Získat navigaci

Úkol
Tento automatizační úkol vyžadoval umístění plastových vstřikovaných lahví do zásobníků s jednotlivými dutinami navrženými tak, aby každý díl byl oddělen od ostatních. Kromě toho zákazník požadoval, aby se mezi zásobníky při jejich vrstvení na sebe umístila pěnová fólie, aby se zachovalo čisté oddělení mezi díly v jednom zásobníku a dnem zásobníku nahoře. Obvykle se tato práce provádí ručně.

Řešení
Řešení realizované švýcarskou společností Roth Technik zahrnovalo dva roboty FANUC. První byl šestiosý robot M-10iD/10L s užitečným zatížením 10 kg a druhý byl čtyřosý robot SR-6iA s užitečným zatížením 6 kg.

Výsledek
Řešení umožnilo společnosti Kunstoff-Packungen provozovat výrobní linku autonomně, přičemž autonomní provoz trvá nejméně 8 hodin při plné rychlosti a dosahuje doby cyklu 0,8 sekundy. Díky kompaktním rozměrům řešení bylo dosaženo výrazné úspory místa.

O společnosti Kunstoff-Packungen AG

Společnost Kunstoff-Packungen má dlouhou historii, na kterou je hrdá. Byla založena v roce 1894 ve švýcarském Kreuzlingenu a dnes ji řídí majitel, přičemž má více než 90 zaměstnanců a 72 strojů na zpracovávání plastů. Zaměřuje se na poskytování obalových řešení pro konkrétní zákazníky na míru. Společnost vyrábí plastové nádoby s dutými stěnami, lahve a ohebné trubky s rozsahem objemu od 5 do 1 500 mililitrů. Zákazníci společnosti Kunstoff-Packungen působí především ve farmaceutickém, kosmetickém, potravinářském a chemicko-technologickém průmyslu. Společnost dodává produkty zákazníkům po celém světě a je schopna dodržovat specifikace ISO třídy 7 pro čisté prostory.

Roboty FANUC ve společnosti Kunstoff-Packungen AG

Vzhledem k tomu, že výrobci se všude na světě potýkají s nedostatkem kvalifikovaných pracovních sil, Kunstoff-Packungen jako společnost zaměřená na dokonalost neustále hledá způsoby, jak zvýšit úroveň automatizace. Marcel Fetzer, vedoucí technologického oddělení společnosti, vysvětlil aplikaci, kterou si vybrali pro robotickou automatizaci, následovně.

"Zákazník nás požádal, abychom díly s dutinami vkládali do krabic odděleně a po každé vrstvě je zajistili mezivrstvou. To se běžně dělá ručně, ovšem my jsme si dali za cíl tento úkol zautomatizovat. Bylo pro nás důležité, abychom mohli systémem pokrýt malé i velké tvary forem, a tak jsme začali hledat vhodné dodavatele.

 

 

Markus Roth, majitel společnosti Roth Technik GmbH, popsal řešení:

"Implementovali jsme vysokorychlostní řešení balení pomocí dvou robotů FANUC, které přebírají lahve ze vstřikovacího vyfukovacího stroje. Dosáhli jsme minimální doby cyklu dílu na úrovni 0,8 sekundy a díly se ukládají dutinami od sebe, což je pro zákazníka velmi důležitá výhoda z hlediska kvality. Kromě toho se výrobní data ukládají na čip RFID, který je pak automaticky přenáší do etiketovacího systému, takže i tam se minimalizuje chybovost. Díky použití dvou robotů FANUC dosahujeme maximální flexibility, která byla pro různé typy produktů a procesů nezbytná.

Jedním z prvků, které inženýři společnosti Roth Technik použili ke zvýšení efektivity automatizace, byl dvouúčelový uchopovač. Díky uchopovači může robot manipulovat s více plastovými lahvemi najednou a také podle potřeby polohovat tenkou pěnovou fólii. Marcel Fetzer popisuje, jak je spokojen s výsledky:

"Balicí linka se dvěma roboty nám umožňuje autonomní provoz výrobní linky. Projekt byl úspěšně realizován ve spolupráci se společnostmi Roth Technik a FANUC, což nás přimělo objednat další dva systémy pro jinou oblast."