Získat navigaci

Společnost GEDIA, která je dodavatelem pro automobilový průmysl, pomocí robotů FANUC zvětšila  flexibilitu a zvýšila kvalitu.

Zadání: V rámci rekonstrukce výrobního závodu robotizovat svařovací procesy a dosáhnout 100% opakovatelnosti z hlediska kvality i kvantity, vytvořit nová pracovní místa a zlepšit pracovní podmínky.

Řešení: Nainstalovat 57 robotů FANUC. Tato značka byla zvolena díky světovému dosahu společnosti FANUC, široké nabídce typů robotů, jejich jednoduché a spolehlivé konstrukci založené na prověřených řešeních, široké řadě softwarových řešení, uživatelské přívětivosti, snadnému vytváření a používání aplikací a v neposlední řadě díky rychle se rozvíjejícímu a plně profesionálnímu systému technické podpory a školicím zařízením v celé Evropě.’
Výsledek: Plně automatizovaný výrobní proces a větší flexibilita umožňující vyhovět měnícím se požadavkům zákazníků. Navíc je možno vyrábět na jednom stroji několik různých součástí. Nemluvě o tom, že vzniklo 200 nových pracovních míst.

Padesát sedm pracovníků v první linii

Rozhovor s Andrzejem Marcinekem, prezidentem a členem rady společnosti GEDIA Poland Assembly sp. z o. o., a Pawlem Cieślakem, vedoucím údržby ve stejné firmě.

Proč a kdy jste se rozhodli ve vašem výrobním závodu zavést roboty?

Abych na tuto otázku mohl odpovědět, měl bych stručně zmínit historii naší továrny a společnosti GEDIA obecně. Vše začalo před 100 lety. GEDIA vznikla jako malá rodinná zlatnická firma v německém Attendornu, postupně se však stala jedním z hlavních světových subdodavatelů součástí pro automobilový průmysl s výrobními závody v různých částech světa. Společnost GEDIA Poland Assembly, založená v roce 2008, je jednou z jejích nejmladších dceřiných firem.
Rozhodnutí robotizovat výrobu bylo učiněno již při návrhu továrny. Bylo přímým důsledkem předchozích kladných zkušeností společnosti GEDIA s roboty (první robotické pracoviště spustila v roce 1994) a potřeby zajistit stabilní kvalitu produktů s využitím vysoce moderních technologií.

Vaše sbírka robotů FANUC je vskutku působivá. Proč jste si vybrali právě tuto značku?

V polské pobočce naší společnosti je 57 robotů FANUC. Výběr této značky byl strategickým rozhodnutím učiněným na základě náročných cílů, které jsme si ohledně kvality robotů vytyčili. Navíc na nás udělal dojem celosvětový dosah firmy FANUC, široká nabídka robotů, jejich jednoduchá a spolehlivá konstrukce založená na prověřených řešeních, široká řada softwarových řešení, uživatelská přívětivost, snadné vytváření a používání uživatelských aplikací a v neposlední řadě rychle se rozvíjející a plně profesionální systém technické podpory této firmy a její školicí zařízení v celé Evropě.

Jaké druhy procesů roboty ve vaší společnosti vykonávají?

Ze 60 % roboty používáme k bodovému svařování. Zbývajících 40 % představuje svařování MIG/MAG, svorníkové sváření a manipulace s obrobky.

Tato firma má stoletou historii. Předpokládám, že pro vás bude snadné porovnat vaši práci před robotizací a po ní? V čem spočívala největší změna? Průmyslové roboty nám umožňují plně automatizovat výrobní proces. To znamená dosáhnout 100% opakovatelnosti obrobků z hlediska kvality i kvantity. Využití robotů navíc poskytuje větší flexibilitu při změnách výroby na přání zákazníků a umožňuje vyrábět na jednom stroji několik různých součástí. V dnešních náročných tržních podmínkách je to nepochybně velká výhoda, která nám umožňuje okamžitě reagovat na změny.

Studie ukázaly, že robotizace vede ke vzniku nových pracovních míst. Je tomu tak i ve vaší firmě?

Určitě. Naše roboty “vytvořily” téměř 200 nových pracovních míst. Bez těchto nových zaměstnanců by nebylo možné, aby firma rostla získáváním nových zákazníků, realizací složitějších projektů a přizpůsobováním se potřebám trhu – tedy prostřednictvím výroby na základě okamžité poptávky.

Mají roboty nějaký další vliv na zaměstnanost kromě vytváření nových pracovních míst?

Díky robotům je možno nabídnout nové pracovní příležitosti pro ty, kteří dříve kvůli svému věku či pohlaví (např. zákonným omezením zvedání těžkých břemen ženami v zaměstnání) v některých odvětvích nemohli pracovat. Je také třeba pamatovat na to, že rozsah investic a ziskovost projektu neovlivňují jen náklady na pracovní síly. Součástí jsou i náklady na logistiku, pronájem prostor, plýtvání (zmetky) a nehody při manuální manipulaci se součástmi. Věřím, že lidský kapitál je neocenitelným aktivem, kterého by se firmy neměly vzdávat. Díky automatizaci procesů můžete ušetřit jinde.


Neobávali jste se tak velké investice? Co vaše případné obavy rozptýlilo?

Robotizace byla strategickým rozhodnutím učiněným na základě dlouhodobých propočtů. Pokud by nebyla zisková, rozhodně bychom se do ní nepustili.


Plánujete zavedení nějakých dalších robotů?

Ano, v současné době uvádíme do provozu další dvě výrobní linky složené z pěti robotů a menší linku se třemi roboty. Budou provádět nýtování, spojování a laserové svařování.


Automobilový průmysl, v němž působíte, patří mezi nejvíce automatizovaná odvětví.

V našem oboru jsou roboty nepostradatelné. Důvodem jsou stále přísnější kvalitativní a kvantitativní požadavky a technologické pokroky ve výrobních postupech, u nichž by ruční práce byla velmi nebezpečná a někdy dokonce nemožná. To je například případ používání laserových technologií.


Jiné obory se však na nové technologie tak dobře neadaptují. Myslíte si, že jsou v Polsku tradiční řešení dosud ziskovější než ta využívající moderní technologie?

Jsme si vědomi, že některé společnosti omezují investiční náklady tím, že nejprve využívají manuální pracovní postupy a teprve později je automatizují. Jsme nicméně přesvědčeni, že se tím zdvojnásobí objem práce a nakonec i náklady. Manuální výroba tržně nabízených produktů navíc může ovlivnit jejich kvalitu a následně mít pro firmu katastrofální důsledky.


Dokáží firmy, které roboty nepoužívají, úspěšně konkurovat těm robotizovaným?

Na to neexistuje jednoznačná odpověď. Vhodný výrobní proces určuje povaha příslušného výrobku. V našem průmyslu navíc není možno manuální práci úplně odstranit. V některých procesech jsou totiž lidské schopnosti nenahraditelné. Aby byla firma konkurenceschopná, musí nalézt správnou rovnováhu mezi manuální a automatizovanou prací.