Získat navigaci

Úkol: 
V zájmu zachování konkurenceschopnosti potřeboval švýcarský výrobce brusek Harding Grinding Group zkrátit dobu výrobního cyklu tak, aby se zvýšila flexibilita výrobních procesů.

Řešení: 
Balíček řešení od společnosti FANUC poskytly správná technologická řešení v oblasti řízení a pohonů pro všechny konfigurace, která lze ovládat pomocí personalizovaného uživatelského rozhraní.

Výsledek: 
Švýcarská přesnost v kratších dobách cyklu prostřednictvím rychlého a flexibilního převybavení novými nástroji díky zařízení FANUC CNC 31i-B a Panel iH Pro v kombinaci se strojem Kellenberger.

STÁHNOUT PDF

Jádrem modulárního konceptu je technologie řízení a pohonů FANUC.

V důsledku neustále se zkracujících výrobních cyklů je mnoho obráběcích společností nuceno zlepšit svou flexibilitu a trvale jsou vystavovány tlaku na snižování nákladů. Zároveň se zvyšují nároky na přesnost - zejména s ohledem na tolerance tvaru a polohy. Toto má dopad i na výrobce brusných strojů, jakým je například Hardinge Grinding Group, o čemž se lze přesvědčit ve společnosti Kellenberger se sídlem v St. Gallenu, jež je střediskem kompetencí společnosti Hardinge, které je zodpovědné za všechny brusné výrobky. U nově vyvinutých výrobků se příslovečná švýcarská přesnost nejenže považuje za samozřejmost, ale 
je však třeba dbát i na to, aby stroje umožňovaly krátké časy cyklu, rychlé a pružné nastavení a - při zachování veškeré kvality - co nejvyšší nákladovou efektivitu
Klíčem jsou koncepty na bázi platforem: Zákazník těží z modulární konstrukce stroje se standardizovanými komponenty z hlediska nákladů, flexibility díky specifickým konstrukčním provedením, dodacích lhůt, dostupnosti i údržby. Zvláště vhodným příkladem tohoto je nově vyvinutý stroj Kellenberger 100, univerzální hrotová bruska, která nahradí stroje řady Kellenberger Vista a Vita, Tschudin T25 a Jones & Shipman CNC Ultramat a Ultragrind 1000 strojů, aniž by se uživatel musel obejít bez jakékoliv z funkcí.

Koncept stroje budoucnosti

Rolf Wald, vedoucí produktového managementu ve společnosti Hardinge Grinding v Evropě, k tomu dodává: „Podle naší definice nový Kellenberger 100 obsluhuje cely střední segment broušení válcových ploch, čímž i nadále klademe velký důraz na vysokou kvalitu a trvanlivost.“ V závislosti na aplikaci příslušných komponentů může být univerzální hrotová bruska konfigurována jako jednoduchý stroj z jednoho dílu, který lze použít například ve výrobě nástrojů a forem, případně i jako vysoce vybavený výrobní stroj s připojeným nakladačem.
Rolf Wald, vedoucí produktového managementu ve společnosti Hardinge Grinding
Tato nová platforma byla umožněna díky vysoké odbornosti společnosti Kellenberger v oblasti vývoje a vertikální integrace do míry až 80%, takže všechny důležité díly s dopadem na kvalitu lze vyrábět v závodě v St. Gallenu. Za účelem optimalizace montáže takto univerzálního stroje společnost Kellenberger také přešla na synchronizovanou sestavu stojanů, která nabízí vysoký stupeň flexibility a zaručuje krátké dodací lhůty.

Rolf Wald, který je od roku 2000 zodpovědný za prodej strojů Kellenberger a od roku 2009 je přímo zaměstnán společností Kellenberger, zdůrazňuje novou koncepci brusné hlavy na straně stroje: „S jediným, velmi kompaktním základním konstrukčním řešením dokážeme vyrobit deset různých brusných hlav, které se vždy pohybují bez jakýchkoliv kolizí, a to od jednoduchých až po velmi složité varianty.

Produktový manažer Rolf Wald je přesvědčen o úspěchu stoje Kellenberger 100 . „Uživatel má prospěch z konceptu platform a nepřetržitou podporu ve formě předpracovaného návrhu rozhraní člověk - stroj.“ 

S jediným, velmi kompaktním základním konstrukčním řešením dokáže společnost Kellenberger vyrobit deset různých brusných hlav - od jednoduchých až po velmi složité varianty. 

