Získat navigaci

V zájmu maximálního úspěchu na asijských trzích firma MAG nasazuje CNC systém FANUC 31i-MODEL B5

Zadání: Přední výrobce obráběcích strojů, firma MAG, hledala pro své nové dvouvřetenové obráběcí centrum systém řízení, který by zvýšil atraktivitu stroje pro větší cílové skupiny na celém světě. Dalším důležitým požadavkem bylo, aby výrobce řízení dokázal pokrýt všechny oblasti, konkrétně od špičkových CNC systémů přes kontroléry PLC až po rozhraní HMI.

Řešení: Prototyp nového dvouvřetenového obráběcího centra MAG je vybaven CNC systémem FANUC 31i-MODEL B5. V tomto novém stroji MAG dále pracuje celkem 18 servomotorů hlavních i pomocných pohonů.

Výsledek: Díky nasazení systému FANUC může být stejné zařízení MAG použito kdekoli na světě, zejména v Číně a Indii, kde je instalováno nejvíce obráběcích strojů a jejich počet stále roste. Při srovnání s přímou konkurencí mezi výrobci řídicích systémů spatřuje MAG velkou výhodu v ekonomické efektivitě komponent FANUC, kterou je možné přenést na koncové zákazníky. 


Prototyp firmy MAG pro veletrh AMB s CNC technologií FANUC

Firma MAG hodlá proniknout do odvětví výroby komponent. Pomoci jí má světová premiéra obráběcího centra. Nové dvouvřetenové obráběcí centrum využívá řízení a technologii servopohonů FANUC.

S modelem SPECHT 500 DUO+ hodlá firma MAG v prvé řadě nabídnout výrobcům komponent ekonomicky výhodné řešení. Firma MAG se dříve zaměřovala téměř výhradně na automobilový průmysl. Nepřekvapí, že mezi výrobci OEM a dodavateli je označována jako „dodavatel systémových strojů“. Nyní nastal čas rozmachu, podpořený na počátku impozantním impulsem.

Výkonné obráběcí centrum SPECHT 500 DUO+ slaví na veletrhu AMB nejen svou světovou premiéru, ale také odhaluje nasazení systému řízení FANUC. Prototyp nového dvouvřetenového obráběcího centra je vybaven CNC systémem FANUC 31i-MODEL B5. V tomto novém stroji MAG dále pracuje celkem 18 servomotorů hlavních i pomocných pohonů.

Řízení FANUC bylo zvoleno proto, aby stroj byl zajímavý pro větší cílové skupiny na celém světě.
Úspěšné a rozsáhlé obchody v Číně povzbudily firmy MAG a FANUC k tomu, aby se nyní zaměřily i na evropský trh. Nakonec podnikání v Asii představuje pro firmu MAG o něco více než 50 % celkových prodejů. A asijští zákazníci ve svých specifikacích preferují jako dodavatele řídicích systémů právě firmu FANUC. Dr. Manfred Berger, výkonný viceprezident oddělení globálního odbytu MAG IAS Eislingen: „V některých letech byla systémem FANUC vybavena dokonce polovina všech CNC strojů vyrobených ve firmě MAG.“

Obecně platí – a obě strany s tím souhlasí – že výrobci OEM i jejich subdodavatelé poptávají víceméně jednotné standardy. Bernard Lusch, vedoucí odbytu CNC řízení ve firmě FANUC Germany, říká: „Musíme nabídnout možnost vyrábět komponenty na stejném zařízení kdekoli na světě.“ Firma MAG může být každopádně spokojena s tím, že našla globálně dostupný zdroj osvědčených a vysoce výkonných systémů řízení. Při srovnání s přímou konkurencí mezi výrobci řídicích systémů spatřuje MAG velkou výhodu v ekonomické efektivitě komponent FANUC, kterou je možné přenést na koncové zákazníky. Obchody v Číně a Indii dále porostou. Již dnes Čína disponuje větší instalovanou výrobní kapacitou obráběcích strojů než zbytek světa a podobný vývoj se v následujícím desetiletí očekává v Indii. Dr. Berger: „Při zohlednění tohoto trendu má spolupráce s firmou FANUC pro MAG ještě větší význam.“

Firma hodlá těžit ze své dobré pověsti v odvětví systémových strojů při jejich zavádění do výroby komponent. Bude k tomu stačit jen několik úprav a doplnění. Nový dvouvřetenový stroj SPECHT je například osazen paletovým měničem, který se v dané podobě ve velkosériových aplikacích v automobilovém průmyslu nepoužívá. V minulosti firma nechtěla vytvářet konkurenci své sesterské společnosti vývojem vlastní řady obráběcích strojů – ale díky trendům panujícím na trhu to již není udržitelné. A kromě toho: „Naší silnou stránkou jsou pětiosé stroje,“ směle tvrdí motto. První zákazníci – z odvětví dodavatelů pro automobilový průmysl – už přicházejí.

