Персонализирайте вашия ROBOSHOT

Разработена за увеличаване на продуктивността на вашия FANUC ROBOSHOT за огромен спектър от приложения, гамата от специализирани софтуерни функции на FANUC ви предоставя свободата да адаптирате процесите на леене под налягане точно според потребностите си. Използването им ще ви позволи да подобрите ключови характеристики на производителността, като например качеството на изработените детайли или повторяемостта и прозрачността на процесите.

Модул за захващане

Функция за предварително шприцоване

Точното решение за сложни задачи, като например производството на световоди и осигуряването на надеждно решение за вентилиране на въздуха над делителната линия, функцията за предварително шприцоване на ROBOSHOT позволява да определяте свободно времето между началото на шприцоването и натрупването на захващащата сила.

AI Mould and Ejector Protection

AI Mould and Ejector Protection на FANUC осигурява най-добрата защита на формите на пазара. Като предпазва вашите форми при отваряне и затваряне, както и избутващото устройство, тази уникална функция измерва въртящия момент на захващането, като спира машината веднага в случай на пречка. За разлика от защитата на хидравличните системи тя има нулево влияние върху скоростта на затваряне на захващането, а допуските на захващането са програмируеми през цялото движение на формата.

Регулиране на силата на захващане

Тази функция проверява и регулира автоматично минималната сила на захващане, като осигурява повишена сигурност и премахва необходимостта от ръчно регулиране на силата на захващане. Допълнителни предимства са намаленото износване на формите, по-дългия живот на машината, по-малкото дефекти, по-ниската консумация на енергия и по-бързото стартиране.

Автоматично регулиране на височината на матрицата

С цел да се намали времето за настройка и да се осигури постоянна сила на захващане (дори когато формите се разменят между машините) тази функция автоматично регулира височината на матрицата на формата и силата на захващане. Тя може да се регулира от 0 kN до максималната сила на захващане, позволена от машината.

Хидравлични и напълно интегрирани сервосърцевини

ROBOSHOT предлага софтуер за хидравлични сърцевини като стандарт и напълно управлявани от ЦПУ сервосърцевини като допълнителна опция.

Щприцоващ агрегат

Едновременно двукомпонентно шприцване

Този усъвършенстван метод на шприцване вече е наличен благодарение на гъвкавия и лесен за интегриране блок FANUC ROBOSHOT SI-20A. Управляван от най-новия ЦПУ контролер на FANUC, SI-20A с лекота превключва между екраните с операции. Блокът може да се приспособява към машини в диапазона от 50 до 300 тона и предлага същата точност и повторяемост като всяка друга машина ROBOSHOT. SI-20A може да се използва с различни модели ROBOSHOT, както и с по-стари машини. Блокът се монтира лесно и е в новоразработен компактен електрически шкаф.
ИЗТЕГЛЯНЕ НА БРОШУРАТА

Горизонтальный узел впрыска

Горизонтальный узел впрыска может быть закреплен сбоку ROBOSHOT моделей α-SiA. Для управления поворотными столами от ROBOSHOT SI-300HA доступны опциональные серводвигатели FANUC. Они универсальны и легко встраиваются в производственную ячейку на базе ROBOSHOT.

Загрузить флаер

Прецизно дозиране 2 + 3

Прецизното дозиране 2+3 на FANUC е допълнителна функция, предназначена за избягване на неконтролиран дебит между края на пластифицирането и декомпресията. Прецизно дозиране 2 предлага разширено управление на декомпресията с въртене в обратна посока на винта след пластифициране. Прецизно дозиране 3 проверява обема след пластифицирането, автоматичното VP и настройката на декомпресията. При задаването на автоматичен режим не е необходимо да настройвате различни параметри –  всичко, което трябва да направите, е да включите!

Управление AI Metering

За компенсиране на разликите във вискозитета на материалите, степените на изсъхване и производствения отпадък, тази функция използва управление на въртящия момент, вместо на скоростта, за постигане на правилно дозиране. Това води до различна скорост на въртене на винта.

AI Backflow Monitor

Al Backflow Monitor на FANUC показва какво се случва в клапана, което ви позволява да контролирате характеристиките на затваряне, както и състоянието на износване на стопорния пръстен. Процесът на впръскване се показва като крива на екрана и ви предоставя възможност да проверявате и променяте параметрите, ако възникнат отклонения от нормалната работа.

Управление AI Pressure Trace

Тази функция управлява кривата на налягането за осигуряване на стабилно шприцоване дори ако възникне вътрешно нарушение, като например промяна в характеристиките на материалите или промяна на външната температура. Тя е изключително подходяща за приложения, при които се изисква високочувствително леене, като например леене на лещи.

Функция за автоматично прочистване и функция за прочистване на материала

Опцията за автоматично прочистване на ROBOSHOT ви дава възможност да изчистите останалия материал от контейнера в края на производството или по време на изключването на алармата. Това опростява почистването на горещия леяков канал във формата и намалява времето за подготовка.

Шприцващи машини с висока производителност

Производството на автомобилни части с дебели стени, като например POM компоненти за автомобилните системи за безопасност, често изисква от машините да могат да задържат детайлите продължително време. ROBOSHOT се предлага с шприцващи агрегати с висока производителност, които са идеално приспособени за производството на този тип компоненти.

Канали под налягане с множество кухини

За пълна прозрачност и управление с превъзходно качество ROBOSHOT се предлага с 16 канала под налягане с множество кухини, наблюдение на баланса в кухините и събиране на данни за минали периоди. С цел спестяване на средства, осигуряване на по-лесна работа и намаляване до минимум на външните компоненти, наблюдението се извършва чрез ЦПУ. Трябва само да изберете необходимото качество на готовите детайли.

Управление на производството и процесите

Euromap 63/FANUC Link i

Системата за управление на качеството на FANUC за шприцване и производство Euromap 63 събира и съхранява производствени данни от всички ваши машини на един сървър и ви позволява да създавате отчети.

Следене промяната на параметрите

Следенето промяната на параметрите документира последните 10 000 събития в регистрационен дневник.

Интегрирано периферно оборудване

като

  • Управление на температурата на формата 
  • Управление на горещ леяков канал
  • Персонализирана основна функция (макс. 8 системи)
  • Потребителска сигнална функция (максимална производителност 32 от над 300 вида логически И/ИЛИ)