Získat navigaci

Úkol

V tomto úkolu týkajícím se automatizace se jednalo o vytvoření robotické buňky pro obrábění prstencových ložisek větších rozměrů. Nedokončené prstence jsou do buňky dopraveny na paletě a robot je umístí do vertikálního CNC soustruhu. Po dokončení obrábění robotické rameno kus vyloží a nahradí ho jiným nedokončeným kusem.

Řešení

Systémový integrátor Mikron Plus poskytl svému zákazníkovi řešení vytvořením buňky s robotem FANUC R-2000iC/210L, který má užitečné zatížení 210 kilogramů. K tomu, aby mohl robot rozeznat a odebrat nedokončené prstence, použila společnost Mikron snímač 3D Vision Sensor společnosti FANUC. Problému s dlouhými třískami vytvářenými během procesu obrábění ze zamezilo pomocí funkce CNC Servo Learning Oscillation společnosti FANUC. Funkce během obrábění vytváří vibrace, které třísky lámou na menší části, aniž by došlo ke ztrátě přesnosti.

Výsledek

Zákazník zvýšil produktivitu a snížil výrobní náklady. Robotická buňka funguje vysoce autonomním způsobem, což snižuje závislost na pracovní síle. Zaručená je i přesnost a kvalita.

O společnosti Mikron Plus

Společnost Mikron Plus, systémový integrátor s více než 20 lety zkušeností, sídlí ve slovinské Lublani a specializuje se na CNC stroje a automatizaci výrobních procesů. Její tým zkušených techniků vytváří řešení automatizace, která lze použít okamžitě po zavedení, takzvaně „na klíč“. Společnost Mikron začne počátečním konceptem, dále navrhne systém a implementuje jej až po konečné, klientem schválené řešení, včetně instalace, spuštění provozu a školení.

Vzhledem k tomu, že po celém světě přetrvává otázka nedostatku kvalifikované pracovní síly, hledají výrobci způsoby, jak své procesy automatizovat. Společnost Mikron Plus nabízí kompletní řešení CNC obrábění a využívá pouze roboty FANUC.

Systémový integrátor FANUC


Franc Zajec, generální ředitel společnosti Mikron Plus, popisuje vztah své společnosti se společností FANUC.

„Jsme systémovým integrátorem společnosti FANUC Adria, se kterou spolupracujeme od samého počátku. U projektů robotizace využíváme výhradně roboty FANUC, které prokázaly, že jsou robustní, přesné a vysoce spolehlivé. Používáme také snímače 2D a 3D Vision Sensors společnosti FANUC a naše CNC stroje jsou většinou vybaveny řídicími jednotkami FANUC.

Tomaž Peterlin, manažer prodeje, popisuje systém, který společnost Mikron vytvořila pro svého zákazníka.

„Oslovil nás klient s požadavkem na vytvoření robotické buňky určené pro obrábění prstenců pro ložiska větších rozměrů. Připravili jsme řešení, jehož základem je robot FANUC R-2000iC/210L s užitečným zatížením 210 kg. Je navrženo tak, že obsluha přiveze do buňky suroviny naložené na paletě. Robot FANUC je pomocí snímače 3D Vision Sensor rozpozná, vyzvedne je dvojitými unašeči a umístí je na dva CNC vertikální soustruhy a jedno obráběcí centrum. Buňka je vybavena měřicím systémem, který umožňuje 100% kontrolu a zajišťuje, že všechny obráběné obrobky splňují dané požadavky.“


Vyřešení problému s dlouhými třískami

V průběhu testování řešení došlo k problému. Tomaž Peterlin se s námi podělí o příběh.

Při přípravě technologie jsme narazili na problém s dlouhými třískami. Tento problém jsme vyřešili pomocí funkce Servo Learning Oscillation společnosti FANUC, která se ukázala jako velmi účinná.

Funkce Servo Learning Oscillation je funkce, která je součástí CNC strojů společnosti FANUC a řeší problémy s většími a delšími kusy kovu, které se na obrobku vytvářejí během obrábění. Tyto velké třísky mohou způsobit prostoje stroje a ovlivnit kvalitu hotového výrobku. Funkce oscilace třísky láme na malé části, čímž je umožněno těmto potížím předcházet a usnadňuje se likvidace odpadu bez toho, aby došlo ke snížení kvality hotového produktu.

Tomaž Peterlin byl s výsledky velmi spokojený.

Díky našemu řešení robotické buňky klient zvýšil produktivitu a snížil výrobní náklady. Je možné zaručit vysokou autonomii provozu a dochází ke spojení všech komponentů jako celku v souladu se strategií Průmysl 4.0. A s integrovanými komponenty FANUC je zaručena kvalita a spolehlivost.