Získat navigaci

Výrobce sýrů A-ware podpořil plynulost sběru a balení pomocí potravinářských robotů FANUC

Zadání: Optimalizovat postupy sběru a balení v kontrolovaných podmínkách potravinářského provozu s využitím robotů FANUC.

Řešení: Zavedením důmyslného systému robotů FANUC se firmě A-ware podařilo dosáhnout v sýrárně v nizozemském Zeewoldu přesvědčivých výsledků. Roboty FANUC odpovídají za celý proces počínaje vážením a přesným řezáním porcí sýru až po vysokorychlostní balení a paletizaci, to vše v přísně kontrolovaných podmínkách potravinářského provozu.    

Výsledek: Podstatné zvýšení celkové produktivity a zkrácení doby cyklu díky možnosti práce bez přestávek a vyšší spolehlivosti.   

Roboty pomáhají rychle a účinně balit sýry

Společnost A-ware ze Zeewolde se společností Robertpack spolupracuje už dva roky. Tento specialista na balicí systémy ze Zeewolde pro ni dodal stroje s integrovanými roboty FANUC. Tyto super rychlé roboty zajišťují rychlé a efektivní balení a paletizaci sýrů.

Společnost A-ware Food Group se specializuje na stárnutí, porcování, balení, skladování a přepravu sýra a jiných potravinářských produktů v kontrolovaných podmínkách. V roce 2010 tato rodinná firma vznikla sloučením firem Anker Cheese (1962) a Bouter Cheese (1890). Anker Cheese se stala mezinárodním hráčem v oboru produkce sýrů. V květnu 2010 byly aktivity firmy Anker Cheese rozděleny do dvou „nových“ společností: Anker Cheese (obchodní činnost) a A-ware (skladování a logistika). V červnu 2010 firma A-ware zakoupila společnost Fresh Support, nezávislého poskytovatele služeb v oblasti balení, především pak sýrů.  Společnost Bouter Cheese se zaměřuje na zpracování holandských a zahraničních sýrů: stárnutí, porcování, balení a distribuci – mimo jiné i největšímu prodejci v Holandsku.

Rozvíjející se potravinářská skupina

Po sloučení společnost pokračovala pod názvem A-ware Food Group s mnoha pobočkami a zhruba 1600 zaměstnanci. A rozvíjí se až dosud. Loni koupila firmu Schipper Cheese (Zaandam), kromě toho se A-ware nedávno rozhodla vybudovat ve spolupráci s novozélandským mlékárenským družstvem Fontera vlastní sýrárnu. Do provozu ji uvedla v roce 2014. V podniku v Zeewolde mluvili manažeři oddělení obalů o využití robotů při balení a paletizaci kusových sýrů s Annelies Vander Hulstovou, marketingovou asistentkou ve firmě FANUC, Robertem van Dienem, vedoucím technologického rozvoje ve firmě A-ware, Erikem van Houwelingenem, projektovým manažerem ve firmě A-ware a Bertusem Vischem, projektovým manažerem ve firmě Robertpack.

Společnost Robertpack už dlouhé roky spolupracuje s firmou Bouter Group z Culemborgu a v minulosti jí již dodala balicí linky s roboty FANUC. Loni firma Robertpack instalovala robotickou linku v podniku A-ware v Zeewolde, kterou letos v létě následovala druhá. Van Houwelingen a Van Dien se na obou těchto investicích intenzivně podíleli. Van Houwelingen: ‘S roboty FANUC máme v Culemborgu dobré zkušenosti.’ Zde v Zeewolde jsme v minulosti pořizovali roboty různých výrobců. Vždy stanovíme požadavky na robot, který chceme používat. Naším hlavním cílem je realizovat určitou funkci. Balicí linka musí správně fungovat. Kromě toho dbáme na rady našich dodavatelů, v tomto případě firmy Robertpack.”

