Získat navigaci
Zadání: 
Společnost ITW potřebovala spolehlivá zařízení s vysokou přesností a nízkou průběžnou údržbou, aby mohla svým zákazníkům nabízet nepřetržité dodávky dílů. 

Řešení: 
V současné době společnost ITW při výrobě používá 35 vstřikovacích lisů FANUC s upínací silou v rozsahu od 15 tun do 300 tun. V budoucnu budou následovat také roboty, které budou tato zařízení obsluhovat.

Výsledek: 
Společnost ITW nyní může zaručit spolehlivou, precizní a přesnou výrobu dílů a uspokojit tak poptávku svých zákazníků v současnosti i budoucnosti.

Jako skupina je ITW významným dodavatelem pro většinu evropských a světových výrobců automobilů a švédská společnost se neodlišuje, protože většina jejich produktů směřuje k různým kultovním švédským značkám.

Společnost ITW Sweden byla založena na počátku tisíciletí. Její specializací byla výroba technicky lisovaných plastových dílů pro výrobce automobilů. Dnes ve Švédsku pokračuje ve svém silném odkazu tím, že ročně vyrobí více než 300 milionů dílů, a to převážně pro zákazníky z automobilového průmyslu.

Historie společnosti ITW Sweden sahá ještě dále a lze ji připsat dvěma bratrům. Bratři Conradsové vyráběli plastové formy v malém švédském městě Bredaryd na konci minulého století a rychle se stali ve svém oboru odborníky. Vzhledem k tomu, že vyráběli velmi technické formy, brzy si uvědomili, že by svou nabídku mohli ještě více zhodnotit, pokud by je mohli testovat přímo ve firmě. Koupili si hydraulický vstřikovací stroj, na kterém své formy testovali, ale již od počátku bylo zřejmé, že nad procesem lisování potřebují lepší kontrolu, aby plně porozuměli charakteristikám forem, které vyráběli.

Bratři si poté zakoupili zařízení FANUC ROBOSHOT. Rozhodli se pro něho z důvodu výkonného ovládání, plně elektrického designu, opakovatelnosti a přesnosti a díky bezprecedentní spolehlivosti, která se během mnoha let provozu prokázala. 

Společnost ITW Sweden jejich firmu převzala v roce 2003 a nyní má ve své výrobní hale třicet pět zařízení FANUC. V tomto roce také pořídí další zařízení, aby dále rozšířila svou výrobní kapacitu. Zařízení mají upínací sílu v rozsahu od 15 tun do 300 tun, přičemž většina zařízení má rozsah 50–150 tun. 
Håkan Lönnqvist, vedoucí výroby ve společnosti ITW Sweden, říká: „Některá zařízení ROBOSHOT, která v Bredarydu máme, jsou stará téměř 20 let. Jen velmi zřídka máme nějakou poruchu a požadavky na servis jsou minimální.“ Jako u všech zařízení a robotů řady FANUC vedou vysoká spolehlivost a efektivní design k velmi nízkým nákladům na vlastní provoz po celou dobu životnosti.

Společnost ITW Sweden v současné době provozuje přibližně 250 forem na 35 zařízeních, která má ve výrobě, a to vyžaduje, aby po určitou dobu držela zásoby různých dílů a umožnila tak nepřetržité dodávky svým zákazníkům, zatímco se na stejném zařízení vyrábějí jiné díly.  Možnost rychlé výměny formy a nastavení je klíčem k tomu, abyste mohli provozovat sériovou výrobu jako společnost ITW Sweden. 

Håkan Lönnqvist pokračuje: „Schopnost, kterou u zařízení FANUC máme, tedy vyměnit formu, načíst soubor nastavení a během několika testovacích vstřiků vědět, že jsou díly v pořádku, je pro udržení harmonogramu našich výrobních plánů prvořadá.“

Díly, které společnost ITW vyrábí, se u jednotlivých zařízení velmi liší, ale průměrná hmotnost vstřiku u všech jejích zařízení je pouze několik gramů, a i to je oblast, ve které má FANUC ROBOSHOT oproti konkurenci výhodu. Funkce přesného dávkování zařízení FANUC zlepšuje stabilitu procesu měřenou přímo pomocí hmotnosti dílu. Funkce „Precise Metering (přesné dávkování)“ funguje tak, že se před vstřikováním uzavře šroubový ventil, a to je možné pouze u vysokorychlostního ovládání a monitorování procesu vstřikování od společnosti FANUC. 

FANUC CNC řízení a servopohonový systém v zařízení ROBOSHOT umožňuje vysokou akceleraci, vysokou opakovatelnost rychlostí vstřikování a maximální přesnost pohybu vstřikovacích lisů. Jedná se o perfektní zařízení pro velkosériovou výrobu malých technických dílů, když je nutné zajistit 100% kvalitu. 

Håkan Lönnqvist poznamenává: „Spolehlivost, přesnost a snadné použití zařízení FANUC ROBOSHOT nám umožňuje důsledně dodržet náš výrobní harmonogram a monitorování. Výhody, které nám poskytují elektrická zařízení se servopohonem, nejsou tak patrné na první pohled, ale domníváme se, že by bylo velmi obtížné najít jiné zařízení, který by se mohlo se zařízeními FANUC srovnávat.“

Přestože společnost ITW Sweden již má zavedenu automatizaci portálového typu pro vykládání vstřikovacích lisů, začíná se poohlížet po nahrazení některých starších zařízení a hledá způsoby, jak zvýšit hodnotu své výroby, Jedním ze způsobů by mohlo být přidání 6osé automatizace k některým procesům. Používání robotů FANUC při kontrolách, montáži a balení je v mnoha evropských závodech společnosti ITW běžné, ve Švédsku však zatím ne. 

Håkan Lönnqvist nakonec poznamenává: „Vidíme, že balíček zařízení a robotů společnosti FANUC je vyvinut tak, aby vzájemně spolupracovali, a bude skvělé vidět, jak se díky kompletní 6osé automatizaci můžeme stát konkurenceschopnějšími a i nadále plnit požadavky našich zákazníků.“ 

Více informací o řadě vstřikovacích lisů FANUC ROBOSHOT naleznete zde.