Získat navigaci

Britský zpracovatel luštěnin Askew & Barrett instaloval paletizační robot FANUC a zvýšil produktivitu o 15–20 %

Zadání: Zvýšit produktivitu ručních paletizačních úkonů s poměrně těžkými papírovými a polypropylénovými pytli v nepřetržitém provozu, který v rušném období probíhal šest dní v týdnu. Řešení muselo být plně automatizované, aby odpadla zdravotní a bezpečnostní rizika spojená s ruční paletizací.

Řešení: Navrhnout plně automatickou balicí a paletizační linku, jejímž srdcem bude paletizační robot FANUC M410iC/185. Tento robot je pro potřeby firmy Askew & Barrett ideální volbou, protože se vyznačuje krátkou dobou cyklu a užitečným zatížením 185 kg.

Výsledek: M410iC/185, který byl instalován letos v únoru, zvýšil rychlost paletizace na 10 pytlů za minutu a umožnil firmě zkrátit pracovní týden ze šesti na pět dnů. Nikdo přitom nebyl propuštěn, protože firma přesunula pracovníky na méně fyzicky náročné úkony. Stohování pytlů na palety je nyní mnohem stejnoměrnější, což přináší výhody v podobě bezpečnějšího skladování a snazšího nakládání do kontejnerů.


První robot FANUC M410iC/185 nasazený ve firmě Askew & Barrett

První univerzální paletizační robot FANUC M410iC/185 byl instalován ve Velké Británii u zpracovatele luštěnin, firmy Askew & Barrett. Pomáhá zde zvyšovat produktivitu o 15–20 % a eliminoval zdravotní a bezpečnostní rizika ruční paletizace, která je nyní plně automatizovaná.

Askew & Barrett nakupuje od velkoobchodníků s plodinami luštěniny, které pak třídí, čistí a prosévá ve svém zpracovatelském závodě ve městě Wisbech v hrabství Cambridgeshire. Luštěniny se balí do papírových pytlů po 12,5 kg a 25 kg, resp. do pytlů z tkaného polypropylénu (WPP) po 25 kg, které jsou pak paletizovány a přepravovány k tuzemským i zahraničním výrobcům potravin a maloobchodníkům.

Před investicí do nové generace paletizačního robotu FANUC firma Askew & Barrett využívala ke stohování pytlů na palety lidskou sílu. Problémem bylo, že aby firma Askew & Barrett stačila poptávce, musela linka v rušných obdobích běžet 24 hodin denně, šest dní v týdnu. Přestože pracovní den byl samozřejmě rozdělen na dvě 12hodinové nebo tři 8hodinové směny, šlo o fyzicky náročnou práci. Firma proto usoudila, že své zaměstnance nebude touto manipulací dále zatěžovat.

Firma Askew & Barrett pověřila integrátora paletizačních řešení FANUC, společnost Pacepacker Services, návrhem plně automatizované balicí a paletizační linky, která by omezila potřebu ruční manipulace a současně zvýšila produktivitu. Pokud jde o paletizační část, integrátor se rozhodl pro model FANUC M410iC/185, první z nové generace paletizačních robotů navržených v Japonsku, který spojuje rekordní 99,99% spolehlivost produktů FANUC se zjevným nárůstem výkonu, takže uživatelům v širokém spektru odvětví umožňuje paletizovat těžší břemena rychleji a stohovat palety do větší výšky.

Firma FANUC tento model doporučila kvůli krátké době cyklu – robot je schopen pracovat rychlostí 1700 cyklů za hodinu – a užitečnému zatížení 185 kg. Tato kombinace vede ke zvýšení produktivity a účinnější paletizaci těžších břemen. 

 

“Při návrhu modelu M410iC/185 projektanti společnosti FANUC využili nejnovější poznatky v oblasti servomotorů a pohonů a navrhli robotické rameno, které je prostě nejlepší ve své třídě ze všech hledisek: rychlosti, užitečného zatížení, energetické účinnosti i dosahu. Jsme si naprosto jisti, že tento robot bude i nadále překračovat očekávání firmy Askew & Barrett v oblasti výkonu a ukáže se v následujících letech jako naprosto spolehlivý,” prohlásil Paul Wilkinson, manažer rozvoje ve společnosti Pacepacker Services. .

Kvůli maximálnímu výkonu byl robot nainstalován v dvoubuňkovém uspořádání, pro které se skvěle hodí prodloužený dosah a kompaktní montážní plocha modelu M410iC/185 o rozměrech pouhých 610 × 806 mm. Ve dvoubuňkovém uspořádání je robot usazen tak, aby se mohl otáčet mezi dvěma individuálně přístupnými polohami pro skládání na palety. Jakmile tedy robot dokončí paletizaci jednoho stohu, začne skládat na druhou paletu v buňce.

“Jedná se o časově mimořádně efektivní uspořádání, protože robot je vytížený nepřetržitě. Zatímco první paleta se začíná přepravovat do expedičních prostor, začíná robot skládat na novou paletu. Model M410iC/185 je pro dvoubuňková uspořádání ideální, protože se vyznačuje kompaktní montážní plochou a díky dosahu 2,4 m– většímu než má jakýkoli jiný robot v této třídě – zvládne bez problémů obsloužit obě buňky,” vysvětluje technický manažer společnosti FANUC UK Darren Whittall.

M410iC/185, který byl instalován letos v únoru, zvýšil rychlost paletizace na 10 pytlů za minutu a umožnil firmě zkrátit pracovní týden ze šesti na pět dnů. Nikdo přitom nebyl propuštěn, protože firma přesunula pracovníky na méně fyzicky náročné úkony. Chris také poznamenává, že stohování pytlů na palety je nyní mnohem stejnoměrnější, což přináší výhody v podobě “bezpečnějšího skladování a snazšího nakládání do kontejnerů.”Použité produkty FANUC