Získat navigaci

Společnost FANUC pomáhá vyvinout prototyp buňky pro revoluční nové tlakové nádrže

Zadání: Švédská firma RobotCenter Norr AB, která se zabývá integrací systémů, hledala partnera, s kterým by společně vyvinula pokročilou výrobní buňku na výrobu kompozitních tlakových nádrží pro uchovávání stlačeného zemního plynu. Případný kandidát musel mít spoustu znalostí, kvalitní produkty a být schopen kvalitní spolupráce, kdy si všichni navzájem stoprocentně důvěřují a mohou se na sebe spolehnout.

Řešení: Spojit se s firmou FANUC. “FANUC byl proto pro nás jasnou volbou”, říká Christer Larsson, CEO firmy RobotCenter Norr AB. “Silnou stránkou společnosti FANUC je, že naslouchá a chápe potřeby zákazníků. Vedle kvalitních produktů disponuje FANUC mimořádně zkušenými pracovníky, kteří se s námi podělili o praktické zkušenosti a zajistili školení.”

Výsledek: Pro instalaci, která vyžaduje mechanickou stabilitu, koordinovaný pohyb několika robotů a výkonný řídicí systém, byly zvoleny ROBOTy FANUC řady R-2000 a M-900. Larsson partnerství mezi firmami shrnuje takto: “Za 30 let svého fungování na volné noze jsem nikdy neměl tu čest pracovat s tak spolehlivým a inteligentním dodavatelem, jako je FANUC Nordic. Kombinace dobrých vztahů a kvalitních produktů je nedocenitelná.”
Technologie společnosti FANUC je jádrem buňky pro výrobu kompozitních produktů.

FANUC pomáhá RCN s novým vynálezem

V roce 2014 začalo RobotCenter Norr AB vyvíjet prototyp individuální produkční jednotky pro výrobu kompozitních tlakových nádrží, která, jak věříme, s pomocí produktů FANUC povede k revoluci na trhu. Nyní, po jednom roce, je instalace připravena k výrobě.

Christer Larsson, CEO a majitel RCN AB.

Během patnácti let v oboru RCN z města Umeå dodalo a nainstalovalo kompletní automatizovaná řešení pro střední a velké společnosti na globálním trhu. Mezi ně patří produkční jednotky pro tlakové nádrže, které byly původně dodávány do Asie a také vedly k nápadu zefektivnit a automatizovat stávající řešení. Na projektu s RCN spolupracovali FANUC Nordic, kteří dodali roboty a expertízu.

”Společnost FANUC má velké množství produktů, proto pro nás bylo snadné najít robot, který bude vyhovovat každému jednotlivému projektu. Z tohoto důvodu jsme viděli příležitost k vyvinutí našeho vlastního produktu a učinili jsme tak. Jsme nesmírně vděční za zdroje, které nám společnost FANUC poskytla, a že jsme mohli využít jejich značku“, říká Christer Larsson, CEO a majitel společnosti RCN.


Vše začalo, když se profesor v oboru pevnosti materiálů Kurt Berglund v prvním desetiletí 21. století setkal s Christerem Larssonem. Kurt od 70. let působí v odvětví vývoje a výroby tlakových nádrží a tehdy dospěl k názoru, že s využitím praktických zkušeností firmy RCN s robotickou automatizací by bylo možné zvýšit efektivitu. Nyní, tedy zhruba o deset let později, má firma RCN za sebou tři instalace pro výrobu tlakových nádrží v Evropě a v Asii.

Profesor Kurt Berglund jako odborník na slovo vzatý objasňuje, jaký může mít tento projekt význam pro trh:

Podle informací, které máme k dispozici, jste zahájil vlastní výzkum v této oblasti už v 70. letech. Co podnítilo váš zájem?


Vždy jsem se zajímal o mechaniku tuhých i tvárných těles. Základy oboru byly položeny již v době, kdy jsem byl ještě dítě. S bratrem jsme strávili spoustu času navrhováním a výrobou věcí ze dřeva a oceli; někdy s větším, jindy s menším úspěchem.

Když jsem dělal doktorát na KTH, můj školitel ve mě probudil zájem o materiály s patrnou vnitřní strukturou. Patří mezi ně například vláknové kompozity. Byl jsem fascinován možnostmi nejen návrhu produktu jako takového, ale rovněž přizpůsobení materiálu pro jeho výrobu.

Co pro vás projekt znamenal z pohledu vize a jaký dopad může mít do budoucna na trh?

Máte asi na mysli naše tzv. CCT nádrže (nádrže z poddajného kompozitu). Nevýhodou stlačeného zemního plynu (CNG) je, že kvůli nižší hustotě energie v porovnání s kapalným benzínem nebo motorovou naftou potřebujete pro zemní plyn/bioplyn nádrž o 3–3,5krát větším objemu než pro benzín či naftu. Je poměrně obtížné dostat takto velké objemy do běžných vozidel v podobě „svařovaných trubek“. Ocelové nádrže jsou navíc těžké. U jiného typu nádrže je cesta k optimálnímu využití stávajícího prostoru ve vozidle jednodušší. Domnívám se, že skutečně masivní rozšíření plynu jako paliva se bez této inovace neobejde.

Jak probíhal proces uvádění hotového produktu na trh spolu s RCN?

S firmou RCN spolupracuji dlouhodobě, takže se navzájem velmi dobře známe. Jsem příznivcem dlouhodobé spolupráce, protože máte možnost poznat silné i slabé stránky svého partnera, takže nemusíte vždy začínat znovu od nuly.

Schopnost navrhnout a vyvinout takto složitou instalaci vyžaduje spoustu znalostí, kvalitní produkty a velmi dobrou spolupráci, kdy si všichni navzájem stoprocentně důvěřují a mohou se na sebe spolehnout. FANUC byl proto pro nás jasnou volbou, říká Christer Larsson. Silnou stránkou společnosti FANUC je, že naslouchá a chápe potřeby zákazníků. Vedle kvalitních produktů disponuje FANUC mimořádně zkušenými pracovníky, kteří se s námi dělí o praktické zkušenosti a zajišťují školení.

Podle Dennise Librella, vedoucího prodeje společnosti FANUC pro oblast Skandinávie, bylo z důvodu naprosté jedinečnosti tohoto řešení velmi obtížné určit, který robot by se měl použít. Instalace vyžaduje mechanickou stabilitu, koordinovaný pohyb několika robotů a výkonný řídicí systém. Nakonec byly vybrány roboty z řad R-2000 a M-900.

Za 30 let svého fungování na volné noze jsem nikdy neměl tu čest pracovat s tak spolehlivým a inteligentním dodavatelem, jako je FANUC Nordic. Kombinace dobrých vztahů a kvalitních produktů je nedocenitelná, uzavírá Christer Larsson.

Podle firmy RCN poptávka po tlakových nádržích v příštích letech výrazně poroste, a to nejen v Evropě, ale na celém světě. Nová technologie znamená, že v budoucnu bude stavba tlakových nádrží podstatně hospodárnější, takže i koncový produkt bude nakonec levnější. Firma RCN se těší na pokračování této skvělé spolupráce i využívání produktů a služeb FANUC v dalších fázích projektu.