Získat navigaci
Úkol:
Souřadnicové brusky s mikromilimetrovou přesností lze zajistit buď novými stroji nebo modernizací starého stroje, který stále pracuje s mechanickou přesností. Společnost IHR Elektronik AG / SA ze švýcarského Lajoux tyto modernizace nabízí – díky komponentům společnosti FANUC. V roce 2016 společnost modernizovala dvě brusky Hauser ve společnosti Pomtava S.A. A jednu brusku Hauser S3 ve společnosti Diametal AG. 

Řešení:
Díky zkušenostem majitele společnosti Rolanda Haslebachera s bruskami Hauser – 10 let pracoval v zákaznickém servisu společnosti – je společnost IHR Elektronik AG/SA obzvláště způsobilá k modernizaci svých strojů. K modernizaci využívá Roland Haslebacher komponenty FANUC, například ovládání FANUC 0i-MF, nebo u větších zařízení FANUC CNC řady 31i. 

Výsledek
Zákazníci mohou s modernizovanými stroji pracovat, jako by byl nové, mohou však ušetřit dvě třetiny nákladů. Díky novým terminálům pro obsluhu splňují stroje dnešní požadavky na CNC programování a jejich přesnost je často značně zvýšena. Společnost FANUC byla zejména přesvědčivá svou kvalitou, spolehlivostí a technickou podporou a proto je pro společnost IHR Elektronik AG/SA první volbou pro projekty týkající se modernizace strojního vybavení.
STÁHNOUT PDF

Souřadnicové brusky z fontány mládí – „Jungbrunnen“

Specialista na modernizaci dodává starým souřadnicovým bruskám Hauser nové vlastnosti 

Vzhledem k vysokým požadavkům na přesnost je souřadnicové broušení úzce specializovaným trhem. Jedná se o velmi specializované produkty určené pro vrtání nebo broušení forem, které vyžadují kvalitní povrchovou úpravu a mají tolerance udávané v mikrometrech. To je způsobeno tím, že souřadnicové brusky jsou převážně používány pro nejnáročnější obráběcí operace při výrobě raznic a forem, jakož i pro vysoce přesné součásti optických zařízení nebo pro výrobu speciálních přesných komponentů. Z tohoto důvodu jsou stroje vyráběny v malých množstvích, což v kombinaci s vysokými požadavky na přesnost znamená vysoké ceny.

IHR Elektronik AG/SA

Chcete-li ušetřit peníze, měli byste zvážit modernizaci staršího modelu stroje, tak jak to nabízí Roland Haslebacher. Zkušený strojní inženýr založil svou vlastní společnost před 20 lety – IHR Elektronik AG/SA. Tato společnost nyní sídlí ve švýcarském kantonu Jura, ve městě Lajoux. I když se podnikání primárně zaměřilo na objednávky týkajícími se automatizační a manipulační techniky a systémů pro nakládku a vykládku strojů včetně měření dílů, od roku 2006 získala velký význam i modernizace starých obráběcích strojů.

Roland Haslebacher vzpomíná: „Moje první objednávka v oblasti modernizace strojů se týkala stroje Oerlikon, který jsem modernizoval nejnovějšími elektrickými a řídicími technologiemi pomocí komponentů FANUC.“ Pak následoval soustruh VDF a již v roce 2007 první souřadnicová bruska Hauser.

Modernizace pomocí komponentů FANUC

Od té doby byla společnost FANUC Schweiz vždy jeho partnerem pro projekty v oblasti řízení a pohonu. „Jako mikropodnik, který tvořím já a má žena, se musíte se specializovat,“ vysvětluje Roland Haslebacher. „Společnost FANUC znám už dlouho, takže vím, že všechny jejich komponenty jsou vysoce kvalitní a spolehlivé. Již od začátku jsem technické podpory společnosti FANUC dostal tu nejlepší pomoc, abych získal zkušenosti potřebné pro projekty v oblasti modernizace.
Při provádění modernizací Roland Haslebacher úzce spolupracuje se společností FANUC Schweiz. Přednostně využívá CNC model řady 0i F od společnosti FANUC .

Mezitím se Roland Haslebacher specializoval zejména na modernizaci starších strojů značky Hauser. V této souvislosti využívá desetileté práce v zákaznickém servisu společnosti sídlící v Bielu, kde pracoval na začátku své kariéry. „Tyto zkušenosti jsou nesmírně důležité,“ říká odborník v oblasti obráběcích strojů. 

Mechanika těchto souřadnicových brusek je velmi dobře provedena a zůstává přesná po velmi dlouhou dobu. Je ale také velmi komplikovaná. Tyto brusky s osami Z a U jsou také vhodné pro kuželové vývrty a výrobu forem. Přesné porozumění tomu, jak pracují, je velmi důležité.“

Proto není mnoho společností, které by nabízeli modernizaci vaší 20 nebo 30 let staré brusky Hauser. 

