Získat navigaci

Úkol:
Pro dosažení vyšší efektivity, viditelnosti a rychlosti výroby, aby se snížilo riziko poruch a ztráty drahých kovů, je skutečným měřítkem kvality produktu mnohem jednodušší noční monitorování.

Řešení:
Společnost Cyberis je ve Švýcarsku prvním testovacím klientem pro software MT-LINKi společnosti FANUC určeným pro sběr a správu výrobních dat.

Výsledek:
Identifikace příčin selhání, prostojů strojů a dalších poruch rychle umožnila poskytování lepšího zefektivnění řešení. Vedoucí výroby očekává další 5% zvýšení produktivity stroje již po jednom měsíci provozu.


CYBERIS SA je rodinná společnost specializující se na přesné řezání se sídlem v srdci švýcarského regionu Jura Arc. Společnost, která je skutečnou laboratoří nápadů, se rozhodla stát partnerem společnosti FANUC Switzerland a být prvním klientem, který provede testování softwaru pro sběr dat MT-LINKi. Po pouhém měsíci a půl používání je test více než přesvědčivý.

Více než 60 let rodina Bourquardových pracovala na to, aby se společnost PIBOR ISO SA dostala až na samotný vrchol v oblasti přesného řezání. Hodinářské, klenotnické, mikrotechnologické a zdravotnické firmy jsou preferovanými sektory společnosti. Tyto firmy na oplátku využívají výhod jeho vynikajících odborných znalostí společnosti, které jsou podporovány řadou strojů, které využívají nejmodernější technologie. Na přelomu tisíciletí se rodina Bourquardových rozhodla koupit společnost Varin Décolletage ve švýcarském regionu Jura, ze které se následně stala společnost CYBERIS SA. Vysoké investice a značná organizační práce, vedená Cédricem Bourquardem, posunuly společnost CYBERIS SA na vyšší úroveň řezání pro výrobu šroubů, čepů, trubek a dalších válcových součástí, orovnávání a hodinových strojků z drahých kovů a speciálních slitin. Společnost CYBERIS SA, oceněná certifikacemi RJC-COP a RJC-CoC vydanými organizací „Responsible Jewellery Council“ pro její smysl pro sociální a environmentální odpovědnost a také za sledovatelnost jejích výrobků z drahých kovů, je nyní společností, která se používá pro srovnávání ve celém odvětví. Společnost je také certifikována podle ISO 9001:2015 a má plně integrovaný systém řízení kvality.

Pod vedením Christiana Zanetty, které bylo zahájeno od roku 2016, je dlouhodobá udržitelnost společnosti doprovázena neustálými investicemi do technologií. S Patrickem Frundem, vedoucím ICT ve společnosti PIBOR ISO SA, a Gaëtanem Sprungerem, projektovým manažerem obou společností, spojili tito tři manažeři svou energii a dovednosti k integraci softwaru pro správu výrobních dat MT-LINKi, který navrhla společnost FANUC a doporučila její švýcarská společnost FANUC Switzerland. Byli prvními, kdo to ve Švýcarsku provedl. A jak jsme zjistili začátkem prosince 2019, byli velmi úspěšní.


„Byli jsme ohromeni jednoduchostí MT-LINKi MT-LINKi.“ „Když nám společnost FANUC software pro správu sběru výrobních dat MT-LINKi představila, zdálo se, že jednoduchost zavedení a snadné použití zajistí větší viditelnost, efektivitu a rychlost naší výroby,“ vysvětlil Christian Zanetta

Složitost většiny softwaru ERP nebo MES velmi odrazuje mnoho malých a středních podniků, protože je obtížné je integrovat. Být klientem, který ve Švýcarsku provede test zavádění prvního softwarového balíčku MT-LINKi, manažery společnosti CYBERIS SA nijak neodradilo. Ve skutečnosti tomu bylo právě naopak. „Cena softwaru byla velmi přijatelná (12 000,00 CHF pro 100 strojů, pozn. redakce), což nám umožnilo jej vyzkoušet bez jakéhokoli rizika pro firmu,“ potvrdil Patrick Frund. „A cílem společnosti CYBERIS SA je zavádět nové výrobní metody,“ dodal Christian Zanetta. Software pro správu dat byl nainstalován ve výrobě jen 40 dní a v době naší návštěvy byl již připojen k 95 % výrobních strojů.

Osoba odpovědná za tuto implementaci byl Gaëtan Sprunger, který zdůraznil, jak snadné bylo software nainstalovat a implementovat: „Všechny naše stroje, nebo téměř všechny, jsou vybaveny CNC společnosti FANUC. Vše, co jsme potřebovali, bylo fyzické síťové připojení na CNC, abychom jej mohli připojit k softwaru, jako systém plug-and-play,“ vysvětlil. Díky dovednostem mladého IT specialisty a uživatelské přívětivosti systému MT-Linki nebylo k zavedení zapotřebí školení ani podpora nabízená společností FANUC Switzerland. Jediné potíže byly způsobeny interním softwarem pro správu dat určitých strojů, ale i ty byly vyřešeny. Data shromážděná softwarem MT-LINKi na obráběcích strojích, robotech a dalších číslicově řízených zařízeních jsou shromažďována pomocí protokolu FOCAS na vyhrazeném počítači. Tato data jsou dostupná v nezpracované podobě, nebo ve formě tabulek a grafů, na jakémkoli tabletu nebo chytrém telefonu s autorizovaným přístupem – to vše díky internetové technologii. Ve výrobě obří obrazovka přímo informuje operátory strojů o průmyslové realitě dosažené sběrem a analýzou těchto dat.

