Získat navigaci

Zadání: V britském pivovaru Adnams vedlo rozšíření portfolia, ke kterému v posledních letech došlo, k vyšší poptávce a pracovnímu vytížení. Vzhledem k těmto faktorům hledali nová řešení pro paletizaci sudů a barelů.

Řešení: Již v roce 2017 společnost FANUC nainstalovala robota R-2000iC/165F, který interně provádí paletizaci sudů. V roce 2018 následoval model R-2000iC/210L a nyní je veškerá manipulace a nakládání sudových piv v pivovaru prováděna roboty.

Výsledek: Mohla být zvýšena nejen konzistence a rychlost, ale i zaměstnanci přestali zvedat těžké náklady, a proto lze nyní předcházet zdravotním a bezpečnostním problémům.

Zatímco vaření piva v Británii sahá až do doby před římskou invazí v roce 54 n. l., jeho vývoj pomohl pohánět potravinářský a nápojový průmysl, aby se stal největším výrobním sektorem v zemi.

Při tom, jak byly techniky během následujících staletí zdokonalovány, řada pivovarů zdomácněla. Pivovar Adnams stále působí v Southwoldu na svém původním místě z 18. století, ale ani jeho oddanost tradici jej v 21. století nezastavila v zavedení automatizačních řešení.

„Pivovar Adnams je v Southwoldu od roku 1872,“ říká Fergus Fitzgerald, hlavní sládek ve společnosti Adnams. „Vaříme převážně pivo v sudech „cask“ (nefiltrované a nepasterizované pivo), ale v posledních letech jsme investovali do rozšíření našeho sortimentu o řadu piv v sudech „keg“ a také o lihovar. Máme pivovar, který se skutečně dost mění. V průběhu roku dokážeme uvařit až 40 různých piv – máme svá základní piva, která děláme každý den, ale máme i sezónní a jednorázová. Ročně uvaříme asi 100 000 sudů – i když sudem myslím pivovarský sud – což je 163 litrů.“

Pivovar stále funguje mimo své původní místo v srdci Southwoldu a vyrábí ekvivalent 1 900 sudů piva denně. Nicméně vytvoření pivovaru 21. století do budovy z 19. století se pro Ferguse a jeho tým ukázalo být neustálou výzvou, kdy se snažili držet krok s moderními způsoby vaření piva a rychle se rozšiřujícími požadavky spotřebitelů na mnohem širší sortiment piva a lihovin.

Jednou z oblastí, ve které se pivovar rozhodl udělat závažný krok vpřed, bylo zavedení automatizace, lépe řečeno použití robotických paletizačních systémů na konci linky, kde mají zpracovávat pivní sudy okamžitě po jejich naplnění.

Fergus pokračuje: „I když jsme v posledních letech náš sortiment rozšířili, pivo v sudech „cask“ zůstává stěžejní součástí pivovaru. Na konci naší hlavní linky na plnění sudů „cask“ – kde jsme pivo dávali do sudů – jsme měli starý paletizátor, který zabíral hodně místa. Vzhledem k tomu, kde se pivovar nachází, máme velmi omezený prostor, takže pokud jde o jeho co nejefektivnější využití, musíme být poměrně dost kreativní.“

„Identifikovali jsme novou technologii, kterou jsme chtěli nainstalovat, aby nám umožnila vařit 0,5% alkoholovou verzi našeho piva Ghost Ship Pale Ale, ale vyčerpali jsme veškerý dostupný prostor. Nicméně jsme usoudili, že pokud bychom provedli modernizaci starého paletizátoru na kompaktnější automatizované řešení, mohli bychom do stávajícího areálu pivovaru umístit vše. Rozjeli jsme to na začátku roku 2018 a oslovili jsme společnost FANUC, aby navrhla robotický koncový nakládací systém.“

Aby společnost FANUC splnila požadavky na značné zatížení při manipulaci s kovovými sudy naplněnými více než 160 litry piva, specifikovala svůj 6osý paletizační robot R-2000iC/210L. Díky maximálnímu užitečnému zatížení 210 kg mohl pohodlně zpracovat plné sudy požadovanou rychlostí 250–300 barelů za hodinu, aby držel krok s tím, jak pivo přicházelo z plnicí linky. Vzhledem ke kompaktnímu půdorysu 771×610 mm a dosahem 3 100 mm může snadno pracovat v omezeném pracovním prostředí pivovaru. Nejdůležitější je, že tělo robota má stupeň krytí IP54, který jej chrání před zbytky piva, které se na plnicí lince nachází.