Rene Scherz, technik prodeje ve společnosti FANUC Schweiz, dokonce tvrdí: „Roland Haslebacher je pravděpodobně jediným specialistou ve Švýcarsku a v dalších přilehlých zemích, který by u strojů Hauser takové úkoly přijal.

Arnaud Zimmermann (vlevo), ředitel společnosti Pomtava a Roland Haslebacher jsou spokojeni s úspěšným provedením modernizace zařízení Hauser S35 a S40.

Dávkovací čerpadla vyžadují vývrty s přesností na mikrometry

V roce 2016 modernizoval dvě zařízení Hauser pro švýcarskou firmu Pomtava S.A. Reconvilier: jednopilířový typ S35 a větší zařízení se dvěma pilíři S40. Rodinná společnost, která byla založena v roce 1986, se specializuje na vysoce přesná dávkovací čerpadla, která se používají například při průmyslovém lakování a lakování v automobilovém průmyslu. Společnost Pomtava má také vhodná čerpadla pro dávkování jedno a vícesložkových technologických kapalin, jako jsou silikony, lepidla, pryskyřice, různá tvrdidla apod. 

Ředitel společnosti Arnaud Zimmermann poukazuje na skutečnost, že výkon mnoha jeho čerpadel se v závislosti na konkrétním případě může pohybovat od minima 0,0005 l/min až do 20 l/min: „Vždy však při trvale přesném měření, které vyžaduje nejvyšší přesnost komponentů našich čerpadel. To se týká převodů a všech vývrtů, kterými je kapalina přiváděna a odváděna.“

Pro vytváření otvorů s tolerancí 5 μm používá přesná mechanika uvedené souřadnicové brusky vyráběné firmou Hauser, které Roland Haslebacher modernizoval. Mechanika strojů, které jsou staré přibližně 20 let, byla v perfektním stavu, což znamená, že bylo třeba modernizovat pouze elektrické součásti. Předcházející ovládání FANUC typ 0 muselo dát přednost nejnovějšímu modelu CNC řady 0i F od společnosti FANUC. Zařízení s až jedenácti osami, čtyřmi osami vřetena a dvěma kolejnicemi požadavkům zcela vyhovuje. „Současně může ovládat čtyři osy a obrábění 3+2 osy,“ vysvětluje Rene Scherz. „Je také plně kompatibilní s ostatními řídicími jednotkami FANUC řady 30i, 35i a Power Motion, které zjednodušují podávání náhradních dílů.“ Dále zdůrazňuje: „Díky špičkovému hardwaru a celé řadě standardních softwarů se systém FANUC CNC 0i-MF skvěle rozběhl. A obzvláště důležitým aspektem při modernizaci je nabídka vynikajícího poměru nákladů a přínosů.“ Roland Haslebacher toto ovládání preferuje, pro větší stroje však také používá CNC řady FANUC 31i.
Komponenty společnosti Pomtava pro dávkovací čerpadla lze na modernizovaných souřadnicových bruskách Hauser S35 a S40 perfektně upravit s přesností až na mikrometry.

Přínosné doplnění orovnávací a měřicí stanicí a také potlačení pneumatické brusky

Kromě instalace nového CNC se jeho práce na zařízení Hauser S35 a S40 skládala z výměny technologie měření, motorů, zesilovačů a modulů I/O, montáže rozvaděče a programování vysokorychlostního PMC (SPS), aby je přizpůsobil jednotlivým funkcím strojů. Pro společnost Pomtava Roland Haslebacher doplnil stroje orovnávacím vřetenem Fischer CBN-HF, měřící stanicí a novým multisenzorovým systém, který slouží k potlačení pneumatické brusky. To znamená, že se osa U nastavuje rychleji, dokud se nedotkne komponentu, čímž se ušetří pracovní doba uživatele. „Jsou to právě tyto druhy doplňků, které stroj povyšují na nejmodernější úroveň,“ zdůrazňuje odborník na modernizaci. „Samozřejmě jsme naprogramovali příslušné cykly pro broušení otvorů a obrysů stejně jako pro všechny doplňkové funkce.“
Nový ovládací panel na modernizovaném zařízení Hauser S3: Rozhraní programované pomocí FANUC Picture, které je speciálně navrženo pro každé použití a zákazníka a umožňuje snadné ovládání.
Díky FANUC Picture Roland Haslebacher vytvořil vlastní mnohostranný digitální povrch, který obsahuje vstupní obrazovky a diagnostické stránky specifické pro zákazníka a použití – což zásadně zjednodušuje ovládání zařízení. Arnaud Zimmermann je nadšený: „S těmito dvěma modernizovanými stroji můžeme pracovat tak, jako bychom pracovali s novými. Jedinou věcí je, že jsme díky IHR ušetřili dvě třetiny nákladů.“ V důsledku toho byla uskutečněna další objednávka: Na začátku roku 2018 Roland Haslebacher modernizuje pro společnost Pomtava další brusku Hauser S40 (dvanáctou) z ovládání Elesta typ 314 na nové ovládání FANUC 0i-MF.

