CNC řízení napsali už jako děti. Co však začalo jako hra se pro Moniku Zellmannovou stalo povoláním. Dnes vytváří programy pro celou flotilu CNC strojů.

Výborná míra pohotovosti a dlouhodobá kvalita

Noví ředitelé mezitím vnesli do firmy své metody: současná produktová řada, vznikající na výrobní a skladové ploše 3000 m², zahrnuje standardní součásti o průměru 10 až 400 mm pro celou řadu oborů – kromě automobilového průmyslu. Firma zavedla pravidla, která pomáhají zabránit vzniku jakékoli závislosti. Žádný zákazník například nepředstavuje více než 30% podíl na tržbách, žádný obor pak nemá větší podíl než 50%.

Ne všechno se však změnilo. Firma se stále drží své hlavní zásady, kterou je kladení největšího důrazu na kvalitu a spolehlivé vystupování vůči partnerům. Již na počátku devadesátých let firma Alfred Reimer GmbH zřídila vedle výrobní linky samostatné oddělení kontroly kvality, vybavené již od počátku špičkovými stroji a měřicími nástroji. Firma tedy byla jedním z prvních „malých“ smluvních výrobců s plně vybavenou měřicí laboratoří a CNC strojem na měření ve 3D souřadném prostoru. Rainer Reimer vysvětluje: „Kvalita je základním prvkem filozofie naší firmy. Začíná u našeho personálu a pokračuje k vybavení. Většina zaměstnanců u nás pracuje více než 10 let a mnozí z nich se u naší firmy i vyučili. Právě díky jejich zkušenostem dokážeme například dosahovat nejvyšší přesnosti u složitých soustružených součástí se zvláště tenkými stěnami.“ Nejdůležitější kvalita je koneckonců ta, kterou dodáte zákazníkům.

Pokud jde o používané stroje, spoléhá se vedení firmy na dlouhodobou kvalitu. V jejím výrobním závodu jsou nejvíce zastoupeny stroje značky Mori Seiki. U frézek se Reimer spoléhá na stroje SH-500 a MV-Junior, mezi zdejšími soustruhy pak je 10 strojů Mori Seiki Model SL-25 a -35, ale i modely z řad ZL a NL. Při výběru značek však firma zvolila i mírnou rozmanitost a pořídila také soustružnická centra Doosan Puma 400, Saeilo Contur a Hedelius CB-60. Dodavatel řídicích systémů však zůstává už dlouho stejný: až na několik výjimek jsou všechny od firmy FANUC.

Komponenty FANUC symbolizují konzistentní provoz

Rainer Reimer i Monika Zellmannová se shodují: „S produkty firmy FANUC jsme vždy byli velice spokojeni, zejména z hlediska konzistentního provozu. U řídicích jednotek FANUC se poruchy obvykle zkrátka nevyskytují. A i kdyby k nějaké přece jen došlo, můžete se spolehnout na servisní služby dodavatele a zpravidla je stroj během 24 hodin opět v provozu. To pro nás má velkou cenu.“ Ani jeden z nich si nevzpomíná, že by někdy řídicí jednotka zcela selhala. „Jednou se porouchal plošný spoj,“ připomíná Rainer Reimer, „to ano, ale takové věci se prostě stávají.“ A k tomu přidejte značnou flexibilitu v obsluze stroje. Téměř každý zaměstnanec je schopen ovládat každý stroj i jeho řízení.

Pro oba generální ředitele je pohotovost nejdůležitějším parametrem, kterou každá řídicí jednotka musí splňovat. „Teprve poté přicházejí do hry další funkce,“ vysvětluje Monika Zellmannová, „například cykly, uživatelsky přátelské ovládání, konfigurace, zkrátka funkčnost samotné řídicí jednotky. Všechno hraje svoji úlohu. Podle mého názoru jsou řídicí jednotky FANUC vždy logicky uspořádané a mají nejlépe pochopitelné rozvržení. Proto k nim podle mě neexistuje mnoho alternativ.“

Běží a běží

Rainer Reimer dodává: Ve prospěch firmy FANUC svědčí nejenom CNC řízení. Její velmi silné postavení se podle mě opírá o spolehlivost a pohotovost součástí pohonů, tedy servomotorů a zesilovačů. Za všechny ty roky jsme měli jen jedinou poruchu.“

Jako příklad dlouhodobé spolehlivosti těchto strojů Rainer Reimer poukazuje na čtyřosý stroj ZL-3 od firmy Mori-Seiki, který pracuje již více než 25 let. „Myslím, že šlo o jedny z prvních čtyřosých strojů Mori-Seiki v Německu. Jejich řídicí jednotky FANUC stále pracují – samozřejmě o něco pomaleji než novější typy, nicméně bez poruchy. Nikdy jsme neměli problémy ani s jejich pohonnými jednotkami. A kolegové vám jistě potvrdí, jak vysoko si toho cení,“ vysvětluje s úsměvem vlastník firmy.

To, jaký význam oba generální ředitelé přikládají pohotovosti, se v této firmě odráží v mnoha oblastech. Například dobře zásobený sklad materiálu a vlastní firemní pila představují základ, díky němuž se v naléhavých případech požadované součásti dostanou ke spolehlivým zákazníkům během 2 nebo 3 dnů. Monika Zellmannová i Rainer Reimer chtějí pevně držet otěže i na konci výrobního řetězce. Firma má vlastní nákladní automobil a flotilu osobních vozů, takže je vždy schopna okamžitě doručit naléhavě potřebné součásti. Kromě toho je schopna sama si zajistit nákup materiálu a rozvoz hotových výrobků, aniž by se musela spoléhat na externí dopravce.

Přeměna nápadů v úspěch – vysoce přesné součásti od firmy Reimer

Když firmu Alfred Reimer GmbH v roce 2004 od jejího zakladatele a svého otce převzali Monika Zellmannová a Rainer Reimer, tuto základní koncepci podpořili. Firma se soustředí na přesné součásti pro technologicky vyspělé obory, zejména na příslušenství pro větrné turbíny, nerezové součásti pro potravinářský průmysl a různé hřídele pro čerpadla a elektromotory. Výroba součástí probíhá na moderních soustruzích a frézkách s CNC ovládáním. Výčet strojů této firmy doplňují univerzální stroje schopné soustružení, frézování i vrtání, ale i vlastní pila. V rámci kompletního obrábění nabízí firma Alfred Reimer GmbH i následné zpracování, například sváření, ohýbání, kalení, broušení, frézování ozubení a veškerou povrchovou úpravu. S 28 zaměstnanci firma Alfred Reimer GmbH v roce 2012 usilovala o dosažení tržeb 3 miliony euro.