Získat navigaci

Úkol

U mnoha obráběcích procesů jsou problémem dlouhé třísky. Proužky stočeného kovu se mohou omotávat kolem obrobku a řezného nástroje a narušovat správnou funkci obráběcího stroje. Společnost ETASIS, turecký výrobce zakázkových obráběcích strojů, chce svým zákazníkům poskytnout řešení, které odstraňuje problém dlouhých třísek. Tyto stočené třísky jsou problematické zejména při soustružení, mohou se však tvořit i při jiných činnostech, jako je vrtání a frézování.

Řešení

CNC společnosti FANUC poskytuje softwarovou aplikaci nazvanou Servo Learning Oscillation. Tato funkce způsobí, že nástroj bude oscilovat ve směru řezu. Použitím Servo Learning Control se oscilace provádí bez toho, aby byla snížena kvalita nebo přesnost.

Výsledek

Funkce Servo Learning Oscillation zvyšuje kvalitu hotového produktu. Tím, že odpadá nutnost čištění dílů, je dosaženo značných úspor práce. Pro zákazníky, kteří chtějí při obsluze strojů používat robotické rameno, je odstranění problémů s dlouhými třískami zásadní. Softwarové řešení FANUC odstraňuje nutnost použití zařízení na lámání třísek. Společnost ETASIS je s výsledky této funkce velmi spokojena.

O společnosti ETASIS Machine Tool

Společnost ETASIS vyrábí CNC stroje od roku 1990 a je hrdá na to, že se její tým umí přizpůsobit novým technologiím. Všechny jejich produkty jsou vlastní konstrukce a vyrábějí speciální obráběcí stroje pro různá průmyslová odvětví.

Společnost ETASIS vyrábí na zakázku obráběcí stroje pro mnoho různých aplikací, včetně špičkových koncových uživatelů, jako je automobilový a letecký průmysl. Dlouhé, stočené třísky mohou způsobit mnoho problémů, například zastavení dopravníku, nekvalitní povrchovou úpravu a snížená životnosti nástroje.

Meliha Günaltin, generální ředitelka společnosti ETASIS, vysvětluje:

Funkce FANUC Servo Learning Oscillation zvyšuje kvalitu výroby námi vyráběných strojů. V případě materiálů a procesů, u kterých je vysoká pravděpodobnost ovíjení třísky, nelze vytvořenou třísku odstranit, což v případě, kdy je díl zpracováván tradičními metodami, způsobuje ztrátu kvality a času.

Při hromadné výrobě musí být vytvořená tříska od dílu odstraněna, aby bylo možné plynule pokračovat v dalších procesech. V důsledku toho dochází k dalším nárokům na pracovní sílu a zvýšené náklady. Kromě toho je obrobek bez třísek naprosto nutný u zákazníků, kteří chtějí zavádět robotický automatizační systém, jako je nakládání a vykládání strojů. Při provádění mnoha zkoušek s aplikací FANUC Servo Learning Oscillation jsme třísky z dílu odstranili.

 

Meliha Günaltin pokračuje ve vysvětlení toho, jak tuto funkci využívají:

Po stanovení vhodných podmínek pro řezání obrobku se dané podmínky zadají do pokynů pro nastavení aplikace Servo Learning Oscilation, čímž se zajistí plynulý chod funkce. Provedli jsme výzkumné a vývojové studie, abychom stanovili optimální hodnoty funkce lámání třísek.

Kromě soustruhů ji také používáme u vrtaček a frézek. Aplikace FANUC Servo Learning Oscillation odstraňuje nutnost použití zařízení pro lámání třísek a dodatečnou práci. Poskytuje nám obrovský přínos z hlediska nákladů a času. Kromě toho tato funkce prodlužuje životnost nástroje, poskytuje výrazné snížení nákladů a efektivitu výroby.

Meliha Günaltin na závěr popisuje vztah se společností FANUC:

Společnost FANUC je naším nejdůležitějším partnerem při vývoji nových produktů a zlepšování produktů, které již vyrábíme. Naše spolupráce je dlouhodobá. Jsme velmi rádi, že nám společnost FANUC poskytuje rychlé služby orientované na řešení a také technickou podporu v mnoha zemích, ve kterých působíme. Společnost FANUC nabízí produkty vysoké kvality a rozsáhlou podporu náhradních dílů pro naše stroje. Společnost FANUC je náš spolehlivý partner.