Vysoce tvrdé, vysoce přesné opotřebovatelné díly

Dalším spokojeným zákazníkem společnosti IHR je Diametal AG z Bielu (Švýcarsko). Již od počátku se společnost založená v roce 1936 specializovala na výrobu a vývoj karbidových nástrojů, součástí hodinek a opotřebovatelných dílů z tvrdých materiálů, jakož i diamantových a abrazivních CBN nástrojů. Společnost vždy věřila, že všechny produkty by měly být charakterizovány nepřetržitou a vysokou přesností.

Přesnost různých opotřebovatelných dílů hraje zvláštní roli, například u perforovaných kotoučů, které se používají u spektrometrů. Komponent je vyroben z oxidu hliníku s 99,9% čistotou a má středový otvor se čtyřmi poloměry, které musí splňovat přísné tolerance. Vedoucí výroby Raffaele Carfora vysvětluje: „U čtyřech poloměrů je vyžadována přesnost vzdálenosti +/- 1 μm. Poloměr má toleranci 3 μm a centricita poloměru musí zůstat v rozmezí 4 μm. U tohoto super tvrdého keramického materiálu lze takové hodnoty dosáhnout pouze pomocí souřadnicové brusky.“

Souřadnicová bruska Hauser provádí tento úkon od roku 1981. Raffaelle Carfora, který začal ve společnosti Diametal pracovat ve stejném roce, nyní může toto zařízení ovládat se zavřenýma očima. Zná také jeho slabiny: „To je zjevně způsobeno starým ovládáním polohy 111 zařízení Hauser, který musel být stále zadáván programy přes pásky. K modelování komponentu s nejvyšší možnou mechanickou přesností bylo zapotřebí mnoho zkušeností.“ Kromě toho mohly ovládací nebo jiné elektrické komponenty kdykoli selhat. Náhradní díly již nejsou k dispozici a „porucha zařízení by znamenala malou katastrofu,“ dodává vedoucí výroby. „Protože pro toto vysoce přesné obrábění nemáme náhradní zařízení.“

Když jsou vyžadovány vysoce přesné otvory a poloměry, provádíme je pomocí souřadnicové brusky Hauser S3.

Po 35 letech stejně účinné jako nové zařízení 

To je důvod, proč zodpovědné osoby pokračovaly v hledání nové, vhodné souřadnicové brusky – a náhodou narazily na Rolanda Haslebachera. Slíbil jim, že zařízení Hauser S3 posune na úroveň moderního CNC. Aby bylo vše v pořádku, přeměřil stůl X/Y pomocí laseru. Výsledkem měření ISO byla neshoda pouhých 0,0025 mm – „na zařízení staré 35 let to je skvělá hodnota“, ohodnotil odborník Roland Haslebacher. „Jedinou mechanickou změnou byla výměna ložisek čelního vřetene. Kromě toho se modernizovala celá elektrionstalace včetně CNC.“
Pohled do rozvodné skříně ukazuje, že všechny elektronické součásti jsou moderní.

Roland Haslebacher také brusku pro společnost Diametal opatřil vyzkoušeným a osvědčeným novým systémem FANUC CNC 0i-MF, optickými absolutními měřicími systémy, novým multisenzorovým systémem. Zařízení bylo navíc opatřeno novým ovládacím panelem, který splňuje dnešní programové požadavky na CNC. Vstupní obrazovky a diagnostické stránky vyvinuté společností IHR zjednodušují použití modernizované brusky Hauser S3.

Jean-François Pérez, procesní technik společnosti, říká: „Naše staré zařízení Hauser S3 je jako nové. Dokonce i naši mladí zaměstnanci, kteří mají zkušenosti s CNC, mohou přesně brousit předepsané vysoce přesné součásti na mikrometr.“ Navíc zavedení absolutních měřítek namísto referenčních značek významně zlepšilo bezpečnost procesu v oblasti vytvořené přesnosti, jak potvrzuje Jean-François Pérez: „Dříve byla vyžadována trvalá kontrola zařízení, nyní však může pracovat bez dozoru.“

Kontakt:

IHR Elektronik AG/SA
Roland Haslebacher
Crat des oiseaux 186
CH-2718 Lajoux
Phone: +41 / 32 4840030
info@ihrag.ch
www.ihrag.ch 


DIAMETAL AG
Solothurnstrasse 136
CH-2504 Biel/Bienne
Phone: +41 32 344 33 33
Fax: +41 32 344 33 44
info@diametal.ch
www.diametal.ch

 
POMTAVA S.A. 
Nonceruz 2
CH - 2732 Reconvilier
Phone: +41 (0)32 481 15 14
Fax +41 (0)32 481 48 18
 

Pokud chcete další informace, obraťte se na: 

FANUC Switzerland GmbH
Grenchenstrasse 7
CH-2504 Biel/Bienne
P (+41) 32 366 63 63