Získat navigaci

Firma Flexilink využívá na nové lince delta roboty FANUC k zajištění neuvěřitelně rychlého sběru

Zadání:
Přepracovat montážní linku v zájmu vyšší produktivity a dosažení rychlosti zpracování 60 kusů za minutu. Automatizovat dříve manuální práci, zajistit přesnou manipulaci, polohování i skládání; zlepšit řízení jakosti a zavést opatření, která zabrání ucpávání.

Řešení:
Nasazení delta robotu FANUC M-1iA vybaveného systémem iRVision k vizuální kontrole a sběru položek putujících náhodně po dopravníku před jejich uložením na dopravní pás. Použití robotu LR Mate 200iD k jejich odběru a vložení do obalu. 

Výsledek:
Kompaktní a plynulá výrobní linka, která dosahuje vynikající doby cyklu a obejde se bez dalších dopravníků a strojů.


Dva různé kompaktní roboty zajišťují flexibilní plnění blistrů

Firma Flexlink vytvořila inovativní automatický systém pro plnění blistrů ve farmaceutickém průmyslu pomocí kombinace delta robotu a antropomorfního robotu (od společnosti FANUC). Přemísťování materiálu mezi jednotlivými stroji na výrobní lince je jednou z hlavních specializací firmy Flexlink. Ta začala svými slavnými dopravníky a nyní nabízí několik robotických a plně zakázkových řešení pro optimalizaci pohybu materiálů a toku informací ve výrobě: od malých instalací až po celé výrobní závody.

Dnes je součástí skupiny Coesia. Má dlouhou tradici a mnoho zkušeností s vytvářením robotických řešení pro řadu různorodých aplikací od kosmetiky přes farmacii, spotřebitelské produkty až po elektronické plošné spoje.

Andrea Sambuy, CEO firmy Flexlink v Itálii a rozvíjejících se zemích, k tomu uvedl: „Skupina Coesia nabízí kompletní řadu automatizovaných balicích strojů a řešení pro průmyslové zpracování.  Flexlink patří do divize IPS (řešení pro průmyslové procesy), která se zabývá pohybem produktů mezi dvěma stroji na výrobní lince.“

Flexibilita a kompaktní rozměry pro lékařské aplikace

Příkladem inovativního využití robotických řešení spolu s dopravníkem je řešení, které firma Flexlink vytvořila pro jistého významného výrobce lékařských zařízení, který potřeboval zvýšit produktivitu. Firma se v tomto případě snažila efektivněji propojit výrobní linku a zajistit tak větší produktivitu oproti předchozímu stavu, kdy byly přesuny produktů prováděny pouze ručně. Současně chtěla zajistit lepší kontrolu kvality, díky níž by nedocházelo k zablokování linky kvůli chybně uloženým produktům. V závislosti na konkrétní výrobní sérii je manipulovaný výrobek uzavřen víčkem různé barvy, která určuje jeho délku a velikost.

Z pohledu manipulace je tento výrobek zvláštní tím, že vyžaduje velmi specifické umístění a nelze ho jednoduše přesunout a uložit. Některé jeho části musí být správně přehnuty a poté jemně zatlačeny a vloženy do obalu.

Dalším vstupním problémem u tohoto projektu byla potřeba dosáhnout požadované pracovní rychlosti, tedy 60 kusů za minutu.

Robot pro každého

Firma Flexlink se rozhodla použít řešení, které obsahuje vysoce pokročilé roboty dvou typů: delta robot M-1iA společnosti FANUC a antropomorfní robot LR Mate 200iD od stejné firmy. Oba byly doplněny vizuálním systémem iRvision.

První robot zdvihá výrobky z dopravníku, po němž se hromadně pohybují. Je vybaven vizuálním systémem, který řídí automatické zdvihání kusu přijíždějícího po pásu v nepřesné poloze a orientaci. Stejný systém zároveň kontroluje kvalitu každého přijíždějícího kusu. Výrobky nesplňující požadavky jsou ponechány na dopravníku, na jehož konci jsou likvidovány.

Po zdvihnutí výrobku jej robot FANUC M-1iA uloží na mezilehlý dopravník aktivovaný krokovými motory, kde je v odběrném prostoru zajištěno jeho správné natočení.

