Скорост в съчетание с прецизност

Пионер в електрическото шприцване, FANUC създаде първата в света машина за изцяло електрическо шприцване с ЦПУ през 1983 г. Оттогава изцяло електрическите шприцмашини на FANUC стават все по-популярни. Причината за това е факта, че изцяло електрическите машини предлагат на производителите по-висока продуктивност при по-ниски текущи разходи в сравнение с хидравличните машини. Изцяло електрическите машини са не само по-бързи и по-прецизни от своите хидравлични еквиваленти, но поради това че не е нужно постоянно поддържане на хидравлично налягане, те разходват електричество само когато работят. Това ги прави много по-евтини за експлоатация. И тъй като няма масло за загряване, времето за стартиране е много по-кратко.

Изтегляне на листовка

FANUC ROBOSHOT - изцяло електрическа шприцмашина с ЦПУ

• най-ниският енергоразход в световен мащаб

• използва 50-70% по-малко енергия от хидравличните машини

• използва 10-15% по-малко енергия от други изцяло електрически машини

• има най-ниска себестойност на продукта

За да илюстрираме предимствата на изцяло електрическата пред хидравличната машина, направихме сравнение между изцяло електрическа машина FANUC 300 тонна с 56 мм шнек и 200 тонна хидравлична машина с 50 мм шнек, които 230 дни произвеждаха бонбониери с матрица (инструмент) с възможност за едновременно производство на 24 детайла. 

Резултатите? 

Изцяло електрическата машина произведе 112 418 743 детайли в сравнение с 84 314 057 за хидравличната
Изцяло електрическата машина консумира 120 597 kWh електричество в сравнение с 300 611 за хидравличната

По-лесна за използване от хидравличната

По-малко поддръжка

За разлика от хидравличните машини, които разчитат на маркучи, клапани и помпи, изцяло електрическите машини са снабдени с цифрово контролирани сервомотори, които изключително прецизно контролират всеки процес на шприцване, екструдиране, затваряне и избутване. В резултат на това повторяемостта на изцяло електрическите машини е ненадмината.

Ненадмината повторяемост

За разлика от хидравличните машини, които разчитат на маркучи, клапани и помпи, изцяло електрическите машини са снабдени с цифрово контролирани сервомотори, които изключително прецизно контролират всеки процес на шприцване, екструдиране, затваряне и избутване. В резултат на това повторяемостта на изцяло електрическите машини е ненадмината.


Не изисква охлаждане

За разлика от хидравличните шприцмашини, които се загряват и изискват охлаждане, електрическите шприцмашини работят без загряване. Не се изисква смяна на масло, няма разходи по рециклиране на масло и почти никакъв риск за околната среда или риск от пожар.


Ниска  топлинна емисия

Тъй като излъчват много малко топлина, изцяло електрическите шприцмашини са оптимално решение при чувствителни среди като чисти стаи и температурно-контролирани производствени съоръжения.
Интелигентен контрол за по-висока скорост и прецизност

Бързо и контролирано ускорение

Предлагайки прецизността на ЦПУ и времетраене на производствения процес без конкуренция от хидравличните машини, всички електрически машини осигуряват изключително бърза обработка и затворен контур на контрола в реално време.

По-висока прецизност

Благодарение на елeктрически задвижваните оси, сервомотор на всяка ос, директен контрол без инерция, отделни паралелни движения и висока устойчивост, всички електрически машини са оптимално решение при производството на високопрецизни детайли.


Напълно синхронизирани движения като стандарт

Тъй като всяка ос е снабдена с отделно серво задвижване, изцяло електрическите шприцмашини предлагат напълно синхронизирани движения като стандарт. Изключителната гъвкавост, която предлагат, прави възможно да се извършват едновременни процеси като дозиране по време на отваряне на инструмента и избутване, шприцване по време на затваряне на инструмента и избутване по време на отваряне на инструмента.

Прецизен контрол на налягането и пластифицирането

Идеално пригоден за материал с нисък вискозитет като например LCP и PA, прецизният цифров контрол на налягането и пластифицирането във всички електрически машини прави постигането на изключително устойчиво тегло на детайлите сравнително безпроблемно, дори когато вискозитетите варират.

Как можем да ви помогнем да увеличите производителността си? Нашите специалисти са готови да ви помогнат при нужда.

 

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС