Získat navigaci

Cíl:
Nabízet trhu s brýlemi a všem společnostem, které provádějí laserové zpracování malých a vysoce kvalitních šarží, zařízení, které je přesné, spolehlivé, „lehké“ a snižuje provozní náklady. 

Řešení:
Společnost Applyca vytvořila CUBE, ostrov pro řezání vláknovým laserem s modulární architekturou a kompaktní konstrukci (2 500 mm na každé straně), který je opatřený laserovým zdrojem a ovládáním FANUC.

Výsledek:
CUBE je zařízení vhodné pro různé aplikace a potřeby, které jsou zaměřeny na udržení vysoké úrovně konkurenceschopnosti bez toho, aby byly vyžadovány nepřípustné investice nebo zabírán důležitý prostor v dílně.  Přítomnost řešení společnosti FANUC je zárukou spolehlivosti a nabízí společnosti Applyca nové obchodní příležitosti i v zahraničí.

STÁHNOUT PDF

Univerzální a kompaktní ostrov pro všechny aplikace při řezání vláknovými lasery

Applyca SRL

Společnost Applyca, která je strategicky umístěná ve středu průmyslového severovýchodu, je systémový integrátor, který je díky zkušenostem z praxe trvající více než 25 let, schopný poskytovat aplikační software a produkty na klíč pro nejrůznější aplikace.

Applyca je také společnost, která ví, jak se od svých konkurentů odlišit. Na veletrhu EMO 2015 dokonce uvedla „Roba pianistu“, dva roboty LR Mate 200iD s hliníkovými „rukami“, které byly naprogramovány tak, aby hrály písně. Jednou z hudebních skladeb byla italská národní hymna, Mameliho hymna.

„Programování robota je pro všechny integrátory běžnou znalostí, vždy se však najde něco, co lze provést jinak“, vysvětluje Alfonso Sciarrabone, obchodní ředitel společnosti Applyca. „V našem případě to jsou solidní zkušenosti v kombinaci s vysokou možností personalizace“.

Společnost Applyca nedávno vyvinula CUBE, vysoce přesný vláknový laser, který je ve své kategorii na špici co se týče přesnosti, efektivity, spolehlivosti a nízkých provozních nákladů. „Vláknový laser je velmi flexibilní, ovladatelný a může účinně provádět různé druhy zpracování, jako je řezání, označování a nabízí ucelenost a intenzitu, kterou CO2 lasery postrádají.“

Zařízení CUBE, které je vybaveno numerickým ovládáním řady 30i-LB a 2kW laserovým systémem FANUC, může být opatřeno integrovaným servisním robotem FANUC R-2000iC/125L.


Laserový řezací stroj, který chyběl

Zařízení CUBE, které bylo poprvé představeno na veletrhu SamuMetal 2018, je nejunikátnější zařízení pro laserové řezání svého druhu. Má malou velikost, pouze 2 500 × 2 500 × 2 500 mm. Na současné scéně laserových zařízení, na níž dominují velmi velké a těžkopádné stroje, se CUBE zaměřuje na tu část trhu, která by chtěla provádět laserová zpracování, ale nemá v dílně dostatek prostoru nebo nesplňuje neobyčejně náročné požadavky, díky čemuž jsou tato zařízení citlivá na požadované investice. Kromě toho mu jeho velikost umožňuje přepravu ve standardních šestimetrových nebo dvanáctimetrových kontejnerech , což je s ohledem na přepravu nákladu obdivuhodná kvalita, která společnosti Applyca také otevírá nové možnosti a perspektivy, včetně zámoří.

V souladu s nejmodernější technologií leteckého průmyslu je zařízení CUBE vyrobeno z hliníku s velmi lehkou konstrukcí (6 000 kg), což zajišťuje dynamiku a rychlost provedení. 

Montáž systému ovládání a laseru FANUC zajišťuje naprostou spolehlivost řešení japonské společnosti, která je kombinovaná s výhodou včasné a kvalifikované pomoci po celém světě. „Nezapomínejme na to, že jméno FANUC otevírá malé společnosti, jako je naše, dveře, které by jinak byly těžko dostupné, zejména v zahraničí,“ zdůrazňuje Alfonso Sciarrabone ze společnosti Applyca.

Další zvláštností zařízení CUBE je to, že se jedná o laserové zařízení s modulární architekturou. Jinak řečeno, moduly je možné kombinovat ad hoc s jádrem zařízení tak, aby se jeho velikost zvětšila podle konfigurace požadované zákazníky. Zjevnou výhodou je nabídnout trhu „lehké“ zařízení, které není příliš velké, a které je všestranné a dokáže se rozrůstat podle konkrétních potřeb projektu.