V tu chvíli zasáhne antropomorfní robot FANUC LR Mate 200iD vybavený dvojím úchopovým prvkem. Vezme dva výrobky a opatrně je vloží do jejich obalu. Vizuální systém druhého robotu provede další kontrolu, která zamezí nesprávné poloze výrobku.

„Pro prvotní sběr jsme vybrali kompaktní delta robot, protože bylo potřeba lépe využít dostupný prostor a zároveň dosáhnout vysokých výkonů z hlediska rychlosti i přesnosti,“ vysvětluje Davide Zuffa, technický manažer ve firmě Flexlink. Robot FANUC M-1iA vznikl právě pro takové projekty, kde je třeba přesně a rychle manipulovat a sestavovat malé předměty. Jde o velmi kompaktní model s pracovním průměrem 280 mm a nosností do 500 g. Díky vizuálnímu systému není třeba pokládat výrobky na dopravník nějakým určitým způsobem, aby je robot mohl zvednout. Robot si je najde sám. Zuffa pokračuje: „Díky tomu jsme mohli odstranit další dopravníky a zařízení, která by výrobky uspořádávala, i další prvky, kvůli nimž by byl dopravníkový systém složitější a těžkopádnější. Navíc lze snadno změnit formát výroby. Stačí jen upravit software a lze manipulovat s libovolným typem výrobků. Naše řešení je naprosto univerzální a představuje značnou výhodu z hlediska kompaktnosti konečného systému.“

Celé zařízení měří asi 3 metry a obsahuje dva roboty umístěné tak, aby byly snadno přístupné obsluze a umožnily pravidelné čištění.

Kompaktnost a nízká hmotnost jsou dvě významné vlastnosti antropomorfního robotu FANUC LR Mate 200iD. Jeho rameno je vyrobeno ze slitiny hliníku a při celkové hmotnosti 20 kg dokáže robot manipulovat s předměty až 7 kg těžkými s dosahem 700 mm. Zuffa vysvětluje: „Výborná nosnost robotu LR Mate 200iD nám umožnila dobře vyřešit vložení dvou blistrů do obalu současně, což bylo důležité pro dosažení doby cyklu požadované v tomto projektu. Vizuální systém v tomto případě neprovádí sledování, ale kontroluje kvalitu v cílovém prostoru. Díky získaným zkušenostem a jednoduchosti konfigurace softwaru iRVision nebylo těžké dosáhnout cíle, který jsme si vytyčili.“

Úspěšná spolupráce

Zkušenost firmy Flexlink na poli robotických řešení spolu s kvalitou produktů a asistenčních služeb společnosti FANUC byla výbornou kombinací, která přispěla k velkému úspěchu realizovaného řešení. V současnosti již nějaký čas bez přerušení pracuje ve třísměnném provozu a vzhledem k jeho výbornému výkonu ho koncový zákazník následně realizoval ještě jednou.

Zuffa zdůrazňuje: „Produkty společnosti FANUC vždy zajišťovaly optimální výkon a funkčnost, ale rozdíl v lidském faktoru hraje ještě větší roli. Poskytované technické služby jsou výborné a založené na maximální spolupráci a efektivitě.“

Tímto strojem firma Flexlink položila základy mezinárodního působení v oboru produktivních a flexibilních řešení pro manipulaci s blistry, která jsou schopna se rychle přizpůsobit různým specifickým potřebám zákazníků působících na různých trzích.

Sambuy závěrem dodává: „Jde o důležitý prvek zapadající do globální synergie skupiny Coesia. Cílem je nabízet všechny části, z nichž lze postavit kompletní výrobní linku určenou pro velké mnohonárodní společnosti, a to od úvodního zpracování základního produktu až po jeho poskládání na paletu na konci linky. Již jsme navázali četná partnerství se společnostmi z naší skupiny, která nám pomohou využívat jejich dovednosti, i s dodavateli, kteří jsou nám schopni zajistit flexibilitu a rychlou reakci, což je na světovém trhu nezbytné. Spolupráce se společností FANUC je nadmíru snadná. Jde o firmu, která kromě dodávky kvalitních produktů prokázala i to, že je schopna účinně reagovat na naše potřeby a být k dispozici v případech, kdy potřebujeme podporu. Společným cílem je spokojenost zákazníků. Ti totiž očekávají spolehlivá a konzistentní řešení veškerých svých obchodních potřeb.“