MT-LINKi nám již vydělává peníze

Když jsme se setkali na pracovišti ve společnosti CYBERIS SA, řekl po výměně obvyklých zdvořilostí Christian Zanetta toto. „Pracovníci ve výrobě rychle viděli pozitiva používání softwaru MT-LINKi,“ uvedl Christian Zanetta „Větší přehled rizik poruch a ztráty drahých materiálů, skutečné měřítko kvality produktu a mnohem jednodušší noční monitorování – to vše mělo za následek, že tým software přijal,“  dodal. Identifikace příčin selhání, prostojů strojů a dalších poruch rychle umožnila lepší zefektivnění řešení. Vedoucí výroby odhaduje zvýšení doby vyhodnocení stroje od doby, kdy byl systém zaveden, o dalších 5 %. „Prodloužení doby vyhodnocení má přímý dopad na ziskovost stroje. Díky nápravným opatřením, které umožnily analýzy dat, se návratnost investic již stala skutečností,“ potvrdil Christian Zanetta. „Otevřenost softwaru MT-LINKi MT-LINKi navíc umožní efektivní propojení s naším ERP systémem při zachování značné jednoduchosti použití, “ujistil nás Gaëtan Sprunger. Společnost CYBERIS SA je proto již nyní schopna shromažďovat a analyzovat velké množství strojových dat, což umožňuje okamžitá nápravná opatření. Některé informace jsou také shromažďovány pro následnou analýzu v delším časovém horizontu. Z toho budou těžit činnosti prováděné v rámci prediktivní údržby, které postupně nahrazují nápravnou údržbu – zdroj nákladných prostojů strojů.

Další kontrola a zabezpečení – slibné vyhlídky na expanzi

„Software MT-LINKi je dokonale v souladu s naší obchodní filozofií,“ zdůraznil Christian Zanetta „Umožňuje nám to pokročit ke strategii Průmyslu 4.0 a zároveň pomocí softwarového nástroje, který si každý snadno osvojí, ukázat, že si vážíme lidí.“ Od počátků byli odborníci z výroby vyzýváni k tomu, aby si našli čas a se softwarem se seznámili. Společnost FANUC Switzerland nabízí jednodenní školení k usnadnění této integrace, to však nebylo pro společnost CYBERIS SA nutné. „Časem bude mít každý svou vlastní podporu v oblasti monitorování svých strojových dat,“ uvedl Christian Zanetta. Lidé zodpovědní za toto zavedení také kladou důraz na bezpečnost dat chráněnou singulárním kabelovým přenosem. Celková investice byla nižší než 20 000 CHF, a to s přihlédnutím k recyklaci materiálu a stávajícím propojením. „Žádný cloud, žádné možné hackování, žádné výpadky sítě, žádné prostoje ve firmě, rychlá a snadná instalace, efektivní nástroj za velmi rozumnou cenu, co víc si přát, abyste se posunuli do věku 4,0?,“ uzavřel Christian Zanetta. „Kromě toho nepožadujeme nic víc než novou instalaci, protože od roku 2022 ve společnosti PIBOR ISO SA očekáváme investice do softwaru MT-LINKi,“ prohlásil Patrick Frund, když jsme se chystali odejít. Pro společnost FANUC Switzerland byl tento pilotní projekt s prvním testovacím klientem mnohem více než jen ověřením kvalit softwaru. A pro klienta to byl také skutečný skok směrem ke strategii Průmyslu 4.0. A to byl cíl, kterého chtěli vývojáři dosáhnout.     

Autor Michel Pech

MT-LINKi středobodem připojení 4.0

MT-LINKMT-LINKi je softwarový balíček pro PC spojující výrobní stroje za účelem shromažďování, správy a vydávání řady informací na zobrazitelných strojích. Nejen, že zajišťuje připojení FANUC CNC, ale také díky protokolu OPC-UA propojuje veškerá číslicová zařízení řízená jinými značkami PLC a CNC, jako jsou roboty nebo měřicí stroje. Tento software také přispívá k přípravě strojů pro internet věcí (IoT). Lze tak shromažďovat informace pocházející z různých sběrných zařízení a přenášet data do PC. Ta lze následně přeposlat do tabletů nebo chytrých telefonů podle předem stanovených přístupových oprávnění. Data shromážděná softwarem MT-LINKi mohou být také přenášena nadřízené osobě ve společnosti odpovědné za MES nebo ERP (manufacturing executive system – systém pro realizaci výroby nebo Enterprise Resource Planning – plánování podnikových zdrojů), aby mohla vzít v úvahu analýzu dat shromážděných při řízení výroby. Software MT-LINKi je velmi dostupný, jak technicky, tak finančně. Pracovníci ve výrobě a vedení jej mohou snadno přijmout jako nástroj, který jim pomůže v jejich každodenní práci v oblasti faktické analýzy a řádného řízení. Lze jej snadno zavádět a umožňuje všem společnostem, velkým i malým, rychle analyzovat svá výrobní data a usnadnit jejich optimalizaci v kontextu závodu.MP