Získat navigaci

Manipulace, lepení a bodové svařování ve společnosti DAF Trucks ve městě Westerlo


Úkol
Společnost DAF Trucks vyrábí nejmodernější dopravní prostředky, které splňují veškeré moderní požadavky z hlediska bezpečnosti, výkonu a pohodlí.

Řešení
V rámci automatizace konstrukčního procesu zahrnula společnost DAF Trucks roboty FANUC do svého procesu manipulace, lepení a bodového svařování.

Výsledky
Neustálé zlepšování na úrovni automatizace díky flexibilitě robotů FANUC. Kromě toho se projevila vysoká spolehlivost produktu, protože první robot byl pořízen před 25 lety a je stále plně funkční.

Stáhnout PDF

Roboty jsou schopni provádět 3 úkoly – manipulaci, lepení a bodové svařování 

Se svými modelovými řadami CF a XF vyrábí společnost DAF Trucks nejmodernější dopravní prostředky, které splňují veškeré moderní požadavky z hlediska bezpečnosti, výkonu a pohodlí. Kabiny nákladních automobilů jsou montovány v továrně na výrobu karoserií DAF ve Westerlo – jedná se o vysoce automatizovaný proces, který zahrnuje nasazení robotů FANUC pro manipulaci, lepení a bodové svařování.

Závod, ve kterém jsou kabiny montovány, tvoří desítky pracovních stanic, na kterých se provádějí různé kroky výrobního procesu. Proces se liší od klasické montáže v automobilovém průmyslu a časy cyklů jsou pro nákladních automobily mnohem nižší, takže každá stanice provádí několik operací. To má pro roboty specifické důsledky, protože vzhledem k tomu, že mají k dispozici několik nástrojů, jsou používány mnohem flexibilněji. Například zadní panel kabiny XF je sestaven v buňce, ve které je robot vybaven dokovací stanicí pro výměnu svého manipulačního nástroje na nástroj pro bodové svařování. To umožňuje, aby jediný robot součásti umístil a po vizuální kontrole je zabezpečil, druhý robot v buňce pak pomáhá s bodovým svařováním. Díky tomu je způsob automatizace pro každou buňku optimalizován, aby byly požadované úkoly dokončeny v předem stanoveném času cyklu.

 

Hlavní výhodou je spolehlivost

Spolupráce mezi společnostmi DAF Trucks a FANUC začala již v roce 1991, kdy byl uveden do provozu první robot pro lepení dílů. Je třeba říci, že tento robot, který dnes slaví své 25. výročí, je stále funkční. Používá se pro lepení vnějších součástí dveří, které nelze provést bodovým svařováním, protože by na vnější straně byly viditelné stopy bodového svařování.

Robot je živým důkazem spolehlivosti společnosti FANUC,“ říká August Creemers. Jako vedoucí technik je ve společnosti DAF Trucks ve městě Westerlo zodpovědný za realizaci nových projektů. „Hlavní výhodou společnosti FANUC je spolehlivost. Když se robot dostane na trh, můžeme zaručit jeho spolehlivost a splnění požadovaných specifikací. Naším prvním úkolem je zajistit hladký chod výroby a udržení veškerého vybavení ve vynikajícím stavu. Pokud jde o roboty FANUC, nemusíme mít obavy.“

 

Preventivní údržba

Alfons Verheyen je technik údržby zodpovědný za preventivní údržbu a tento příběh potvrzuje: „Spolehlivost robotů má také svou nevýhodu. Vzhledem k tomu, že je s nimi málo problému nebo vůbec žádné problémy, obvykle s nimi nepracujeme. Takže když je něco potřeba upravit, například u nejstarších robotů z roku 1991, tak to vždycky dá trochu hledání.

Alfons si stále pamatuje zavedení prvních dvou robotů FANUC, ke kterému došlo před 25 lety. „Spolu s roboty jsme obdrželi školení a kompletní dokumentaci. Programování probíhalo v jazyce Karel, který je úzce spojeným s jazykem Pascalem. V té době, kdy byly jiné roboty stále programovány v jazyce Basic, to bylo revoluční. Programování lepení může být obtížné. Je nutné, aby robot zohlednil zpoždění, ke kterému dochází při zahájení a ukončení dávkování lepidla. Pokud se součástí trajektorie křivka nebo úhel, musí být robot zrychlen tak, aby množství aplikovaného lepidla zůstalo konstantní. Se společností FANUC máme dohodu o preventivní údržbě, která se i nadále stará o programování. Základy zůstávají stejné. Při zavádění nových modelů však musí být programování přizpůsobeno novým rozměrům.

 

Manipulace

Zatímco je většina robotů v závodě na výrobu kabin používána pro bodové svařování, provádějí také řadu manipulačních úkonů. Například matice musí být vylisovány na čelní panel. Mají ostré okraje, které jsou ve formě zarovnány, aby se matice zajistila k panelu. Robot FANUC R-2000iB vloží matici a potom na místě přidrží destičku, aby bylo možné matici vlisovat. Tento proces vyžaduje toleranci 0,5 mm, což je robot schopen snadno dosáhnout.

Následně musí být zajištěny držáky na zadní panel. Ty jsou vloženy ručně předtím než je panel přesunut do výrobní buňky. Než roboty FANUC začnou provádět bodové svařování, vizuální systém v buňce zkontroluje, zda jsou všechny držáky na místě.

V montážní buňce pro kabiny XF provádějí bodové svařování tři roboty současně. Aby bylo možné dosáhnout až do zadní části kabiny, je model M-900iA opatřen prodlouženým ramenem. Proces je dokončen dvěma roboty R-2000iB.

V karosárně pracuje celkem 65 robotů, včetně velkého počtu robotů FANUC,“ říká August Creemers. „Flexibilita robotů nám umožňuje automatizaci neustále rozvíjet. Hlavní silou společnosti FANUC je spolehlivost: na robotech se provádí pravidelná údržba, ale kromě toho nemáme žádné problémy. Zařízení jsou robustní a přesná, což nám umožňuje neustále dodávat vysoce kvalitní produkty do našich závodů v Eindhovenu a Leylandu, kde se provádí další dokončování nákladních automobilů.