Získat navigaci

Úkol
Výzvou automatizace bylo vkládat polotovary do dvou velmi velkých soustružnicko-frézovacích center a odebírat je z nich tak, aby k obráběcím centrům měli zaměstnanci co nejlepší přístup. Tento úkol představoval několik problémů, včetně nepravidelného tvaru a vysoké hmotnosti polotovarů a umístění a rozložení obráběcích center.

Řešení
Systémový integrátor společnost Roth Technik poskytla svému zákazníkovi řešení vybudováním systému, který zahrnuje nadzemní sedmou osu ve formě robotem řízené vodicí tyče, po které se pohybuje rameno FANUC M-900iB/360E. Robot M-900iB má užitečné zatížení 360 kg. Řešení zahrnovalo automatickou výměnu unašeče.

Výsledek
Ve společnosti Bruderer nyní každý den zvládnou provádět na stroji stejné úkoly o pět hodin rychleji než tomu bylo před automatizačním řešením. Díky automatizaci mohou ve společnosti Bruderer pokračovat ve výrobě bez dozoru přes noc a během víkendů. Jejich spokojenost s výsledky je taková, že brzy objednají další systém, jako je tento.

O společnosti E. Bruderer Maschinenfabrik AG

Společnost Bruderer sídlící ve švýcarském Frasnachtu na břehu Bodamského jezera je lídrem na trhu ve výrobě vysoce výkonných razicích lisů. Zaměstnává 500 zaměstnanců po celém světě.

Společnost Bruderer vyrábí pro celosvětový trh vysoce přesné razicí stroje s nominální silou 180 až 2500 kN a rozsahem rychlosti zdvihu 100 až 2000 ot./min. Jejich stroje se používají k výrobě dílů používaných v hodinkách, elektronice a řadě dalších průmyslových odvětví.

Společnost Roth Technik navrhla pro společnost Bruderer řešení, které využívá šestiosé roboty M-900iB/360E s vysokým užitečným zatížením, protože výroba zahrnovala manipulaci s polotovary o hmotnosti až 200 kg. 360kg užitečné zatížení robotu M-900iB to bez problémů zvládá a v případě potřeby poskytuje další prostor pro ještě větší užitečné zatížení. Robot poskytuje možnosti podlahové a stropní montáže, takže je ideální pro instalaci na vodicí tyč sedmé osy, kterou na zakázku vyrobila společnost Roth Technik.

Použití visuté vodicí tyče maximalizovalo dostupnost obráběcích stanic, což byl cíl, který si společnost Bruderer stanovila. Vodicí tyč udržuje robota mimo podlahu, takže nevytváří překážku. 6 flexibilních os dává robotu možnost dosáhnout až k obráběcím centrům, vkládat polotovary a odebírat hotové díly ve zcela automatickém provozu.

Roger Müller, vedoucí obrábění ve společnosti Bruderer, popisuje potíže s tímto konkrétním automatizačním úkolem.

Problém spočíval v tom, že jsme neměli jasně definované vnější obrysy, protože především obrábíme odlévané a kované polotovary. Kromě toho pracujeme s malými šaržemi a vysokou hmotností jednotlivých dílů – až 200 kg. Touto automatizací mají být opatřena dvě soustružnicko-frézovací centra a musí zůstat maximálně dostupná, aby bylo zaměstnancům zajištěno příjemné pracovní prostředí. Ve společnosti Roth Technik jsme našli integrátora, který tyto výzvy dokonale zvládl.

 

K řešení se vyjádřil Markus Roth, generální ředitel společnosti Roth Technik

Roboty FANUC používáme roky, protože nám jako integrátorovi nabízejí nejlepší možnosti z hlediska kinematiky, užitečného zatížení, bezpečnostních možností s DCS a možností přímé integrace os. V rámci tohoto systému jsme pokud jde o manipulaci s díly plně zautomatizovali obsluhu stroje dvou velmi velkých soustružnicko-frézovacích center. Dosáhli jsme toho pomocí robotu FANUC M-900iB/360E s užitečným zatížením 360 kg. Ten je namontován na námi vyvinuté a vytvořené 7. ose, robotické vodicí tyči o délce 18 metrů. Díky monitorování bezpečného pracovního prostoru, který nazýváme DCS (Dual Check Safety) umožňuje bezpečný provoz.

Společnost Bruderer je s výsledky velmi spokojena a Roger Müller říká:

Toto automatizační řešení nám přináší následující výhody: Denně na jeden stroj ušetříme 5 hodin času, můžeme vyrábět bez dozoru přes noc a víkend a zaměstnanci mají čas provádět jiné, zajímavější aktivity. Navíc dokážeme reagovat na výkyvy ve využití kapacity.