Získat navigaci

Firma Leibold spoléhá na CNC řízení FANUC, které zaručuje konzistentní kvalitu v širokém spektru obráběcích procesů

Zadání:
Zavést systém komplexního řízení jakosti (TQM) a docílit nulového počtu zmetků ve výrobním závodě s přibližně 160 obráběcími centry, včetně jedno- a vícevřetenových strojů, strojů s několika osami a strojů s automatickým otočným zásobníkem.

Řešení:
S ohledem na široké spektrum realizovaných postupů povrchové úpravy kovů poptávala firma Leibold CNC systém, který bude schopen si poradit se složitými geometriemi obrobků a umožní dosáhnout vynikající přesnosti. Systém, který však současně bude natolik flexibilní, aby bylo možné jej provozovat na mnoha strojích a který bude možno rychle přizpůsobit novým objednávkám.

Výsledek:
Díky dlouhodobým zkušenostem s produkty FANUC ve výrobě bylo CNC řízení FANUC jasnou volbou. Navzdory tomu, že v dílnách vedle sebe pracují stroje různých generací, lze díky filozofii dopředné kompatibility, kterou firma FANUC uplatňuje při vývoji řídicích systémů, na nových strojích spouštět i starší NC programy firmy Leibold. Bez ohledu na proces je přínosem značná úroveň konzistence v celém závodě.

 


Kvalita jako faktor úspěchu

Výrobce přesných soustružených součástí se spoléhá na společnosti Star Micronics a FANUC

Společnost Leibold & Amann již po několik desetiletí vyrábí vysoce přesné soustružené díly. Už brzy po založení přistoupila ke komplexnímu řízení kvality a v současnosti se snaží zcela eliminovat vady. V této oblasti se k sobě kontrola kvality a výroba stále více přibližují a jednotlivé součásti tak hrají životně důležitou roli. Firma Leibold & Amann se může vždy spolehnout na své partnery, společnosti Star Micronics a FANUC.

Každý, kdo chce v dnešní době uspět v oboru výroby přesných součástí, musí splnit několik podmínek: geometrie obrobků je stále složitější a přitom rostou nároky na kvalitu. Dodavatelé také musí být schopni přizpůsobit se velikosti výrobní série a ve většině případů dodávat v požadovaných termínech. Mnozí zákazníci také od svých dodavatelů požadují poradenství a spolupráci na vývoji od úvodní myšlenky až po zahájení výroby.

Společnost Leibold & Amann z německého města Wellendingen-Wilflingen je příkladem dodavatelské firmy, která se rozvíjí spolu s nároky na ni kladenými a která dosáhla příkladných výkonů. Po dlouhé roky již je tento specialista na přesné soustružené součásti upřednostňovaným dodavatelem špičkových výrobců automobilových dílů OEM i jejich dodavatelů. Firma obdržela i několik ocenění, například nedávno v listopadu 2011 jí skupina ZF Group udělila Cenu pro dodavatele.

Společnost Leibold & Amann bere výrobu velice vážně a je proto schopna splnit všechny požadavky zákazníků: firma může dodávat výrobky v malých i velkých sériích – od 52 milionů kusů –, dokáže vyrábět složité i jednoduché díly od velikosti špendlíku až po 1 metr délky, a to v podstatě v jakékoliv požadované kvalitě. Základem toho všeho je dobře vyškolený personál, který je oddaný své práci a má zažitou filosofii kvality, a strojový park umožňující ekonomicky výhodnou výrobu přesných součástí.

Výroba a kontrola kvality k sobě neoddělitelně patří

Michael Leibold, který je ve firmě zodpovědný za veškerou technologii výroby, vysvětluje: „Byli jsme jednou z prvních firem v oboru přesných technologií, která začlenila požadavky komplexního řízení kvality do své firemní filosofie. Spojení výroby s kontrolou kvality bylo jednou z nejdůležitějších změn v rámci systematického zavádění našeho systému zajišťování kvality.“

Výsledky jsou jasně vidět, stačí se podívat na výrobní závod. Měřicí stanice systému CAQ (počítačové řízení kvality) umístěné v každé skupině strojů jsou jasným výrazem toho, jaký důraz klademe na kontrolu kvality. Tyto měřicí stanice, začleněné přímo do výrobního procesu, takže lze přesně a s použitím správných měřicích nástrojů kontrolovat a dokumentovat kvalitu výrobků v určených intervalech podle plánu měření, zaručují velmi vysokou úroveň kvality.

