Získat navigaci

Cabe vyrábí brusky, protahovačky a obrážečky vybavené pokročilou technikou a řídicími systémy CNC FANUC.

Zadání: Vybavit stroje pohony a číslicovým řízením splňujícím vysoké standardy spolehlivosti, přesnosti a možností programování, bez nichž se nově zaváděné moderní postupy zpracování neobejdou a kterých nelze s tradičním elektronickým řízením dosáhnout.

Řešení: Ve spolupráci s firmou FANUC byla zanalyzována řešení založená na systémech řízení Oi Mate-MODEL D a Oi-MODEL D, která by umožnila programování a optimální provádění i těch nejnáročnějších obráběcích procesů.

Výsledek: Vysoký stupeň pokročilosti systémů řízení dnes umožňuje našim strojům realizovat moderní obráběcí procesy, které se neobejdou bez souběžných pohybů a interpolace v několika osách, to vše s vysokou přesností a mimořádně jednoduchou obsluhou i programováním. 

Průlomové postupy na obrážečkách

V roce 2004 spojuje tradiční výrobce Cabe síly s velkou skupinou BR1, která je lídrem v oblasti mechanického obrábění. Tento impuls s sebou přináší nové nadšení, díky němuž je značka stále plodnější a silnější, a to jak kulturně, tak technologicky. Sortiment je posílen představením bezkartáčové technologie s elektronickým řízením a první obrážečky se čtyřmi řízenými osami.

V zájmu zlepšování kvality i výkonu strojů se Cabe průběžně poohlíží po nových pokrokových řešeních. Po dosažení stropu možností tradičních systémů nachází technická vylepšení svůj dokonalý výraz v posledních modelech ST4 vybavených řídicími systémy a motory FANUC. Tradiční systém smýkadla a klikového mechanismu pro manipulaci s nástrojem nahrazuje lineární osa se servořízením, která zaručuje konstantní řeznou rychlost a optimalizuje trvanlivost nástroje. Čtyři osy (tři lineární a jedna otočná) jsou poháněny bezkartáčovými motory a vyznačují se bezkonkurenční přesností i při interpolovaných pohybech. Průlomová technologie dosahuje skvělých výkonnostních parametrů a přináší nové jedinečné možnosti zpracování jako jsou kónické nebo šroubovité drážky (pomocí interpolace ve dvou osách), slepé drážky bez výběhového otvoru (s úhlem výběhu až 45°, kterého jiné obrážečky nejsou schopny dosáhnout), metoda řezání Maag, jednoduché i dvojité lichoběžníkové drážky, šestiúhelníkové nebo čtvercové průřezy.

Software je navržen tak, aby intuitivně naváděl uživatele při nastavování stroje. Přizpůsobené stránky dovolují vytvářet programy s parametrizací ISO, což usnadňuje práci operátorům a eliminuje potřebu dlouhodobých školení, a to i v případě velmi složitých úkonů. Systém virtuální výměny nástroje (VCT) patentovaný firmou Cabe umožňuje realizovat sekvenci dvou procesů s různými nástroji bez nutnosti zastavit stroj za účelem výměny. Všechny prvky zpracování (nástroje, počátky souřadnicových systémů, cykly tvořené zpracováním fronty) se ukládají do uspořádaných knihoven v paměti systému a zaručují rychlou inicializaci stroje.

 

Jedinečné pracovní úlohy na bruskách

V roce 2013 se skupina rozšiřuje o známou italskou firmu Nesi, která se specializuje na výrobu brusek. Nová řada brusek, která se vyznačuje zcela novou konstrukcí a dokonalou optimalizací všech svých součástí, je vybavena řídicími systémy FANUC. V případě uspořádání bez interpolace os se používá systém Oi-Mate-MODEL D. Modely, které realizují pohyby s interpolací os nezbytnou u složitějších geometrických tvarů, jsou vybaveny systémem Oi-MODEL D s dotykovou obrazovkou.

