Získat navigaci

FANUC ROBOCUT způsobil revoluci v podnikání britského výrobce nástrojů

Zadání: Britská firma Patterson & Rothwell Ltd s nástrojárnou, která každý rok vytvoří přes 80 nástrojů pro vstřikování, vyrábí extrémně komplexní nástroje pro množství průmyslových sektorů. Aby zvýšila svou produktivitu a snížila podíl lidské práce a množství nastavování u komplexních komponentů, rozhodla se investovat do automatizovaného řešení.

Řešení: Po průzkumu potenciálních řešení společnost dospěla k názoru, že nejvhodnější volbou bude FANUC ROBOCUT α-C600iA. Klíčovým faktorem při volbě modelu ROBOCUT α-C600iA bylo jeho 6 os a schopnost obrábět komplexní šroubovitou geometrii pro nový projekt.

Výsledek: Výhodou šesti os je, že nástrojař je schopen vytvářet celé komplexní projekty najednou, což snižuje množství výrobních fází a nastavování, které může lidským pracovníkům trvat dlouho. Díky provádění komplexních úkonů na stroji FANUC také Patterson & Rothwell uvolňují cennou kapacitu mnoha dalších strojů ve své dílně.


Společnost Patterson & Rothwell Ltd jako jeden z předních výrobců vstřikovacích a plastikářských forem na severozápadě země nedávno investovala do nového šestiosého stroje pro elektrojiskrové řezání od firmy FANUC UK. Firma Oldham s nástrojárnou, která každý rok připraví přes 80 nástrojů pro vstřikování, vyrábí extrémně komplexní nástroje pro množství průmyslových sektorů.

Aby zvýšila svou produktivitu a snížila podíl lidské práce a míru nastavování u složitých součástí, rozhodla se prozkoumat možná řešení. Nakonec dospěla k názoru, že nejvhodnější volbou bude FANUC ROBOCUT α-C600iA. Klíčovým faktorem při volbě modelu ROBOCUT α-C600iA byla jeho šestiosá konstrukce, která mu propůjčuje flexibilitu a schopnosti, jež byly dříve mimo dosah subdodavatele.

Šestiosý elektrojiskrový řezací stroj používá nejnovější otočný stůl FANUC CCR, který na malé montážní ploše pojme i rozměrnější obrobky. Výhodou šesti os je, že společnost Patterson & Rothwell je schopna vytvářet celé komplexní projekty najednou, což snižuje množství výrobních fází a nastavování, které může lidským pracovníkům trvat dlouho. Díky provádění komplexních úkonů na stroji FANUC také Patterson & Rothwell uvolňují cennou kapacitu mnoha dalších strojů ve své dílně.

Rozhodujícím faktorem při investici do produktů FANUC byla schopnost stroje obrábět komplexní šroubovitou geometrii pro nový projekt. Pro společnost Patterson & Rothwell tento projekt znamenal nutnost sekundárního obrábění a náročných ručních dokončovacích prací. Jinak nebylo možné splnit požadavky zákazníka na přesnost a povrchovou úpravu.

Bill Helliwell komentuje projekt nástrojářské firmy Patterson & Rothwell těmito slovy: „Nový stroj FANUC přinesl revoluci do našeho podnikání. U tohoto mimořádně komplexního projektu jsme zkrátili čas výroby z 1 dne na 1 hodinu. Navíc dokážeme dosahovat přesnosti na úrovni 10 mikronů. To znamená, že již není třeba leštit vlastní nepřesnosti. Právě sekundární obrábění a ruční dokončovací práce nám zabíraly drahocenný čas. To vše je s novým strojem FANUC ROBOCUT α-C600iA minulostí. Nový stroj nám otevřel úplně nové tržní příležitosti. Zatím se učíme a stále nemůžeme uvěřit, jakých úspor se nám podařilo dosáhnout.“

Nový stroj ROBOCUT α-C600iA byl instalován teprve v prosinci 2014, takže zaměstnanci společnosti Patterson & Rothwell se s ním stále ještě učí pracovat. Dosažení neuvěřitelných výsledků v tak krátkém čase je tedy jasnou poctou schopnostem a jednoduchosti obsluhy nového šestiosého přírůstku.

Pro společnost, která se zaštiťuje mottem „Pozornost k detailům v každé fázi“, byla přesvědčujícím argumentem i automatizace stroje FANUC ROBOCUT α-C600iA. V případě nepřetržitého provozu nástrojárny 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, a to i bez osvětlení, je bezobslužná automatizovaná výroba nutností. Na podporu výroby bez osvětlení disponuje stroj ROBOCUT vysokorychlostním pokročilým systémem podávání drátu, který dovoluje bezpečný provoz bez účasti obsluhy.

Vzhledem ke kompaktnímu půdorysu stroje nabízí ROBOCUT α-C600iA poměrně značné dráhy pohybu stolu: 600 a 400 mm v ose X, resp. Y, zatímco dráha pohybu v osách U i V má 200 mm. Dráha pohybu v ose Z měří 310 mm, přičemž parametry nového otočného stolu CCR (osa A) dovolují společnosti Patterson & Rothwell naplno využívat schopností stroje. Moderní otočný stůl disponuje plně uzavřenou zpětnovazební smyčkou, která využívá servomotor a rotační enkodér FANUC, díky čemuž je ideálním doplňkem EDM stroje FANUC. Vzhledem k tomu, že stůl CCR je navržen a vyráběn výhradně pro stroje ROBOCUT EDM, stojí až o 50 % méně než standardní stoly, přičemž současně nabízí daleko více funkcí a mnohem lepší přístup.

Důkazem skvělého přístupu jsou kompaktní rozměry 155 mm (d) x 170 mm (š) x 130 mm (v). Operátor si tak zachovává prostornou pracovní obálku a jednoduchý přístup ke stroji. Důkazem preciznosti stolu CCR je přesnost indexování 12 sekund a přesnost opakování +/-2 sekundy. Navzdory velmi nízké hmotnosti a vysoce přesnému rámu dovoluje stůl CCR maximální hmotnost obrobku 40 kg, což je vzhledem k rozměrům součástí vyráběných společností Patterson & Rothwell naprosto ideální.


Použité produkty FANUC