Špičkové stroje jako základ kvality

Nejprve je však třeba kvalitu vyrobit. Michael Leibold říká: „Aby byla výroba ekonomicky výhodná, musí být přesné díly a sestavy vyrobeny specificky podle své geometrie a množství. Protože jsme se nechtěli specializovat na skupinu součástí, rozhodli jsme se zaměřit na několik výrobních oblastí. Díky tomu dnes můžeme nabídnout nejekonomičtější způsob výroby libovolné součásti.“

Škála obráběcích strojů na ploše více než 10 000 m² je vskutku působivá: Většina z přibližně 160 strojů jsou frézky. Zpravidla mají jedno vřeteno, jsou zde však i stroje s deseti vřeteny, stroje s několika osami a stroje s automatickým otočným zásobníkem. V sousedství frézek je část provozu věnovaná broušení, v níž jsou zastoupeny například takové obráběcí stroje, jako jsou ponorné pily, průchozí bezhroté brusky a konturovací bruska. Firma Leibold & Amann je připravena i na různé způsoby konečné úpravy kovů. Patří mezi ně lapování, pískování, otryskávání sklem, indukční tvrzení a tepelné ošetření, ale i servisní ošetření povrchu.

Provozované stroje pocházejí především od společnosti Micronics z Neuenbürgu. Tato spolupráce se osvědčuje již mnoho let, podobně jako úspěšná spolupráce s dodavatelem řídicích a pohonných zařízení, společností FANUC. Ta v roce 1984 vybavila první soustruh řízený pomocí CNC, který si firma Leibold & Amann pořídila. Postupem času firma získala v produkty značky FANUC větší důvěru, stejně jako v jí poskytovaný servis a konzistentní přístup. Proto v oblasti přesných soustruhů již zůstala této značce věrná. Michael Leibold souhlasí: „Ve firmě FANUC nepochybně máme kompetentního, poctivého a konzistentního partnera.“

CNC od firmy FANUC – spolehlivost a dopředná kompatibilita

Proto na zdejších strojích různých generací naleznete i různě staré modely řídicích zařízení až po nejnovější přístroje CNC. Protože však společnost FANUC zastává filosofii dopředné kompatibility ovládacích zařízení, lze téměř všechny – dokonce i ty starší – programy NC spustit na nových strojích. „Je třeba mírně upravit formát, nicméně pak již je vše připraveno,“ zdůraznil Michael Leibold. „To je pro nás přirozeně velice pohodlné. Co však oceňujeme nejvíce je přesnost a spolehlivost produktů značky FANUC. K dosažení stabilně vysoké výrobní kvality je totiž velmi důležitá pohotovost strojů a ovládacích zařízení.“

A i pokud selže plošný spoj nebo se objeví problémy s motorem, bývá chyba zpravidla rychle napravena. Firma Leibold & Amann má i malý sklad náhradních dílů a komponent se standardními zesilovači, motory a řídicími prvky pro případ, že je třeba rychle řešit nouzový stav. Náhradní díly si ovšem tento výrobce soustružnických produktů může objednat i online přímo od firmy FANUC. „Funguje to výborně. U našich nejstarších modelů CNC to může být mírně obtížnější,“ poznamenává Michael Leibold. „Protože jsou komponenty značky FANUC velmi trvanlivé, nejsou některé náhradní díly dostupné nepřetržitě – na rozdíl od ostatních. Společnost FANUC nám nicméně vždy nabídla způsob, jak problém s náhradními díly vyřešit.“

Protože firma Leibold & Amann používá téměř výhradně řídicí zařízení značky FANUC, školí na systémech FANUC i své zaměstnance. Pro tento účel si od firmy FANUC pořídila školicí software NC Guide. Ten umožňuje simulovat na počítači celý obráběcí stroj. Programy pro CNC řízení jsou nejprve napsány na počítači a je provedeno jejich simulované spuštění, teprve poté jsou vyzkoušeny na skutečném stroji. „Je to nesmírně praktické,“ říká Michael Leibold, „protože díky tomu mohou naši zaměstnanci během školení již v rané fázi získat zkušenosti s produkty FANUC a téměř bez námahy se seznámit s řízením.“

Leibold & Amann – špičková přesnost již více než 75 let

Tato firma střední velikosti z Wellendingen-Wilflingenu nedaleko německého města Rottweil se již více než 75 let specializuje na výrobu vysoce přesných soustružených a drobných součástí. Díky neustálému vylepšování výrobní technologie a kontroly kvality její produkty splňují nejpřísnější kvalitativní standardy. I díky tomu již firma několikrát získala cenu Preffered Supplier (Upřednostňovaný dodavatel) od zákazníků z automobilového průmyslu, ale i od firem působících v oblasti elektrotechniky a lékařských zařízení. V současnosti ve firmě pracuje asi 180 zaměstnanců. Její roční tržby dosahují přibližně 35 milionů euro.

Použité produkty FANUC