Na špici sortimentu stojí nejnovější model SMART PRO 500, který disponuje až čtyřmi interpolovanými řízenými osami. Tento stroj je výsledkem zvláštního projektu vedeného týmem konstruktérů ze skupiny Cabe, jemuž se tímto podařilo nastavit nová měřítka strojů Nesi.  Nová bruska používá bezkartáčové motory (v osách X, Y a Z) a momentové motory (v ose A), které se starají o špičkovou provozní dynamiku a vysoce přesné polohování. Podélná osa (pracovní stůl) a příčná osa (hlava suportu) se pohybuje v kolejnicích s valivým třením, zatímco lineární osy dosahují maximální přesnosti díky předpjatým rektifikovaným kuličkovým šroubům.  Stroj, který automaticky brousí čelní válcové frézy, závitníky, výstružníky, kuželové záhlubníky a soustružnické nože a provádí broušení vnitřních i vnějších rovných i válcových ploch, se chlubí skvělou přesností řezání a vysokou flexibilitou. Díky speciálnímu softwaru vyvinutému ve spolupráci s firmou FANUC probíhá broušení složitých geometrických tvarů (např. frézovacích nožů nebo válcových, kuželových či šroubovicových frézových čel) zcela automaticky a s maximální jednoduchostí. Stejně jako u obrážeček jsou všechny prvky (brusné nástroje, počátky souřadnicového systému) a sekvence zpracování uloženy v paměti NC, odkud je lze snadno vyvolat. Díky modulární koncepci uživatelského rozhraní lze okamžitě přidávat i nové operace na základě specifických požadavků zákazníka.

 

Protahovačky s pokročilou technologií

V roce 2014 se součástí skupiny stává firma Manaca. Její příchod obohacuje skupinu Cabe o kompletní sortiment elektromechanických a hydraulických protahovaček s pevným nebo pohyblivým stolem. Po zásazích ze strany konstrukčního týmu Cabe dnes celému sortimentu dominuje vysoká kvalita a technická vyspělost.

Konkrétně u elektromechanických strojů vedl proces revize k instalaci motorů a systémů řízení FANUC. Toto rozhodnutí se odráží v mnoha klíčových vlastnostech, mezi něž patří např.: lepší dynamika zaručující minimální prostoje, rovnoměrná rychlost protahování, odečítání polohy zpracovávaného obrobku a přesná kontrola protahovacího napětí včetně výstrah a prahových hodnot pro upozornění. Použitý řídicí systém Oi-MODEL D s dotykovou obrazovkou je zárukou univerzálnosti a jednoduchosti použití. Vyvinutá logika obsluhy představuje skutečnou inovaci v segmentu protahovaček: funkce „adaptivního učení“ umožňuje stroji zapamatovat si důležité pracovní polohy při výměně nástroje, což výrazně zkracuje dobu vkládání dat a současně snižuje pravděpodobnost chyby.

Při dimenzování protahovačky se lze opřít o značné možnosti přizpůsobení konkrétním požadavkům zákazníka: na počátku stojí definice jednoho či více pracovních cyklů vycházející z podrobné analýzy parametrů protahovaných obrobků a použitých protahovacích trnů. Důležité je, aby pracovní cykly probíhaly rovnoměrně a precizně bez přetěžování motoru. Zde se projeví, z pohledu flexibility a rozsahu uplatnění, nepochybné výhody bezkartáčových motorů FANUC.

 

Na míru šité stroje a software

Skupina Cabe, jejímž krédem je touha růst, učit se a stále překonávat své hranice, stojí na týmu odborníků, kteří jsou schopni zorientovat se i v těch nejsložitějších výkresech, nalézt vždy optimální řešení a poté podporovat zákazníky v průběhu rozhodovacího procesu.

Volba pohonů a systémů řízení FANUC spolu s tím, že vývoj softwaru probíhá v interním oddělení, zaručuje zákazníkům i do budoucna mimořádnou úroveň kvality a spolehlivosti této podpory. Současně se jedná o silné stránky skupiny Cabe, které jsou důležité pro realizaci projektů i neustálé zdokonalování.