Získat navigaci

Firma AGI zvýšila s pomocí robotů produktivitu vstřikovacích buněk 

Zadání: Zavést inteligentní robotické řešení kompletace a vkládání zálisků do rozmanitých hybridních (plastových a kovových) vstřikovaných dílů.

Řešení:
Vytvoření buňky s univerzálními roboty FANUC M-1, které mohou pracovat jak nezávisle, tak ve spojení s kartézskými roboty. Roboty vybavené systémem iRVision dokážou rozpoznávat a ukládat díly s mimořádně vysokou úrovní přesnosti.

Výsledek: Ekonomický a flexibilní návrh buňky. Optimální kompletace a rozpoznávání zálisků a zvýšení konkurenceschopnosti na straně zákazníka. Stručný přehled historie firmy

Tato rodinná firma začala působit jako dovozce a vývozce v roce 1915. Byla si vědoma významu nových průmyslových technologií a již ve 30. letech 20. století dovezla do Portugalska podle našeho názoru první stroj na vstřikování plastických hmot do formy, jaký tam kdy byl instalován. Tím začala se svou dnešní hlavní činností, tedy s dodávkami celé řady materiálů a strojů pro průmysl plastických hmot. I nyní, kdy ji řídí čtvrtá generace rodiny jejích zakladatelů, v ní vládne kultura dynamického přístupu a inovací. Ta jejím zákazníkům přináší konkurenceschopnost a integrovaná řešení, která jsou flexibilní, ekonomicky výhodná a spojují v sobě technologie a inovativní přístup svých dodavatelů. Se společností FANUC začala spolupracovat v roce 2006 a opět tak na svůj trh přinesla inovace. Kromě toho tehdy v podstatě nebyly dostupné elektrické vstřikovače japonské provenience. Dnes firma působí v Portugalsku a nově i ve Španělsku s místní obchodní podporou společnosti GUZMAN GLOBAL. I ta má v průmyslu plastických hmot dlouhou tradici, jejíž součástí vždy byly inovace a naslouchání zákazníkům.

Jaké je rozdělení zodpovědnosti ve vaší firmě?
Z provozního hlediska jsem zodpovědný za naše aktivity v oblasti strojů. Starám se o to, abychom měli skupinu zákazníků, kteří nám umožní zajistit požadovanou konkurenceschopnost. Mým úkolem je zajistit náležitou informovanost zákazníků. A konečně pro ty zákazníky, kteří nám svěří své zakázky, sestavím dynamický tým, který jim výrobek dodá, instaluje ho, zprovozní a poskytne následnou podporu.

Jaká řešení jste s využitím produktů FANUC vyvinuli?

Naším prvním produktem od společnosti FANUC byl robot ROBOSHOT, s nímž jsme dosáhli výborných výsledků u velmi důležitých zákazníků s náročnými požadavky. To potvrzuje, že jsme na správné cestě. Díky přímé integraci vidění do robotu můžeme velmi jednoduše a s optimálním vývojem realizovat pokročilé aplikace. V průmyslu plastických hmot se stále častěji vyrábí hybridní součásti z plastu a kovu. A roboty s integrovaným viděním se ideálně hodí k rozpoznání a vkládání zálisků.

Jak hodnotíte svoji spolupráci s personálem společnosti FANUC Iberia?

Považujeme ji za velmi důležitou, protože nám velmi pozorně naslouchají a můžeme díky nim tyto nástroje vyvíjet rychle a efektivně. Dobře známe svůj obor i potřeby našich zákazníků. Společnost FANUC Iberia nám účinně pomáhá přizpůsobovat nástroje příslušným procesům a dosáhnout tak toho, co pro naše zákazníky potřebujeme. Dalším důležitým aspektem této podpory je úroveň publicity a komunikace. FANUC Iberia nám pomáhá sdělovat zákazníkům, jaký potenciál mohou s produkty FANUC realizovat. To je velice důležité, protože těch nejlepších výsledků zpravidla dosahují nejlépe informovaní zákazníci.

Co považujete za silné stránky společnosti FANUC Iberia, pokud jde o firmu jako celek, její produkty a tým?
FANUC Iberia dobře chápe význam integrátora pro zákazníka a jeho produkt. V takových sektorech, jako je ten náš, tedy výroba z plastických hmot, to je velmi důležité. Ziskovosti je totiž dosahováno tak, že věnujete pozornost všem detailům a správně vykonáte všechny kroky celého procesu. A v tomto směru představujeme v našem sektoru standard. Jednou ze silných stránek společnosti FANUC Iberia nepochybně jsou schopnosti a zkušenosti, díky nimž je možno se obklopit těmi nejlepšími experty z jednotlivých sektorů.
Pokud jde o produkty, je jasně vidět technologický pokrok, díky němuž převládá umělá inteligence umožňující jednoduše a bez problémů dosáhnout velkolepých výsledků. Tým je mladý a dynamický. Velmi dobře znají dodávaná zařízení, což nám pomáhá s jejich integrací a úpravami, ať už jde o snahu zvýšit výkon nebo přizpůsobit je normám, kterých je v našem sektoru velké množství.