Získat navigaci

ARS srl

Flexibilní podavač dílů kompatibilní se všemi roboty FANUC

Úkol
Nabízet a propagovat pro odvětví elektroniky, automobilového, kosmetického, potravinářského a zdravotníckého průmyslu řešení, která jsou co nejefektivnější, nejpružnější a nejmodulárnější. Pro použití, které přesahuje životní cyklus produktu, jako je FlexiBowl®: inovativní flexibilní podavač.

Řešení
Řešením je FlexiBowl®, flexibilní podavač dílů, který je kompatibilní s každým robotem FANUC a jeho systémy vidění. Řešení FlexiBowl® je vysoce univerzální a je schopno podávat díly s jakoukoli geometrií, povrchem a z jakéhokoli materiálu.

Společnost ARS je známá pro svá inovativní řešení, kterých dosahuje díky svému týmu profesionálů, jejichž zkušenosti sahají od robotiky, přes strojové vidění až po nedestruktivní rentgenové technologie. Výhoda řešení FlexiBowl® spočívá v současném výkonu násypky (pokládání), podavače (oddělování) a robota (sbírání). Společnost FANUC byla vždy mimořádně nápomocná při jakékoli aplikační studii, čímž zkrátila dobu a potřebné zdroje k ověření proveditelnosti jakéhokoli možného projektu.

Italská společnost ARS je celosvětový dodavatel flexibilních automatizačních systémů se sídlem v toskánském Arezzu. Společnost je známa pro svá inovativní řešení, kterých dosahuje díky svému týmu profesionálů, jejichž zkušenosti sahají od robotiky přes strojové vidění až po nedestruktivní rentgenové technologie.

V průběhu let společnost ARS získala značné zkušenosti s dodávkami průmyslových automatizačních technologií pro montážní procesy, manipulaci s materiálem, balení a kontrolu kvality. Technologie společnosti ARS se uplatňují v mnoha důležitých průmyslových odvětvích: v elektronickém, automobilovém, kosmetickém, potravinářském průmyslu a zdravotnictví.

Podporují řešení, která jsou co nejefektivnější, neflexibilnější a nejmodulárnější. Pro použití, které přesahuje životní cyklus produktu, jako je FlexiBowl®: inovativní flexibilní podavač. Cílem je zajistit přizpůsobená, technologicky vyspělá a flexibilní řešení, která splňují současnou i budoucí poptávku jednoduchým a rychlým způsobem, a vždy zajišťují vysoce kvalitní výkon a efektivitu.

Spolupracují se svými zákazníky na zvýšení jejich konkurenceschopnosti snížením neefektivity, prostojů a zlepšením kvality produktů. Společnost FANUC byla vždy mimořádně nápomocná při jakékoli aplikační studii, čímž zkrátila dobu a potřebné zdroje k ověření proveditelnosti jakéhokoli možného projektu. Podporují většinu komunikačních protokolů, snadno se integrují se všemi zařízeními a vyhovují všem různým požadavkům, které mohou být předloženy.

FlexiBowl® je flexibilní podavač dílů, který je kompatibilní s každým robotem FANUC a jeho systémy vidění.. Jediné řešení FlexiBowl® může zpracovávat celý rozsah dílů v rozmezí 1–250 mm a 1–250 g, díky čemuž nahradí celou řadu vibračních miskových podavačů. Řešení je vysoce univerzální a je schopno podávat díly s jakoukoli geometrií, povrchem a z jakéhokoli materiálu. To, že nepoužívá vyhrazené nástroje a jeho snadno použitelné a intuitivní programování umožňuje rychlé změny více typů produktů během stejné pracovní směny. Oblasti použití sahají od kosmetiky po automobilový průmysl, zdravotnictví, elektrické komponenty a mnoho dalších. Výhody řešení FlexiBowl® spočívají v současném výkonu násypky (pokládání), podavače (oddělování) a robota (sbírání).          

Spadá do kategorie OBĚHOVÉHO SYSTÉMU, ve kterém pokládání, oddělování a sbírání probíhá současně a provádí se na vyhrazených a nezávislých sektorech kotouče. Tímto způsobem se výrazně zlepšuje rychlost podávání.

A jednou z nejzajímavějších funkcí řešení FlexiBowl® je to, že dokáže manipulovat s velkými a těžkými díly s maximálním užitečným zatížením 7 kg. Řešení FlexiBowl® lze řídit několika způsoby, všechny jsou společností FANUC podporovány:  I/O vstupy a digitální výstupy, konektor TCP, ethernet IP.

V rámci řešení se většinou používají modely robotů FANUC M-1iA a M-2iA, LR Mate 200iD, SCARA SR-3iA a SR-6iA. Často je použit i systém iRVision. Toho je dosaženo díky spolehlivosti společnosti FANUC, otevřeností ke komerčnímu zavedení, účinnou technickou podporou a také špičkovým výkonem.

FANUC umožňuje společnosti ARS vyvíjet uživatelská rozhraní, která usnadňují a zrychlují integraci zařízení i programování. Společnost ARS zejména vyvinula zásuvný modul, který umožňuje vytvořit databázi bez toho, aby bylo pokaždé nutné psát řádky kódu. Díky vysoké flexibilitě v parametrizaci jej lze přizpůsobit požadavkům pro jakékoli použití.

Roboty FANUC, zejména antropomorfní model LR Mate 200iD a SCARA SR-3iA a SR-6iA, jsou schopny uspokojit závažné výrobní potřeby, které jsou v aplikacích společnosti ARS často vyžadovány.

Díky vysoké kompatibilitě s roboty a systémy vizualizace FANUC mohou využívat funkci kruhového sledování, která umožňuje nepřetržité podávání a použití jejich podavače ve vysokofrekvenčních aplikacích.

Řešení FlexiBowl® je integrováno po celém světě. Proto využití robotů FANUC umožňuje společnosti ARS zaručit svým zákazníkům extrémně rychlou a široce rozšířenou softwarovou a hardwarovou podporu.