Získat navigaci

Úkol:
Přestože společnost EUROEDIL dosahovala dobrých výsledků s řadou starších strojů FANUC, rostoucí poptávka zákazníků ji přiměla zahájit program modernizace závodu ve Skopje. Na podporu této iniciativy společnost potřebovala nové CNC obráběcí centrum a elektroerozivní drátový obráběcí stroj (EDM), aby dosáhla požadovaných přírůstků na své výrobní lince pro vysekávání výlisků.

Řešení:
Na základě zkušeností společnosti EUROEDIL s jejími stávajícími stroji FANUC, které po mnoho let vykazovaly nízké náklady na vlastnictví, se společnost rozhodla ohledně nových investic znovu oslovit společnost FANUC a zvolila vertikální obráběcí centrum ROBODRILL α-D14LiB CNC a elektroerozivní drátový obráběcí stroj ROBOCUT α-C400iB.

Výsledek:
Díky novým strojům FANUC společnost EUROEDIL zvýšila rychlost řezání a výkonnost, aby vyhověla požadavkům zákazníků na zvýšení objemu výroby. Kromě toho se znatelně zvýšila přesnost a preciznost výsekových nástrojů společnosti.

 

O společnosti EUROEDIL Holding

Společnost EUROEDIL Holding Macedonia zahájila činnost v roce 2004 poté, co ji založil jednatel a generální ředitel Rakip Ramadanoski. V roce 2015 otevřela společnost nový závod v hlavním a zároveň největším městě země – Skopje. Zde se v dílně EUROEDIL vyrábějí nástroje pro stavebnictví. Specializují se tady se na progresivní vysekávací nástroje pro lisování plechů a na nástroje pro vytlačování a ohýbání. Společnost je držitelem řady důležitých akreditací, včetně splnění požadavků norem ISO 9001 pro řízení kvality, ISO 14001 pro řízení ochrany životního prostředí a ISO 45001 pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

S těmito myšlenkami – a tváří v tvář rostoucímu počtu objednávek a stále se zkracujícím požadavkům zákazníků na termíny dodávek – se společnost EUROEDIL rozhodla, že nastal čas na další investice v její nástrojárně. Zejména výrobní linka společnosti pro progresivní lisovací nástroje potřebovala obnovu, aby se zvýšila produktivita výroby.

 

 

 

„Téměř před 20 lety, v roce 2003, jsme zakoupili první stroj FANUC, použitý elektroerozivní drátový obráběcí stroj vyrobený v roce 1981,“ vysvětluje Toni Dimitrievski, vedoucí nástrojárny společnosti EUROEDIL Holding. „Po celou dobu svého používání na pracovišti byl jeho provoz bezproblémový.“

 

 

 

 

 

 

 

Tento stroj byl záhy doplněn o další modely FANUC a toto strojní vybavení zajišťovalo společnosti EUROEDIL kvalitní a efektivní a výkonnou výrobu po mnoho let. S přibývajícími roky však společnost považovala za rozumné a důležité investovat do nových strojů, které by s ohledem na rostoucí objem zakázek zajistily i tolik potřebné zvýšení produktivity.

 

„Vzhledem k nedávnému nárůstu objemu práce a plánovanému rozšiřování naší společnosti vyvstala jasná potřeba investovat do nových obráběcích strojů,“ potvrzuje Dimitrievski. „Na základě našich pozitivních zkušeností se stroji FANUC jsme se rozhodli pro novou investici: elektroerozivní drátový obráběcí stroj FANUC ROBOCUT α-C400iB a vertikální obráběcí centrum FANUC ROBODRILL α-D14LiB. Od instalace a uvedení do provozu jsme díky novým strojům FANUC maximalizovali naši výkonnost, a to především zvýšením rychlostí řezání. Dnes můžeme vyrábět výsekové nástroje mnohem rychleji a s mnohem vyšší přesností.“

Dalším významným přínosem pro společnost EUROEDIL jsou proslulé nízké náklady na vlastnictví, které poskytují všechny stroje FANUC.

Naše starší modely FANUC se ukázaly jako nákladově efektivní, protože jsou poměrně robustní a jen zřídkakdy vyžadují opravy, což udržuje náklady na údržbu na nízké úrovni,“ vysvětluje Dimitrievski. „U našich nových strojů FANUC mohu říci, že za dva roky od instalace jsme nemuseli vynaložit žádné náklady na údržbu..“

Dodává, že modely FANUC se od ostatních strojů v nástrojárně liší tím, že nabízejí jednodušší obsluhu a údržbu podpořenou reakcemi společnosti FANUC na případné požadavky na servis a náhradní díly přímo na místě.

„Díky modernizaci a instalaci našich dvou nových strojů FANUC jsme výrazně zlepšili náš výrobní proces výsekových nástrojů,“ říká Dimitrievski závěrem.