Součástí modulové koncepce: Technologie řízení a pohonů

V kombinaci s různými pracovními vřeteníky, koníky a osovými pohony může firma Hardinge svým modelem Kellenberger 100 vyhovět téměř jakýmkoliv požadavkům zákazníků, zejména pokud je stroj k dispozici v délkách 600 a 1000 mm. Další pozoruhodností, o které se zmiňuje Rolf Wald, je technologie řízení a pohonů: „Musí být vhodná pro všechny varianty stroje a musí být doplněna rozhraním člověk-stroj, které zajišťuje co nejjednodušší provoz. Zde jsme našli s modelem FANUC CNC 31i-B a 19" dotykovým panelem dokonalé řešení. Požadavky na kvalitu našich strojů přesně splňuje i všeobecně vysoká spolehlivost ovládacích prvků FANUC“.
Bernard Gschwend, vedoucí technologie společnosti L. Kellenberger & Co. AG, k tomu dodává: „Díky dlouholeté spolupráci se společností FANUC v segmentu univerzálních hrotových brusek s jistotou víme, že ovládání modelu FANUC 31i-B splňuje veškerá očekávání v oblasti výkonu univerzálních hrotových brusek, jako je Kellenberger 100. Zkušenosti společnosti FANUC v oblasti broušení se odrážejí také v použité technologii řízení a pohonů. Ovládání pohonu je velmi přesné, což umožňuje broušení přesných profilů. Mimo jiné je také zahrnuta interpolační funkce, s níž bruska Kellenberger dokáže snadno provádět broušení nekruhových ploch. „Kromě toho je rychlost modelu 31i vhodná také k výrobnímu broušení,“ zmiňuje Bernard Gschwend. Podle jeho názoru větší výzvou bylo, že „jednoduchý design nabízí stejně atraktivní poměr cena/výkon jako technicky nejnáročnější varianta“.

Michael Platz, prodejní technik pro klíčové klienty ve společnosti FANUC Švýcarsko, toto řešení vysvětluje: „Pro Kellenberger jsme sestavili čtyři balíčky řešení v oblasti řízení a pohonů, které se používají v závislosti na osové konstrukci. Odlišují se výkonností motoru a některými zvláštními vlastnostmi - a cenou.“

Co se týče spolupráce, produktový manažer Wald potvrzuje: „Intenzivně a velmi úspěšně spolupracujeme se zkušenými zaměstnanci společnosti FANUC ze švýcarské pobočky v Bielu. Spolupracují s námi přímo na místě s cílem najít řešení, zejména v oblasti rozhraní člověk-stroj. V případě nutnosti byla poskytnuta také rychlá pomoc ze strany servosystémů nebo CNC laboratoře v sídle společnosti FANUC v Japonsku.“

Velký dotykový displej umožňuje intuitivní programování

Kellenberger je prvním švýcarským výrobcem strojů, který používá novou 19" dotykovou obrazovku, navrženou pro intuitivní ovládání. Gschwend, šéf útvaru technologie: „Odvedli jsme spoustu přípravných prací a společně s Fraunhoferovým institutem jsme stanovili požadavky na terminál a jeho ovládání. Společnost FANUC poté vytvořila nezbytný základ pro realizaci našich nápadů.“ Výsledkem je rozhraní s vlastním prostředím Kellenberger, které umožňuje snadné a bezpečné používání stroje v každodenní praxi - je založeno na cyklech FANUC nebo vlastních makrech v pozadí. Zajištěno je také vestavění do budoucích koncepcí Industry 4.0. Integrované rozhraní OPC UA umožňuje obousměrnou komunikaci tak, aby stroj mohl odesílat informace, ale také je přijímat z externích senzorů.
Společnost Kellenberger vyvinula uživatelské rozhraní na bázi modelu FANUC CNC 31i-B a 19" dotykového panelu. 
Uživatel má možnost volby mezi dvěma programovacími režimy: nově navrženým programováním cyklu a grafickým programováním ve vztahu k obrobku. Žádná z variant nevyžaduje znalosti o programování podle norem ISO. Pro Rolfa Walda se jedná o evidentní silnou stránku stroje Kellenberger 100: „Uživatel těží z důsledné podpory nově vytvořeného uživatelského rozhraní a může tak rychle nalézt nejvhodnější díl i pro jednotlivé součásti. Přispívají k tomu i integrované automatické technologické výpočty.

Je zřejmé, že práce pracovníků obsluhy by měla být co nejjednodušší. Společnost Kellerberger chce koneckonců svou novou platformou nejen dobýt evropský trh, ale také Asii a USA. 

Pro produktového manažera Walda je zde důležitá také kontrola ze strany společnosti FANUC: „Podle mého názoru nemá žádný jiný dodavatel CNC tak vysokou mezinárodní pověst jako FANUC.“ 

Kellenberger / Hardinge

Text Kellenberger je tradiční společnost se 100letou historií. První univerzální hrotová bruska byla vyrobena již v roce 1918. Až do roku 1995 byl Kellenberger rodinným podnikem tří generací. Pod vedením Jürga Kellenbergera byla společnost prodána firmě Hardinge, americké společnosti s přibližně 1500 zaměstnanci po celém světě. Hardinge zastřešuje oblasti soustružení, frézování, broušení a upínacích systémů.

Společnost Kellenberger v St. Gallenu je hlavním místem skupiny Hardinge Grinding Group s cca 250 zaměstnanci a je zodpovědná za veškeré brusné výrobky. Kromě toho jsou zde i závody ve městech Biel/Švýc., Shanghai/Čína, Leicester/VB a Elgin/USA s dalšími 200 zaměstnanci. Vyrábí se zde univerzální hrotové, vnitřní válcové, výrobní a souřadnicové brusky.

Více informací získáte kontaktováním:

L. Kellenberger & Co. AG
Heiligkreuzstrasse 28
CH-9008 St.Gallen
T  (+41) 71 242 91 11
info@kellenberger.net
www.kellenberger.com 
FANUC Switzerland GmbH
Grenchenstrasse 7
CH-2500 Biel/Bienne 8
T  (+41) 32 366 63 63
info@FANUC.ch
www.FANUC.eu