Inteligentní a univerzální
Jako systémový dodavatel v oblasti CNC systémů a servopohonů může firma FANUC k „Inteligentnímu systému výroby“ poprvé představenému loni na veletrhu EMO přidat značnou hodnotu. Právě po tom MAG volá: „Je důležité, aby výrobce řídicích systémů dokázal pokrýt všechny oblasti. Konkrétně od špičkových CNC systémů přes kontroléry PLC až po rozhraní HMI. Plánem je zavést standardizované rozhraní a servisní koncepce všude – od nejjednodušších strojů po obráběcí centra. Řídicí systém přitom musí nabízet obsluze i pracovníkům údržby více funkcí než v minulosti, např. v oblasti diagnostiky, programování rozhraní, zavádění základních nástrojů, autodiagnostiky nebo měřicí techniky na strojích.“ Firma MAG spatřuje paralelu mezi obráběcími stroji a moderními automobily: Rutinní úlohy budou v budoucnu plně nebo z části přejímat asistenční systémy. Nejdůležitějším komunikačním rozhraním mezi pracovníky obsluhy a údržby se stane operátorský ovládací panel. Dr. Berger: „Vedle technologie snímačů a výkonu na straně zařízení bude výrobce řídicích systémů hrát stále důležitější roli i u asistenčních systémů.

Pro firmu MAG je využití CNC systémů FANUC příslibem špičkových technologií, ale také lepší dostupnosti. To znamená, že spolehlivost celků bude mnohem vyšší než u konkurenčních produktů. Servisní záznamy budou vykazovat prakticky bezporuchový provoz. Další výhoda technologie FANUC vyjde najevo po otevření rozváděcí skříně. „Vypadá dokonale uspořádaně, neboť jednotlivé součásti, jako např. invertor, jsou velmi kompaktní.“

Rozměry obráběných komponent jsou omezeny odstupem vřetena. Model Specht 500 Duo disponuje odstupem vřetena 720 mm, přičemž nejbližší větší dvouvřetenový stroj nabízí odstup 810 mm. Vhodným uspořádáním mohou operátoři získat více volného prostoru,“ říká Jürgen Mayer z oddělení marketingu technických produktů. Přípraváři a programátoři jsou v tomto ohledu velmi kreativní a standardní rozměry je nemohou zastrašit, což je patrné na příkladu nápravového držáku, který je 'zkrátka' upevněn šikmo.“

A to jsou jen některé z oblastí, v nichž uživatelé mohou získat odborné poradenství u specialistů z firmy MAG. Odkazem na „kompletní nabídku“ dr. Berger lehce nastínil otázku předprodejních, prodejních i poprodejních služeb. Je tak možné začít již na virtuálním stroji analyzovat obráběcí postupy, posoudit doby cyklu a scénáře kolizí za provozu. „Kromě toho máme zkušenosti s nabídkou rozmanitých konceptů automatizace nebo propojení.“ Mít správného partnera pro automatizaci je výhrou. Firma MAG má velmi jasná očekávání:


"Today and in the future, our customers require the flexibility from a machine and systems supplier that he can offer all the major brands of controls. For MAG, this means that all machine models can be equipped with FANUC components and must be available at all times. In the higher-end machine segment, we find a limited group of suppliers offering similar quality. Our customers buy the most economical solution from the group of suppliers from whom they have solicited bids. To the extent that FANUC is approved in the requirements specification, there will be no alternative.“

Nový dvouvřetenový stroj od firmy MAG je podobně jako jeho předchůdci rychlý a produktivní. Chlubí se skvělými základními parametry: čas od řezu do řezu kratší než 2,5 sekundy a čas výměny nástroje pod jednu sekundu představují v porovnání s konkurenčními stroji špičkové hodnoty. Za krátké časy od řezu do řezu vděčí stroj servopohonům FANUC ve spojení s vlastním softwarem firmy MAG.

Aby byl stroj nejen rychlý, ale také přesný, disponuje kompenzací ve všech lineárních osách. V osách X, Y a Z snímají polohu vřetena v pojezdech pravítka Heidenhain. Dva rychlé servomotory FANUC na každé ose stabilizují případné polohové odchylky. Díky tomu je za všech okolností zajištěna optimální poloha vřetena.

U novinky SPECHT 500 DUO+ se firma MAG přirozeně spoléhá na kombinaci řetězového a kotoučového zásobníku. Patentovaný zásobník nástrojů dovoluje realizovat výměnu nástroje v rekordním čase – pod jednu sekundu. Odpovídající software vlastní výroby využívá CNC řízení a zkracuje čekací doby na minimum. Vkládání až 112 nástrojů do zásobníku se odehrává ve výšce, která je pro uživatele pohodlná, a navíc souběžně se samotným obráběním.

Hospodárné využití energie
Ačkoli je obráběcí centrum SPECHT 500 DUO+ navrženo speciálně pro trh s komponenty, poptávka po energeticky účinných postupech vychází z odvětví automobilového průmyslu.
Bernhard Lusch: „Tento stroj přináší v porovnání s konkurencí příznivější spotřebu energie.“ Nicméně: Hodnoty spotřeby je také třeba pečlivě dokumentovat. Doplňková sada pro stroj MAG s řízením FANUC proto bude obsahovat rovněž energetický monitor, tj. rozhraní pro měření spotřeby energie. Dokonce již před debutem stroje SPECHT 500 DUO+ probíhaly debaty na téma časového plánu vývoje v nejbližší budoucnosti. Lze předpokládat, že na obráběcích centrech budou realizovány i procesy honování. Řízení FANUC je pro tyto potřeby vybaveno nepochybně velmi kvalitně.