Moduly pak lze obsluhovat systémy automatického nakládání nebo robotickými buňkami, které jsou schopné oddělit hotový produkt od odpadu.

Někteří naši zákazníci vyrábějí nosníky pro dálnice nebo říční mosty a potřebují řezat kusy o délce 30–40 metrů. Jiní zase třeba vyrábějí pilové kotouče pro řezání dřeva. Díky zařízení CUBE společnost Applyca trhu nabízí laserové zařízení, které je vhodné jak pro malé dílny, které zpracovávají malé desky, tak pro firmy, které zpracovávají větší kusy.“

Zařízení CUBE furlanské společnosti také umožnilo vstoupit na trh s brýlemi, historicky umístěným v oblasti Belluno. 

Místní společnosti, které se pohybují se světě výroby brýlí, jsou často malé a řemeslné podniky schopné vytvořit produkty nejvyšší kvality. Tendencí sektoru je laserové řezání nožiček a obrouček, aby bylo dosaženo designových detailů, a používání odolných a lehkých materiálů, jako je titan. Nezapomínejme také na to, že tento typ zpracování je často personalizován a provádí se v malých šaržích.“

Je tedy zřejmé, že aby takovéto firmy zůstaly konkurenceschopné, musí se vybavit laserovým zařízením, které nenaruší jejich rozpočet ani v průběhu výroby nezabere důležitý prostor. Výhodou zařízení CUBE je, že nabízí maximální univerzálnost v kombinaci s mimořádně kompaktní konstrukcí. Dodatečným „plusem“ je přítomnost řešení společnosti FANUC, která zvyšují aktivity související s rychlostí a kvalitou řezání.

Zařízení CUBE umožňuje zpracování desek o rozměru 1 500 × 3 000 mm až do hmotnosti 220 kg, přesahující část vyčnívá ze štěrbiny zařízení a obsluha může materiál podávat v automatickém nebo manuálním režimu. Rychlost řezání s generátorem FANUC FF2000i-A o výkonu 2 kW, který během řezání udržuje zrychlení 2 G, dosahuje 6 m/min.


Laserové systémy FANUC

Řada vláknových laserů nabízených společností FANUC obsahuje sedm modelů v rozsahu od 500 W do 6 kW. Řídicí jednotky laseru řady 30/31i-LB jsou vhodné zejména pro aplikace „řezání za pohybu“. „L“ ve zkratce řídicí jednotky označuje, že je jednotka opatřena příslušnými funkcemi pro použití laseru. Tyto funkce výrazně optimalizují účinnost, inteligenci a kvalitu zpracování v laserových řezacích strojích. Vnější vzhled a uživatelské rozhraní je stejné jako u jiných řídicích jednotek FANUC CNC. 

Jednotka CN 30i-LB může řídit až 32 os, z toho 24 současně. U 3D laserových zařízení je tedy možné použít 5osý provoz, což je pro vláknové lasery optimální. Připojení laseru není prováděno pomocí I/O, ale přes vysokorychlostní sériovou sběrnici FANUC Serial Servo Bus (FSSB).

Vzhledem k tomu, že řídicí jednotka ovládá pohyb os a regulaci výkonu laseru synchronním způsobem, lze pomocí CNC FANUC dosáhnout kvalitním řezů s vysokou rychlostí. Když například laser musí řezat do úhlu, rychlost řezání a výkon laseru se nastaví současně, díky čemuž se dosáhne optimální kvality řezu. Při zatáčení za roh v nízké rychlosti se zároveň sníží i výkon laseru.

Při „řezání desek“ lze laser s maximální přesností umístit na předem stanovený bod. Při řezání se laser přesune do stanoveného bodu s přesností na mikrometry. Tato funkce, nazývaná „řezání za pohybu“, vyžaduje, aby mezi signálem a provedením řezu bylo minimální zpoždění. To je možné díky rychlému připojení sběrnice FSSB FANUC. U ovládání laseru se potřebná doba měří v rozsahu μs. Tímto způsobem lze dosáhnout vysoké rychlosti „řezání za pohybu“ a současně vysoké přesnosti polohování.

Vláknový laser FANUC pracuje při vlnové délce 1 070 μm. To umožňuje, aby se u tenčích plechů dosáhlo podstatně vyšších rychlostí řezu než u laserů CO2. Další výhodou vláknového laseru je jeho efektivní a nízká spotřeba energie.