Ještě větší integrace

„V minulosti byly roboty samostatná zařízení,“ říká Bertus Visch. „Nyní je instalujeme v balicích strojích, protože díky nim lze provádět složité pohyby. Ve firmě A-ware, kde je třeba pracovat ve vysokých rychlostech, je to nepochybně naprostou nutností. A pokud záleží na schopnosti vidění a sledování linky, volíme značku FANUC.“

Annelies Vander Hulstová souhlasí s tím, že se dnes roboty používají stále častěji. „Dodávky realizujeme prostřednictvím výrobců strojů a systémových integrátorů. Vidíme, že jsou roboty často integrovány do samotného stroje ve snaze zlepšit efektivitu, snížit náklady a zlepšit bezpečnost.“

Základní znalosti přímo na místě

Motivem nedávných investic byla rostoucí tržní poptávka a rozšíření produktové řady. Pro firmu A-ware robotická technologie znamená rozšíření znalostí. Van Dien: „Naše výrobní linky se pochopitelně nesmějí zastavit. Nechali jsme tedy ve firmě Robertpack vyškolit naše vlastní servisní pracovníky, aby byli schopni zajistit provoz a údržbu. Naši montážní pracovníci tak mají základní potřebné znalosti, takže jsme schopni menší problémy vyřešit sami.“ Ovládání linky různými roboty je realizováno prostřednictvím nadřazeného řízení PLC dodaného firmou Robertpack, do nějž jsou integrovány všechny speciální komponenty linky. V takovémto uspořádání totiž nikdy nesmí řízení provádět robot.”

Visch je přesvědčen, že vyškolení pracovníků firmy A-ware představuje výhodu. „Takto můžeme vzájemně komunikovat jiným, efektivním způsobem. Výhodou robotů je fakt, že nepotřebují příliš údržby. Tuto zkušenost sdílí všichni zákazníci, kteří si naše roboty pořídili.“

120 za minutu

V závodu A-ware v Zeewolde jsou zralé kruhové sýry krájeny na díly s přesností na gramy (E-kód) sedm dní v týdnu ve směnách 3–5 a následně baleny.  To probíhá na 15 linkách, z nichž 4 jsou vybaveny roboty. Dva roboty (potravinářské roboty FANUC M3iA/6S) nad stroji na hluboké tažení v nové lince ve dvou drahách balí vytvořené díly sýra. Vysokou rychlostí (120 kusů za minutu), aniž by sýr ponechaly chvíli v klidu, je vkládají do hluboce taženého obalu, který je následně uzavřen. Plnič obalů je stroj kompletně vyrobený firmou Robertpack a obsahuje 2 roboty FANUC M3A/6S pro plnění krabičky, zdvihač pod krabičkou, uzavírač okrajů tácku a pokládač víčka.  Na konci linky samostatný robot FANUC M-710C/70 skládá krabičky na palety. Firma má certifikaci BRC, IFS, Skal a HACCP a splňuje nejvyšší standardy kvality platné v jejím oboru.

Rozhodují nástroje

„Nástroje a programování jsou důležitým faktorem při výběru dodavatele,“ tvrdí Van Houwelingen a dodává, že nabídka robotických řešení se stále rozšiřuje. Visch tvrdí, že firma Robertpack má značné zkušenosti s robotickýma rukama, které vyrábí ve vlastním závodě. Pro Van Diena a Van Houwelingena je nejdůležitější to, aby všechno hladce fungovalo. „Máme stroje od pěti dodavatelů v jedné 37 metrů dlouhé lince s částmi vyžadujícími větší i menší údržbu a nejdůležitější je, aby spolu stroje komunikovaly,“ tvrdí Van Dien.

Van Houwelingen soudí, že je důležité nepořizovat do výrobního závodu roboty příliš mnoha značek. Naše zkušenosti se společností FANUC jsou dobré a používání robotů stejné značky je výhodné z hlediska údržby a potřebných znalostí.