Model R-2000iC/210L však nebyl prvním setkáním pivovaru Adnams s robotikou. V roce 2017, v reakci na rostoucí popularitu piv v sudech „keg“, se Fergus a jeho tým rozhodli program pivovaru Adnams rozšířit. Do té doby bylo veškeré pivo, které se neplnilo do sudů „cask“, odesíláno pro plnění jinam, pivovar však chtěl tento proces přenést do svého hlavního závodu v centrálním Southwoldu. Znamenalo to nalezení prostoru pro kondicionační nádrže a také filtrační zařízení a zařízení pro plnění do sudů „keg“. Posledním kouskem skládačky bylo přidání robota FANUC R-2000iC/165F do plnicí linky, kde se používal ke zvedání a skládání nově naplněných sudů. I když to bylo v mnohem menším měřítku ve srovnání se sudovou linkou pivovaru, jeho úspěch vydláždil cestu pro mnohem větší systém, který následoval na lince na plnění sudů v roce 2018.


Po dokončení instalace modelu R-2000iC/210L v roce 2018 a modelu FANUC R-2000iC/165F v roce 2017 je nyní v pivovaru manipulace a nakládání všech piv v sudech „cask“ a „keg“ prováděna roboty.

Fergus pokračuje: „Ve srovnání s manuálním procesem je automatizace mnohem lepší. Nejen z hlediska konzistence a rychlosti – robotické nakládání je dvakrát rychlejší než ruční nakládání – ale zároveň jsou u našeho výrobní tým odstraněny všechny zdravotní a bezpečnostní problémy spojené s ruční manipulací.

Byl tu však další základní faktor, který pomohl rozhodnout se ve prospěch robotického nakládacího systému namísto podobného paletizátoru.

„Jedním z hlavních důvodů, proč jsme si vybrali robotický systém – kromě podlahové plochy – bylo to, že jsme chtěli upustit od dřevěných palet, které jsme používali roky, a začít používat plastové lokační podložky,“ říká Fergus. Lokační podložky jsou odolné plastové prokladové desky, které umožňují bezpečné a bezpečné stohování sudů na sebe.

V paletizačním systému sudů „cask“ pivovaru Adnams vyzvedne robot FANUC R-2000iC/210L šest naplněných sudů „cask“ z linky a umístí je na dopravník ve dvou řadách po třech. Robot pak vyzvedne lokační podložku ze zásobníku umístěného v rámci buňky, umístí ji na horní část šesti sudů, následně z plnicí linky vyzvedne dalších šest sudů a umístí je na předchozí sudy. Tento proces se opakuje, dokud není bezpečně naskládáno 18 sudů. Ty se potom přesunou na konec dopravníku, kde je vyzvedne vysokozdvižný vozík, který je naloží přímo na rozvozový nákladní automobil, nebo je uloží poblíž, dokud nejsou připraveny ke svozu.

Fergus uzavírá: „Plastové lokační podložky jsou lehké, jsou levnější, déle vydrží a také nám díky tomu, že ušetříme část hmotnosti, umožňují naložit na vozidla více produktů. V konečném důsledku přinesl přechod na lokační podložky mnoho výhod, nemohli jsme to však provést na našem starém paletizačním systému, takže jsme na lokační podložky přešli současně s nasazením robota.“

Další informace o řadě paletizačních robotů FANUC najdete na: https://www.fanuc.eu/uk/en/robots.